novinar.sk novinar.sk Zend_Feed_Writer 1.9.7 (http://framework.zend.com) http://novinar.sk V júni a auguste sa ešte rozdelí niekoľko mil. EUR na tepelné zariadenia Wed, 20 Jun 2018 16:55:00 +0200 http://novinar.sk/clanok/spravodajstvo/967/v-juni-a-auguste-sa-este-rozdeli-niekolko-mil-eur-na-tepelne-zariadenia http://novinar.sk/clanok/spravodajstvo/967/v-juni-a-auguste-sa-este-rozdeli-niekolko-mil-eur-na-tepelne-zariadenia Paper Life Paper Life Alfréd Gottas, riaditeľ najväčšieho domáceho výrobcu slnečných kolektorov, firmy  THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o. odporúča: „Vzhľadom na rezervované prostriedky je šanca na úspech v posledných dvoch tohtoročných kolách pomerne vysoká. Kto má seriózny záujem dať si najbližší rok inštalovať slnečné kolektory nemá nad čím váhať. Navyše bude mať teplú vodu prakticky zadarmo už toto leto. Ani tí, čo posledné dve kolá nestihnú, nemusia zúfať. Šanca na dotované OZE bude trvať aj v ďalších štyroch rokoch. SIEA už oznámila, že aktuálne pripravuje pokračovanie projektu Zelená domácnostiam tak, aby mohli byť poukážky vydávané od roku 2019. Zámer nového projektu s celkovým rozpočtom 48 miliónov EUR bol už schválený. V rámci projektu by mohlo byť do roku 2023 podporených ďalších 25-tisíc inštalácií v domácnostiach mimo Bratislavského samosprávneho kraja.“

Predposledné kolo potrvá od 26. júna 2018, 15:00 hod. do 27. júna 2018, 15:00 hod., pokiaľ nedôjde k vyčerpaniu indikatívnej výšky alokovaných finančných prostriedkov (vtedy sa ukončí skôr). Tu sú osobitné podmienky 25. kola. Zmeny sú zapracované aj do harmonogramu plánovaných kôl. Na inštaláciu zariadení budú mať domácnosti ako zvyčajne tri mesiace od vydania poukážky.

,,Naďalej platia rovnaké rady pre úspech v žiadostiach, aké dáva THERMO|SOLAR zákazníkom už od začiatku projektu. Obráťte sa v najbližších dňoch na seriózneho zhotoviteľa, ktorý vám poradí, aké zariadenie je pre vašu domácnosť najvhodnejšie a nechajte si vypracovať ponuku na mieru. Ak chcete uspieť v konkrétnom kole, mali by ste sa pripraviť v predstihu, mať k dispozícii dobrý počítač a kvalitné pripojenie na sieť, aby ste sa mohli hneď registrovať, keď kolo začne. Tradične trvajú kolá iba niekoľko minút, posledné by mohli trvať kvôli objemu financií aj dlhšie, ale nespoliehajte sa na to. Možno práve blížiaca sa najmenej polročná prestávka zvýši počty záujemcov o poukážky,“ odporúča A.Gottas.

Ďalej upozorňuje na to, že THERMO|SOLAR Žiar poskytuje záujemcom o kolektory kontakty na vhodné firmy z ich regiónu, čím im šetrí náklady na dopravu a zákazník si môže pozrieť referenčné inštalácie blízko svojho bydliska, alebo sa informovať u skorších zákazníkov o spokojnosti s montážou i samotným systémom. Preto nie je nutné, aby zákazník poznal všetky parametre a detaily solárnych systémov už pri uvažovaní o ich inštalácii. Na to má odborníkov, aby mu poradili. Veď len pri slnečných kolektoroch má na výber spolu viac ako 300 typov registrovaných slnečných kolektorov. Naďalej platí, že domácnosti do 30 dní od vydania poukážok na kúpu a inštaláciu zariadení na využívanie OZE ich musia odovzdať spolu s podpísanými zmluvami zhotoviteľom. Na ich využitie a podanie žiadostí o preplatenie majú tri mesiace.

,,Zariadenia na využívanie OZE sú dlhodobou investíciou a majú slúžiť svojim zákazníkom desaťročia. Najčastejšími kritériami, ktoré rozhodujú v prospech výrobkov THERMO|SOLARU oproti konkurencii, je pomer cena a kvalita, životnosť, výkon, referencie, garancie až 12 rokov, servis a poradenstvo. Výsledkom je, že v doterajších kolách patrili slnečné kolektory z produkcie THERMO|SOLARU medzi najčastejšie inštalované zariadenia zo všetkých. Pritom zariadenie z akciovej ponuky s 3 kolektormi TS 300 a 300-litrovým zásobníkom na teplú vodu si môžu zákazníci zaobstarať na kľúč už za cca 4 000 eur. Štát pritom preplatí 1 750 eur (max. 50 % z konečnej ceny s montážou). Pri takmer nulových úrokoch z vkladov v bankách je to však najlepšia investícia a bude prinášať úžitok ďalších najmenej 40 rokov. Poukážky zlacňujú tieto zariadenia tak, že sa stávajú nielen ekologickými, ale aj ekonomicky veľmi zaujímavými,“ vymenúva A.Gottas.

