|

Ochrana osobných údajov podľa GDPR

Ochrana osobných údajov podľa GDPR - obrázok

Nové nariadenie Európskej únie GDPR, ktoré prinesie nové pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov nadobudne svoju už platnosť 25. mája 2018. Spoločnosť si uvedomuje, že osobné dáta je potrebné si chrániť.

S trendom digitalizácie sa zvyšuje aj miera prenesených dát. S osobnými údajmi by sa malo narábať starostlivo, no nájdu sa aj také prípady, kedy sú údaje odcudzené, prípadne zneužité. To by malo riešiť práve nové nariadenie GDPR, ktoré prišlo z Európskej únie.

 

V čom pomôže GDPR

GDPR udeľuje občanom množstvo nových práv. . Medzi tieto práva môžeme zaradiť právo na prístup k osobným údajom a právo na vymazanie osobných údajov z databáz organizácie. Tieto práva poskytujú množstvo nových možností na ochranu osobných údajov. Je dôležité premýšľať nad tým, aké informácie poskytujú občania organizáciám a na aký účel budú použité. Na druhej strane podnikateľom udeľuje nové povinnosti.

Čo je dôležité vedieť

  • nové nariadenie GDPR sa týka všetkých podnikateľských subjektov, ktoré spracovávajú osobné údaje, nezáleží na veľkosti alebo počte zamestnancov,

  • osobnými údajmi sa rozumejú údaje, ktoré vedú k identifikovaniu konkrétnej osoby, tie sú rozšírené o ďalšie údaje oproti súčasnej podobe,

  • prísnejšie pravidlá pre získanie súhlasu so spracovaním osobných údajov, nakoľko občan bude musieť jasne súhlasiť, že súhlasí so spracovaním a za akým účelom súhlasí,

  • firmy a organizácie budú mať povinnosť určiť zodpovednú osobu tzv. DPO – Data Protection Officer,

  • akýkoľvek únik osobných údajov sa musí oznámiť do 72 hodín po zistení,

  • používateľ ma právo požiadať o výmaz údajov,

  • osoby mladšie ako 16 rokov budú potrebovať súhlas zákonného zástupcu,

  • pokuty až do výšky 20 miliónov eur.

Všetky podnikateľské jednotky budú musieť do 25. mája 2018 zrevidovať svoje interné procesy, bezpečnostnú a právnu dokumentáciu a to všetko v súlade s nariadením GDPR. Ochranu osobných dát vám zabezpečí www.osobnyudaj.sk.Ohodnotiť článok:
Komentáre (0)
Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa prosím prihláste.