|

Ako zistíte, že musíte viesť podvojné účtovníctvo?

Ako zistíte, že musíte viesť podvojné účtovníctvo? - obrázok

Jednoduché alebo podvojné účtovníctvo. Niektorí podnikatelia si môžu vybrať, ktoré si zvolia pre svoje podnikanie. Avšak existujú určité pravidlá, ktoré určujú potrebný typ účtovníctva. Ako zistíte, že práve vy musíte viesť podvojne účtovníctvo?

Odpoveď je veľmi jednoduchá - ak ste osoba zapísaná v obchodnom registri dobrovoľne alebo povinne podľa osobitých predpisov, ste povinný viesť vo svojej firme podvojné účtovníctvo. V obchodnom registri sú zapísané predovšetkým eseročky, akciové spoločnosti a družstvá. Ak ste majiteľom jednej z nich, ste teda povinný viesť podvojné účtovníctvo. Presné vymedzenie definuje obchodný zákonník a potom zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Ako funguje podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo nemusí byť pre podnikateľa strašiakom. Vďaka nemu viditeľne oddelí príjmy od výnosov a výdavky od nákladov. Zaznamenáva sa v ňom každá operácia približne na 221 účtoch. Avšak v praxi sa naozaj nepoužívajú všetky.

 

V sústave podvojného účtovníctva zaznamenávame:

●      stav a pohyb majetku a záväzkov

●      rozdiel majetku a záväzkov (o vlastnom imaní)

●      výnosy a náklady

●      príjmy a výdavky

●      výsledky hospodárenia

Podvojné účtovníctvo má aj svoju negatívnu stránku. Keďže nezohľadňuje skutočné finančné toky, môže daňový poplatník zaplatiť daň z príjmu, ktorý ešte reálne nenadobudol, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.

Kto si môže vybrať?

Existujú prípady, kedy si podnikateľ môže vybrať. Ide o živnostníkov a SZČO. V týchto prípadoch si môže podnikateľ vybrať, či bude viesť jednoduché alebo podvojné účtovníctvo. Väčšina živnostníkov volí práve jednoduché účtovníctvo. Avšak niektorí podnikatelia potrebujú mať presný prehľad a poriadok vo svojom podnikaní a za lepšiu variantu považujú podvojné účtovníctvo.Ohodnotiť článok:
Komentáre (0)
Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa prosím prihláste.