Celkový rozpočet národného pilotného projektu zameraného na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je stanovený na 45 mil. EUR. SIEA v rámci neho doposiaľ preplatila poukážky v hodnote vyše 30 mil. EUR (cca 13 500 poukážok). Momentálne sa inštalujú ďalšie zariadenia, na ktoré bolo vydaných ďalších 3200 poukážok v celkovej výške 7,8 mil. EUR. Súčasný stav čerpania poukážok na jednotlivé druhy zariadení je nasledovný: 5 231 poukážok na inštaláciu slnečných kolektorov, 3 454 na tepelné čerpadlá, 1 679 na kotle na biomasu a 3 208 na fotovoltické systémy.Projekt je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia, podpora pochádza z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu.

Ďalšie informácie sú na www.thermosolar.sk alebo na tel.: +421-45-601 6080

 

 

]]>
Budú aj na Slovensku drevené mrakodrapy? Tue, 19 Jun 2018 15:55:00 +0200 http://novinar.sk/clanok/byvanie/966/budu-aj-na-slovensku-drevene-mrakodrapy http://novinar.sk/clanok/byvanie/966/budu-aj-na-slovensku-drevene-mrakodrapy Paper Life Paper Life Výškové drevostavby vo svete už nie sú ničím výnimočným

V USA sa z dreva stavajú už bežne i obytné bloky, v Austrálii je zasa možné realizovať drevostavby až do výšky 8 poschodí, rovnako ako vo Fínsku. V tomto trende však opäť majú náskok Japonci. V Tokiu sa pracuje na výstavbe doposiaľ najvyššej drevostavby na svete. Bude mať 350 m a 70 poschodí. Hotová bude až okolo roku 2041. Kvôli bezpečnosti a statike domu bude 10 % použitých materiálov tvoriť oceľ. Aktuálnym držiteľom titulu najvyššia drevostavba sveta je 53 metrová budova (18 poschodí) vo Vancouvri v Kanade.

Ing. Petra Jakubová z firmy M-House k tomu hovorí: „Podľa platnej legislatívy na Slovensku je možné zhotoviť drevostavbu do výšky 5 poschodí. Táto norma je napriek odvážnejším svetovým trendom pre nás veľkým krokom vpred. Pred jej vstúpením do platnosti bolo možné stavať len dvojpodlažné budovy z dreva. Norma má však svoje obmedzenia, medzi ktoré patrí napríklad skutočnosť, že takáto stavba nesmie byť využívaná ako hotelové či iné podobné ubytovacie zariadenie, alebo kancelárske priestory. Ako pri všetkom opäť platí, že nie je problém postaviť vyššiu drevostavbu, ale dôležitá je profesionalita a skúsenosti projektantov, dodávateľov a v neposlednom rade zhotoviteľov, aby nedochádzalo k prípadným technickým, statickým alebo iným komplikáciám či problémom, ktoré vyplynú z neznalosti alebo nedbalosti zhotoviteľa“.

Predností výškových drevostavieb je niekoľko. Prvou je samozrejme rýchlosť výstavby, ktorá je niekoľkokrát vyššia ako pri využití iných materiálov, čo samozrejme platí aj pri klasických rodinných drevodomoch. Motiváciou je aj riešenie, ktoré prihliada na udržateľnosť a zachovanie prírodných zdrojov, energetická úspornosť alebo odolnosť proti zemetraseniam. V spomínaných realizáciách je zároveň pridanou hodnotou, ktorú priniesli architekti týchto budov, napríklad aj využívanie balkónov a ďalších priestorov ako malých záhrad priamo v mrakodrape. Obyvatelia tak budú mať okolo seba vo veľkomestách kúsok prírody, čo spolu s drevenými konštrukciami, pasivitou a ďalšími faktormi vytvára zdravé bývanie.

