|

Návrh rozpočtu na roky 2013 až 2015

Návrh rozpočtu na roky 2013 až 2015 - obrázok

Pri pohľade na obsah a jednotlivé súčasti tohto návrhu je zrejmé, že je v súlade s vyhlásením vlády Róberta Fica. Tá si dala za úlohu skonsolidovať verejné financie a stlačiť deficit štátneho rozpočtu pod 3 percentá HDP v nasledujúcom roku.

 

Nedávno sa mi dostal do rúk návrh rozpočtu z dielne ministra financií Petra Kažimíra. Pri pohľade na obsah a jednotlivé súčasti tohto návrhu je zrejmé, že je v súlade s programovým vyhlásením vlády Róberta Fica. Tá si dala za úlohu skonsolidovať verejné financie a stlačiť deficit štátneho rozpočtu pod 3 percentá HDP v nasledujúcom roku. Tým sa majú zároveň splniť záväzky voči Európskej únii obsiahnuté v Pakte stability a rastu. Predstavuje to pre ministra určite veľkú výzvu a z návrhu rozpočtu je zrejmé, že minister počíta s výraznými škrtmi v oblasti verejnej správy a celkovým zmenšením výdavkov štátu.

Pri spracovávaní rozpočtového návrhu sa podľa očakávaní zamerali na to, aby nebol ovplyvnený hospodársky rast krajiny a aby jednotlivé škrty, ktoré ako som uviedol vyššie budú určite potrebné, nemali dopad na sociálne najslabšie vrstvy obyvateľstva. Otázne je, či sa ministrovi tento zámer aj naozaj podarí, keďže čísla očakávané na strane výdavkov sa s dosť veľkou pravdepodobnosťou zvýšia, keďže Slovensko má záväzky voči Európskemu nástroju finančnej stability a množstvo finančných prostriedkov, ktoré poskytne Slovensko do tohto mechanizmu reštrukturalizácie a rekapitalizácie zadĺžených európskych krajín nieje známa a môže sa výrazne meniť. To ovplyvní stranu výdavkov, minister bude musieť pristúpiť k ďalším škrtom, ktoré už môžu čiastočne zmariť predpísaný cieľ tohto rozpočtového návrhu.

Na strane príjmov sa očakávajú výpadky hlavne v oblastí výberu daní. V najbližších rokoch sa počíta s čoraz väčším výpadkom na daniach, ktorému nepomohol ani ekonomický rast Slovenska. Minister si to uvedomuje, pretože na tlačovej konferencii sa jasne vyjadril, že to spôsobí výrazný škrt v rozpočte pre tento aj pre nasledujúci rok, v ktorom, ako bolo vyššie spomínané má minister záväzok neprekročiť deficit 3% HDP. Najväčší výpadok bude predstavovať daň z pridanej hodnoty, a to hlavne kvôli problémom na finančnej správe, konkrétne sa týkajúce jej informačného systému. V číslach bude tento výpadok podľa vyjadrení ministra Petra Kažimíra predstavovať mínus 208 miliónov eur v roku 2012 a až 257 miliónov eur v roku 2013.

Som zvedavý ako sa daný návrh rozpočtu bude ministrovi dariť napĺňať a hlavne  ako sa bude meniť strana výdavkov oproti naplánovaným očakávaniam. Neostáva mi nič iné, než držať palce a veriť, že sa to ministrovi podarí a Slovensko ako členská krajina EÚ splní všetky svoje záväzky.

 

zdroj: AutorOhodnotiť článok:
Komentáre (0)
Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa prosím prihláste.