|

Nový zákon o odpadoch prinesie zaujímavé zmeny

Nový zákon o odpadoch prinesie zaujímavé zmeny - obrázok

Podľa zákona o odpadoch je výrobcom obalov a neobalových výrobkov mnoho podnikateľov, čím im vzniká nemálo finančne aj administratívne náročných záväzkov.

. Novela zákona o odpadoch priniesla viaceré novinky a v porovnaní s predchádzajúcim stavom aj pozitívne zmeny pre malých podnikateľov.

Pôvodný zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch spôsoboval najmä menším podnikateľom nemálo problémov. K najväčším problémom patrí to, že sa za výrobcov obalov a neobalových výrobkov považujú aj malí podnikatelia. Stačí, že dali pri predaji svojho tovaru vrecko, prípadne si vytlačili reklamný leták. Kvôli tomu sa museli takíto podnikatelia registrovať na ministerstve, viesť evidenciu odpadov či uzatvoriť zmluvu s odpadovou spoločnosťou. Nový zákon o odpadoch ich od roku 2018 od mnohých náročných povinností oslobodí.

Administratíva ostáva

Malým podnikateľom uvádzajúcim na trh neobalové výrobky ostávajú administratívne povinnosti aj naďalej. Od roku 2018 malí podnikatelia nebudú musieť platiť za odvádzanie do 100 neobalových výrobkov ročne. Administratívne povinnosti im však ostávajú. Aj naďalej budú musieť požiadať ministerstvo životného prostredia o zápis do Registra výrobcov neobalových výrobkov. Toto je podnikateľ povinný splniť ešte skôr, ako na trh uvedie prvý neobalový výrobok.

Tiež budú povinní viesť evidenciu o neobalových výrobkoch a údaje z nej následne ohlasovať ministerstvu životného prostredia. Táto evidencia sa vedie na základe jednotlivých materiálov neobalových výrobkov, pričom sa uvádza aj ich váha.

Zmena vo výpovedi

Nový zákon o odpadoch priniesol aj novinku o výpovedi, ktorú budú musieť podnikatelia doručiť odpadovej spoločnosti skôr ako tomu bolo doteraz. Výpoveď zmluvy musí doručiť najneskôr do 30. septembra v tom roku, v ktorom sa má zmluvný vzťah ukončiť

 

Foto: Pixabay

 

 

 Ohodnotiť článok:
Komentáre (0)
Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa prosím prihláste.