Kvalitné drevodomy ponúkajú vyšší štandard, trvanlivosť konštrukcií, vysokú precíznosť a kvalitu realizácie, nízke prevádzkové náklady, dobrú vnútornú klímu. Zjednodušene možno povedať, že o základnej kvalite drevodomu rozhoduje nosná konštrukcia a zatepľovací systém. Hlavná nosná konštrukcia sa stará o to, aby bol dom stabilný a mal potrebnú nosnosť. O energetickej náročnosti drevodomu, jeho nízkoenergetickosti, či pasívnosti, a kvalite bývania zasa rozhoduje v značnej miere zatepľovací systém. M-House zabezpečuje požadovanú kvalitu a vysokú životnosť rodinného domu používaním certifikovaného konštrukčného systému STEICO/TEPORE. Firma je dlhodobým výrobcom najkvalitnejších drevených domov, ktoré vyrába výhradne z vysoko kvalitných materiálov, predovšetkým z KVH hranolov, čo je drevo s certifikátom (vyhlásenie zhody) sušené na 12% vlhkosť. Takéto drevo sa vyznačuje tvarovou stálosťou, vysušené drevo sa nekrúti, ani nepraská.

Ďalšie informácie na: www.mhouse.sk, email: info@mhouse.sk, tel.: 0918 885 777 

]]>
Hľadáte krb pod komín ZOP? Tue, 19 Jun 2018 13:06:00 +0200 http://novinar.sk/clanok/byvanie/965/hladate-krb-pod-komin-zop http://novinar.sk/clanok/byvanie/965/hladate-krb-pod-komin-zop

Vďaka tomu vám odpadá problém s kompatibilitou. Ak by ste sa napriek tomu rozhodli ísť vlastnou cestou, pri výbere krbu pre existujúci komín by ste mali dodržať niekoľko zásad. Aké to sú? 

ÚNIK DYMU

Ak sa chystáte vymeniť starý krb za nový, alebo by ste radi vymenili otvorené ohnisko za krbovú vložku s dvierkami, zrejme budete na odvod spalín chcieť použiť existujúci komín. Táto voľba sa zdá byť rozumná a ekonomická. Každý vykurovací systém však funguje najlepšie, ak sú všetky jeho súčasti od samého začiatku kúpené a inštalované ako jeden celok. Krb funguje najlepšie vtedy, ak veľkosť dymovodu a komínový systém presne zodpovedá jeho kapacite. Najbezpečnejšie a najefektívnejšie funguje krb vtedy, ak je napojený na komín, ktorého vnútorný priemer čo najtesnejšie dosadá na potrubie na odvod spalín pripojené z jednej strany na krb a z druhej strany na komín.

KRBY A KRBOVÉ VLOŽKY

Existujú dva typy vykurovacích zariadení, ktoré dokážete pripojiť na komín – samostatne stojace krby a krbové vložky. Oba typy môžu byť pripojené na komín murovaný alebo postavený z prefabrikovaných dielcov. Komín však musí spĺňať požiadavky na použitie s krbom alebo krbovou vložkou  na tuhé palivo (najčastejšie drevo alebo drevené brikety).

VÝBER KRBU A JEHO UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Netreba mať obavy z toho, že na všetko budete sami. Dobrého predajcu krbu spoznáte aj podľa toho, že nepredáva iba krby, ale poskytuje aj odborné poradenstvo a konzultácie spojené s výberom, architektonickým návrhom a stavbou krbov i komínových systémov. Taktiež musí byť ochotný vypočuť všetky vaše túžby a predstavy a pripraviť vám vizualizáciu krbu. Krb sa predsa nekupuje len náhodne podľa katalógu alebo podľa nálady. Správne rozhodnutie si vyžaduje čas, ktorý sa mnohonásobne zúročí.

S výstavbou komína alebo zapojením krbu vám pomôže stavebná spoločnosť, ktorá  nakúpi stavebné materiály a všetko potrebné lacnejšie ako keby ste si ich kupovali sami ako fyzická osoba. Samozrejmosťou je záruka na všetky časti realizovanej stavby a práce. Vďaka tomu vám odpadá množstvo starostí a strata času.

 

 

]]>
Spalovače tukov, ktoré podporujú chudnutie Mon, 11 Jun 2018 16:35:00 +0200 http://novinar.sk/clanok/zdravie/959/spalovace-tukov--ktore-podporuju-chudnutie http://novinar.sk/clanok/zdravie/959/spalovace-tukov--ktore-podporuju-chudnutie

Spalovače tukov, ktoré podporujú chudnutie

 Chudnutie je záležitosť, ktorú neriešia len ženy, ale i muži a patrí k zložitým procesom, ktorý sa jedným darí a iných frustruje. Je to dané aj tým, že každý človek je iný a hlavne má inak nastavený metabolizmus. Pri efektívnom zhadzovaní telesnej hmotnosti je dôležité zrýchliť spomalený metabolizmus a využiť dostupné spalovače tukov.

 K nim patria aj rôzne prípravky na chudnutie ako napríklad káva na chudnutie či rôzne lieky na chudnutie.

