|

Indoorový a outdoorový teambuilding

Indoorový a outdoorový teambuilding - obrázok

V súčasnosti vo veľkom počte dochádza vo firmách k individualistickému prístupu k práci, aj keď sa firmy tvária navonok, ako jednotný celok. Preto je dobré, aby sa firmy či už malé alebo veľké, zaoberali budovaním vzťahov medzi zamestnancami, ale aj v spojení so zamestnávateľom.

Na to veľmi dobre poslúži teambuilding. Teambuilding alebo takzvané budovanie teamu sa skladá z pohybových, ako aj psychických cvičení. Taktiež by sa teambuilding mal organizovať mimo pracovného prostredia, pretože vtedy sa pracovný kolektív stmelí čo najefektívnejšie. Vďaka teambuildingu sa jednotlivci učia vymaniť sa z pocitu obmedzenia, dosiahnúť novú úroveň v osobnom a profesionálnom živote, obohatiť svoje vodcovské a komunikačné schopnosti, rozvinúť schopnosť riešenia problémov a zvýšiť vzájomnú dôveru. Túto firemnú akciu môžete navyše realizovať rovnako vonku, ako aj vo vnútri.

 Outodoorový teambuilding je najrýchlejší a najefektívnejší spôsob, ako prebudiť u zamestnancov a manažérov, schopnosť vytvoriť si správny postoj, vďaka ktorému budú pristupovať ku svojej práci strategicky a prekročia bežnú úroveň človeka, ktorý iba “tvrdo pracuje”. Zmyslom outdoorového tréningu je uvedenie jednotlivcov do prostredia a situácií odlišných od tých, s ktorými sa bežne dennodenne stretávajú. Sú teda vystavený mimo tzv. “bezpečnú zónu” mimo vecí a situácií, ktoré dôverne poznajú a vedia na ne reagovať. Pripravuje sa pre nich množstvo situácií a vecí, ktoré ich nútia premýšľať a konať. Cieľom tohto teambuildingu je teda poukázať na slabé a silné stránky jednotlivca, a na možné oblasti zlepšenia sa.

 

Indoorový teambuilding sa realizuje taktiež mimo pracoviska, ale v uzavretom priestore. Ideálnym priestorom je kongresový hotel, školiaca miestnosť či telocvičňa. V indoorovom teambuildingu sa zamestnanci podrobujú školeniam, prednáškam, diskusiam či logickým úlohám. Máte tu taktiež zabezpečený komfort ubytovania a stravovania.Ohodnotiť článok:
Komentáre (0)
Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa prosím prihláste.