|

Ako na úspešnú dizertačnú prácu

Ako na úspešnú dizertačnú prácu - obrázok

Čaká vás náročná tvorba dizertačnej práce?

Alebo len chcete vedieť, v čom sa líši od diplomoviek cz či u nás? Tu je jej základná charakteristika a zopár rozdielov...

 

Dizertačná práca a seriózny vedecký výskum

Dizertačná práca alebo dizertácia je rozsiahla vedecká rozprava, v ktorej sa na základe vedeckého výskumu, s využitím bohatého dokladového materiálu a vedeckých metód rieši zložitý odborný problém. Úspešná dizertácia je predpokladom pre udelenie akademického titulu PhD. a je zakončením 3. stupňa vysokoškolského vzdelania.

Ako na dizertačku

Kvalitnou dizertačnou prácou študenti vysokých škôl preukazujú schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja a na riešenie teoretických a praktických problémov v danom študijnom odbore. Pre dizertačnú prácu  je príznačný vysoký stupeň analýzy a syntézy poznatkov. A taktiež musí študent – budúci doktorand preukázať dostatočný prehľad v existujúcej odbornej literatúre.

Výsledky dizertačnej práce by mali mať charakter autorsky originálnych a nových poznatkov v skúmanej problematike.

Dizertačná práca verzus iné záverečné práce

Niekomu pomôže stiahnuť si dostupný vzor už napísanej dizertačnej práce, iným zasa prehľadný zoznam základných charakteristík a rozdielov medzi dizertačkou a inými druhmi záverečných prác.

Stručne a jasne je teda dizertácia, v porovnaní s diplomovkou či bakalárkou:

●       samostatná vedecká rozprava podložená erudovaným výskumom

●       daný problém skúma viac do hĺbky – cieľom je priniesť nové poznatky v danej téme

●       má väčší rozsah a odbornejší charakter

●       vyšší stupeň analýzy a syntézy

●       práca s vysoko odbornými zdrojmi, zväčša zahraničnými

 

●       cieľom je ukázať, že študent má predispozície na vedeckú prácuOhodnotiť článok:
Komentáre (0)
Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa prosím prihláste.