Káva na chudnutie je prírodný produkt, ktorý podporuje účinnú kontrolu hladu a to vďaka kombinácii látok a luxusnej kávy. Svojimi účinkami napomáha rýchlemu znižovaniu telesnej hmotnosti a je príjemným spestrením pri chudnutí.

Lieky na chudnutie ako Sibutramine či tiež Sibutramin, Xenical, Meridia a mnohé ďalšie sú ďalšími účinnými prostriedkami, ktoré napomáhajú efektívnemu chudnutiu. Látky, ktoré obsahujú podporujú spaľovanie tukov a zdravý chod metabolizmu.

K týmto doplnkom je samozrejme dôležitá tiež úprava jedálničku a pridanie pohybu. Sú to efektívne prvky, ktoré k chudnutiu patria a prinášajú pozitívne výsledky.

Otázku ako rýchlo schudnúť  si kladie mnoho mužov a žien a často sa stretávajú s neúspechom a chudnutie vzdávajú. Ako náhle však začali používať účinné tabletky na chudnutie a ďalšie spalovače tukov, tak sa dostavil vytúžený výsledok a váha sa posunula smerom dole.

Pri chudnutí je dôležitá nielen strava, pohyb a vhodné doplnky, ale aj psychická pohoda a dostatok spánku a relaxácie. Ako vhodné pohybové aktivity sú plávanie a chôdza, ktoré nespôsobujú záťaž na pohybové ústrojenstvo a sú príjemnou záležitosťou aj pre vysoko obéznych ľudí.

V jedálničku je dobré pridať na každý deň ovocie a zeleninu a doplniť pitný režim, ktorý je najlepší formou bylinkových čajov a nesladenej vody.

Pre správne chudnutie je vhodné nastaviť si nejaký cieľ ako je napríklad nákup vytúžených šiat, dovolenka a podobne ako odmena za všetko vaše úsilie.

 

]]>
O dosiahnutí nepochopiteľného ideálu radostného prijímania utrpenia Mon, 04 Jun 2018 17:41:00 +0200 http://novinar.sk/clanok/ostatne/957/o-dosiahnuti-nepochopitelneho-idealu-radostneho-prijimania-utrpenia http://novinar.sk/clanok/ostatne/957/o-dosiahnuti-nepochopitelneho-idealu-radostneho-prijimania-utrpenia Milan Šupa Milan Šupa  

Chlapík neveriaco pozerá a potom s hnevom kopne do kostričky, ktorá zhrkoce dolu schodmi. Vráti sa do obývačky, sadne si a znovu pozerá televíziu. O chvíľu sa ale ozve strašný buchot na dvere. Chlapík vstane, otvorí, a pred dverami stojí obrovská smrtka s kosou. A vedľa nej tá malá kostrička, ktorá hovorí: „Mama, tento to bol“.

 

Dakedy je možné nájsť skutočne hlboké posolstvo aj vo vtipoch. A posolstvo tohto je jednoznačne: Človeče, ak nebudeš schopný prijať s pokorou a odovzdanosťou utrpenie malé, skôr alebo neskôr ťa postihne utrpenie veľké!

 

Náš hmotný svet je miestom mnohého utrpenia. Miestom únavy, chladu, bolesti, krívd, nepochopenia, nepohody, zúfalstva, sporov, disharmónie a tragédií. Každý z ľudí bol, je, alebo celkom určite bude niečomu z toho vystavený. Zásadnou otázkou ale zostáva, akým spôsobom sa k tomu postaví. Či zrelo, alebo nezrelo.

 

Nezrelý spôsob je nadávanie, lamentovanie a sťažovanie si, ktoré z každodenného života tak dobre poznáme. Je to v podstate neprijímanie utrpenia a stavanie sa mu na odpor ako niečomu, čo si nezaslúžime. Ako niečomu, s čím nechceme nič mať a čo nám nepatrí.

 

Takýto postoj však nie je ničím iným, ako oným pomyselným odkopnutím kostričky spred našich dverí, čo bude mať nevyhnutne za následok, že naše utrpenie sa v blízkej, alebo vzdialenejšej budúcnosti stane ešte oveľa väčším. Je to prístup, ktorým sa bude naše utrpenie postupne nabaľovať ako nový sneh pri rútiacej sa lavíne, aby nás táto lavína nakoniec rozdrvila a naveky pochovala pod sebou.

 

Zrelý prístup k vlastnému utrpeniu má byť úplne iný. Má byť spojený s rešpektovaním duchovného rozmeru univerza a jeho zákonov, v ktorých účinkoch ku nám utrpenie prichádza. A prichádza ku nám preto, lebo je s našou osobou nejakým spôsobom nevyhnutne spojené.

