|

4 najčastejšie otázky na tému... Bezpečnostný projekt

4 najčastejšie otázky na tému... Bezpečnostný projekt - obrázok

Kto je zodpovedný za bezpečnosť osobných údajov? A ako vôbec vyzerá ich ochrana?

Ak aj vás trápia podobné otázky, týkajúce sa nutného vypracovania bezpečnostného projektu, nech sa páči, tu sú odpovede...

Zodpovednosť za bezpečnostný projekt je na...

Ak sa pýtate, kto vlastne zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov, odpoveď znie: Za bezpečnosť osobných údajov zodpovedá prevádzkovateľ. Celá jeho zodpovednosť pritom spočíva v ochrane osobných údajov pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracovania všetkých citlivých údajov.

Ochrana osobných údajov

Od prevádzkovateľa sa zo zákona požaduje, aby prijal opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov. Je treba brať do úvahy všetko, čo by mohlo viesť k narušeniu ochrany osobných údajov, ako možné riziká a ich rozsah, ktoré by mohli viesť až k narušeniu bezpečnosti či funkčnosti informačného systému, ale aj dôvernosť spracovaných osobných údajov.

Vypracovanie bezpečnostného projektu

Povinnosť vypracovať bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov plynie zo zákona každému, kto v informačnom systéme prepojenom s verejne prístupnou počítačovou sieťou spracováva osobitné kategórie osobných údajov podľa § 13, teda rodné číslo či biometrické údaj alebo daný informačný systém slúži na zabezpečenie verejného záujmu podľa § 3 odsek 1.

 Bezpečnostný projekt musí bezpodmienečne obsahovať...

●       názov informačného systému, na ktorý sa vzťahuje

●       bezpečnostný zámer

●       analýzu bezpečnosti informačného systému

●       bezpečnostnú smernicu podľa § 4

 

 Ohodnotiť článok:
Komentáre (0)
Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa prosím prihláste.