 

S deväťdesiatich piatich percent je to preto, že ide o nevyhnutný dôsledok nášho vlastného, minulého jednania. Nášho nesprávneho dávneho, alebo nedávneho jednania, ktoré si pamätáme, alebo nepamätáme. A táto naša vlastná minulá zlá sejba k nám potom nevyhnutne prichádza v zlej žatve nášho súčasného utrpenia.

 

Napriek všetkému nepríjemnému, čo so sebou prináša je to ale predsa len dar, pretože jeho prežitím a prijatím v pochopení, že sme si to v podstate sami spôsobili a že si to preto zaslúžime, dostávame príležitosť vymazať svoju minulú vinu. Dostávame príležitosť očistiť sa od zla, ktoré sme kedysi spôsobili.

 

Tým vyrovnáme svoj účet a stávame sa čistými. Vlastným utrpením sme totiž zaplatili za zlo a utrpenie, ktoré sme v minulosti my sami spôsobili iným. Zaplatili sme tak, ako to vyžaduje vyššia Spravodlivosť Božia, a vo svojom ďalšom bytí už potom môžeme kráčať bez utrpenia, ak si dáme pozor, aby sme ho sami nespôsobovali iným ani slovami, ani myšlienkami, ani skutkami.

 

Slová, s ktorými si ľudia doposiaľ nevedeli dať rady, hovoriace o tom, že „ak nás niekto udrie po jednom líci, máme mu nastaviť aj druhé“, neznamenajú v skutočnosti nič iného, ako odporúčanie pokorne prijímať prichádzajúce utrpenie, vidiac v ňom možnosť očistiť sa od svojich previnení a vyrovnať všetky svoje nevyrovnané účty.

 

Práve takýmto spôsobom máme teda vnímať deväťdesiat päť percent strastí, ktoré ku nám prichádzajú, aby sme ich správne zvládli a stali sa nám cestou k slobode.

 

Aby sme naopak svojim nadávaním, sťažovaním, neprijímaním, odmietaním a nepochopením utrpenia neprišli o príležitosť zbaviť sa svojich vín. A aby sme potom na základe takéhoto nezrelého prístupu neboli v budúcnosti nevyhnutne vystavené utrpeniu ešte oveľa väčšiemu.

 

Zvyšných päť percent bolesti a strastí, ktoré k ľuďom prichádzajú, k nim prichádzajú preto, aby tým osobnostne rástli a dozrievali. Aby sa ich prekonávaním stávali čoraz zrelšími a silnejšími. Aby sa raz, ako plne zrelé, silné a od všetkých vín očistené duchovné osobnosti mohli povzniesť do nádhery večného života kráľovstva nebeského, kam má v skutočnosti smerovať púť každého z ľudí na našej zemi.

 

Preto radostne vpred v ústrety všetkému, čo nám život prináša! Nech už je to dobré, alebo zlé! Za to dobré buďme vďační Pánovi, pretože práve On nám daroval naše bytie a spolu s ním všetky radosti a všetko šťastie, ktoré nám to prináša.

 

Ale buďme vďační aj za strasti, bolesti a problémy, ktoré ku nám prichádzajú! Lebo ku nám prichádzajú preto, že je to spravodlivá odozva našich vlastných, minulých nesprávnych činov. Platíme za ne svojim utrpením, čím sa však oslobodzujeme od svojich vín, pretože za všetky svoje viny musí každý z nás zaplatiť! A to až do posledného haliera, ako to požaduje nekompromisná spravodlivosť Najvyššieho.

 

Alebo potom ku nám prichádzajú strasti, bolesti a problémy preto, aby sme sa práve prostredníctvom nich, prostredníctvom ich zdolávania a prekonávania stávali čoraz zrelšími a silnejšími osobnosťami.

 

Aj v jednom aj v druhom prípade je nám to teda k úžitku. V oboch prípadoch, ak ku ním zaujmeme správny postoj, nás to totiž posúva čoraz bližšie k jedinému a skutočnému cieľu našej cesty, ktorým je kráľovstvo nebeské. Ktorým je ríša Svetla a v nej život v blízkosti Pána. Večný život, plný šťastia, radosti a nadšených, tvorivých činov, predstavujúcich to jediné, pravé a skutočné uctievanie Stvoriteľa.

 

Človeče, zaujmi preto konečne správny postoj k vlastnému utrpeniu, pretože potom ťa každé takéto tvoje prežitie môže posunúť smerom dopredu a smerom nahor. Lebo všetko utrpenie, ktoré ťa stretá, je s tebou samotným nejakým spôsobom spojené. Je niečím, čo sa vo všemúdrosti Najvyššieho ocitlo na tvojej životnej ceste, aby si to ty zrelo a správne prekonal, a týmto spôsobom sa duchovne posunul o ďalší krok dopredu na ceste do cieľa tvojho bytia.

 

http://kusvetlu.blog.cz/ v spolupráci s M.Š.

]]>
Kancelársky trh za prvý štvrťrok roku 2018 Mon, 28 May 2018 13:00:00 +0200 http://novinar.sk/clanok/technologie/953/kancelarsky-trh-za-prvy-stvrtrok-roku-2018 http://novinar.sk/clanok/technologie/953/kancelarsky-trh-za-prvy-stvrtrok-roku-2018  

Aký je objem kancelárskych priestorov v Bratislave za prvý kvartál roku 2018? Aký je stav transakcií prenájmu v Bratislave práve za toto obdobie?

Objem kancelárskych priestorov

Kancelárske priestory v Bratislave dosiahli v prvom štvrťroku roku 2018 celkovú ponuku takmer 1,72 milióna m2. Na základe údajov bolo tiež zistené, že väčšina, konkrétne 59% z tejto ponuky tvoria kancelárske priestory v štandarde A, pričom 41% z tejto ponuky tvoria kancelárske priestory v štandarde B. Avšak treba dodať, že v prvom štvrťroku nebola dokončená zatiaľ žiadna kancelárska budova, no v druhom štvrťroku sa očakáva dokončenie kancelárskych priestorov, a to projektu Blumental Offices II, Einsteinova Offices a Westend Plazza. Spomenuté kancelárie Bratislava by mali priniesť na trh viac ako 64000 m2 moderných kancelárskych priestorov, čo je skvelá príležitosť pre podnikateľov, ako rozbehnúť svoj biznis.

Zelená farba budov ako jeden z trendov modernej spoločnosti

Nie je žiadnym tajomstvom, že zelená farba budov je trendom dnešnej modernej spoločnosti. V rámci ponuky kancelárskych priestorov možno konštatovať, že až 28 budov získalo certifikát zelenej budovy, resp. trvalo udržateľnej budovy, a to konkrétne certifikát LEED alebo BREEAM.

Transakcie prenájmu kancelárskych priestorov

Za prvý štvrťrok roku 2018 bola zaznamenaná transakcia prenájmu kancelárskych priestorov, a to vo výmere 6638 m2. Údaje fóra vypovedajú o tom, že dominovali najmä transakcie prenájmu v oblasti IT sektora a profesionálnych služieb. Dalo by sa povedať, že kancelária je využívaná predovšetkým počítačovými expertmi, vzhľadom k tomu, že najvýznamnejšia transakcia bola zaznamenaná v Panorama Business 3, ktorá je vo výstavbe, a to práve v oblasti IT sektora.

 

]]>
Drevené okná – trend dnešnej doby? Mon, 28 May 2018 12:58:00 +0200 http://novinar.sk/clanok/byvanie/952/drevene-okna-%E2%80%93-trend-dnesnej-doby http://novinar.sk/clanok/byvanie/952/drevene-okna-%E2%80%93-trend-dnesnej-doby  

. Prichádzajúce leto je priam ideálne obdobie na akékoľvek stavebné úpravy, a práve preto by ste výmenu okien či dverí nemali odkladať na neskôr, obzvlášť vtedy, ak ich tepelnoizolačné vlastnosti nie sú také, aké by mali byť. Vedeli ste o tom, že drevené okná sú v súčasnosti čoraz viac žiadané? Pýtate sa prečo?

Vysoká životnosť dreva niekoľko desiatok rokov

Už na úvod treba dodať, že drevo je prírodný materiál s nezameniteľnou charakteristikou, ktorá pôsobí mimoriadne útulným a teplým dojmom. Ak si myslíte, že drevené okná sú nemoderné a hodia sa skôr na chaty či na chalupy, asi vás vyvedieme z omylu. Drevené okná sa vyrábajú už niekoľko desiatok rokov, keďže žiaden iný materiál nedisponuje takou životnosťou ako práve drevo. Vďaka kvalitnému spracovaniu povrchu a výberu kvalitných náterov sa nemusíte obávať, že by sa drevo behom pôsobenia poveternostných vplyvov znehodnotilo či iným spôsobom poškodilo. Vedeli ste, že eurookná môžu aj po tridsiatych rokoch vyzerať stále ako nové? Moderné, ekologické, ba dokonca zdravotne nezávadné farby sú nielen odolné voči UV žiareniu, ale tiež zaručujú brilantnú farebnosť a prirodzený vzhľad dreva počas nasledujúcich rokov.

Kvalitné vchodové dvere sú základ!

Pochopiteľne, že kvalitné vchodové dvere sú základ, a to hneď z viacerých dôvodov. Dvere, ktoré sú vstupom do domu, resp. bytu nás chránia pred prípadným požiarom, výborne odolávajú mechanickému poškodeniu i vonkajším poveternostným vplyvom. Rustikálne vchodové dvere sú ideálnou voľbou pre všetkých tých, ktorí sú zástancom rustikálneho štýlu, naopak, moderné vchodové dvere môžete zvoliť vtedy, ak uprednostňujete nadčasové kúsky, ktoré je ľahké skombinovať s ostatnými prvkami vo vašej domácnosti. Tak čo poviete, už máte predstavu o tom, ako by mal vyzerať váš vytúžený domček?

 

]]>
PRAVIDELNÁ TANTRICKÁ MASÁŽ UVOĽŇUJE NERVOZITU Wed, 23 May 2018 12:43:00 +0200 http://novinar.sk/clanok/zdravie/950/pravidelna-tantricka-masaz-uvolnuje-nervozitu http://novinar.sk/clanok/zdravie/950/pravidelna-tantricka-masaz-uvolnuje-nervozitu . I vďaka pravidelnej tantrickej masáži.

Zaslúžený relax s tantra masážou

Predstavte si to. Zhlboka sa nadýchnete a ucítite príjemnú vôňu oleja, ktorý vás hreje na pokožke. Z diaľky počuť tóny hudby. Osvetlenie dotvára tú pravú atmosféru tantry. Na nervozitu tu už viac nie je miesto a vy cítite len hlboký pôžitok a uvoľnenie. Skúsená tantra masérka sa postará o Váš absolútny relax. Nachádzate harmóniu svojho vnútorného sveta. 

Posilňujte svojho ducha s tantrou

Pravidelná tantrická masáž má moc ovplyvniť vaše vnútro a bežný život. Pokiaľ už nejaký ten čas potrebujete budovať sebadôveru neváhajte tantru vyskúšať. Pravidelne si plnými dúškami vychutnávajte neobyčajnú starostlivosť. Výsledkom bude pocit úplnosti, vnútorného pokoja a vyrovnania, ktoré vystriedajú napätie. Zvládnutie stresu sa pre vás stáva oveľa jednoduchším. Podporený krvný obeh okysličuje mozog vo vyššej miere, čím mu napomáha jednoduchšie analyzovať situácie a zlepšuje dokonca i logické myslenie.

Odstráňte vďaka tantre problémy spôsobujúce nepohodu

Pokiaľ bojujete s rôznymi zdravotnými či sexuálnymi problémami, pravidelná tantrická masáž je účinným nástrojom. Pomôže vám vyriešiť bolesti chrbta vďaka prvkom klasickej masáže. Zmenšuje napätie nervov a svalov. Uvoľňuje prúdenie sexuálnej energie vašim telom i odstráni problémy s prostatou či nízkym libidom. Pokiaľ dosiahnete vďaka tantre súlad medzi psychickou a fyzickou stránkou, dosiahnete i hodnotnejší život.

Zamedzte úspešne nervozite a nechajte sa pravidelne hýčkať tantrickými masážami  v tantrickom salóne. Počas dlhších masáží k uvoľneniu prispeje i pohár vínka a správne vás naladí do ďalšieho dňa. 

 

                                                                      

]]>
Viete ako merať úspech vašej mobilnej aplikácie? Thu, 17 May 2018 08:58:00 +0200 http://novinar.sk/clanok/spravodajstvo/948/viete-ako-merat-uspech-vasej-mobilnej-aplikacie http://novinar.sk/clanok/spravodajstvo/948/viete-ako-merat-uspech-vasej-mobilnej-aplikacie Štatistiky hovoria jasne - hrou s mobilnými aplikáciami strávi bežný majiteľ smartfónu až štyri z piatich minút z jeho používania.Dokonca 52% návštev  sa uskutočňuje pomocou mobilných aplikácií. Nie každá sa však stane úspešnou. Poradíme vám ako merať úspech tej vašej. 

 


    Metrika získavania užívateľov

 Odkiaľ sa užívatelia dostali k vašej mobilnej aplikácii? Je nesmierne dôležité poznať tie najefektívnejšie kanály. Najprv môže byť identifikácia zložitá, no vhodným testovaním počas marketingovej kampane sa dopracujete k výsledku. Testovať treba všetky dostupné kanály niekoľkokrát. Rôzne zistenia vám ukážu, na čo sa sústrediť v budúcnosti, aby ste vašej mobilnej aplikácii zabezpečili dostatočné množstvo stiahnutí.

    Miera zapojenia užívateľov

 Metrika merajúca interakcie v mobilnej aplikácii a spôsob, akým ju užívatelia využívajú. Prečo je potrebné činnosti sledovať? Dôvod je jednoduchý – pokiaľ má mobilná aplikácia 1000 stiahnutí, no nikto ju neotvorí, nemôžeme ju nazvať úspešnou. Aktívny užívateľ aplikáciu dokonca nielen otvorí, ale i aktívne využíva jej funkcie. Pokiaľ poznáte spôsob využívania, máte možnosť zvyšovať jeho spokojnosť a šancu, že sa znova vráti.

    Metrika merajúca výsledky

 Nastavenie cieľového počtu konverzií dokáže zabezpečiť úspech vašej mobilnej aplikácie. Analýza výsledkov vám pomáha jasne určiť, vďaka ktorým funkciám aplikácia efektívne dosahujete stanovené ciele a ktoré funkcie neprinášajú výsledky.

    Miera návratnosti

Vypočítame ju veľmi jednoducho ako podiel aktívnych užívateľov k novým užívateľom mobilnej aplikácie. Miera návratnosti predstavuje veľmi dobrý indikátor, či je aplikácia pre užívateľov pútavá a zaujímavá, čo v dlhodobom horizonte prináša úspech. Nezabúdajte preto pravidelne zbierať, vyhodnocovať a reagovať na spätnú väzbu.

    Miera kvality

 Kvalita mobilnej aplikácie sama o sebe neznamená, že v aplikácii všetko funguje perfektne a bez problémov. Dôležité je však tieto problémy čo najrýchlejšie zachytiť a opraviť. Tak isto je nevyhnutné hľadať spôsoby ako vašu mobilnú aplikáciu neustále vylepšovať a zlepšovať  užívateľom zážitok z používania.

    Počet stiahnutí a inštalácií

Získavanie veľkého počtu stiahnutí je prvým krokom k úspechu už od vzniku mobilnej aplikácie. Je to jedna z najdôležitejších metrík, no nemala by byť využívaná ako jediný indikátor úspechu. Štatisticky až 80% mobilných aplikácií užívatelia stiahli a otvorili len raz. Preto je dôležité prepojiť jej využívanie s ostatnými metrikami.

    Celoživotná hodnota užívateľa mobilnej aplikácie

Metrika vyjadrujúca aký veľký príjem môžete očakávať od užívateľa v priebehu času, kedy bude mobilnú aplikáciu využívať. Pokiaľ dokážete predpokladať veľkosť profitu jedného užívateľa, viete vyčísliť, koľko môžete minúť na prilákanie ďalšieho.

Hoci je mobilných aplikácii neúrekom a nie všetky sú úspešné, nemali by ste sa od jej tvorby nechať odradiť. Pokiaľ si dáte záležať na jej kvalite a pravidelne budete sledovať všetky ukazovatele, dokáže mobilná aplikácia do vášho biznisu priniesť nový rozmer. Neváhajte preto osloviť skúsených vývojárov, ktorí si s vývojom mobilnej aplikácie hravo poradia.

 

 


]]>
Sporák pre vašu letnú kuchyňu Mon, 07 May 2018 11:19:00 +0200 http://novinar.sk/clanok/byvanie/945/sporak-pre-vasu-letnu-kuchynu http://novinar.sk/clanok/byvanie/945/sporak-pre-vasu-letnu-kuchynu Začlenenie klasického kuchynského vybavenia do letnej kuchyne je skvelý spôsob ako ju spraviť funkčnou, užitočnou, všestrannou aj zábavnou. Ideálna letná kuchyňa je rovnako praktická ako tá v dome, pritom je útulná a pohodlná ako obývačka.

Môže byť celkom jednoduchá – gril, stôl a stoličky, alebo plne vybavená sporákom, stolom, pohodlným sedením a nábytkom s kompletným kuchynským vybavením.

SPOTREBIČE A VYBAVENIE LETNEJ KUCHYNE

Vo väčšine letných kuchýň nájdeme sporák, drez, prípadne malú chladničku. V niektorých sa tiež nachádza pípa na čapovanie piva, gril, údiareň apod. Všetko zariadenie musí odolávať slnku aj vlhkosti.

Nerez a keramika sú z tohto hľadiska najvhodnejšie, pretože sú trvácne a vyžadujú si nenáročnú údržbu. Drez je praktický či už na umývanie rúk alebo jedla, ako zdroj vody pokojne stačí záhradná hadica dotiahnutá od domu.

Sporáky na pevné palivo sú v letnej kuchyni veľmi praktické a obľúbené. Sporák môže stáť samostatne alebo môže byť vstavaný do jednoduchej kuchynskej linky. Veľkosť pracovnej plochy sporáka závisí od vašich potrieb. Dymovod umiestnite tak, aby vás vychádzajúci dym pri sedení vonku neotravoval.

Ohnisko dnešných sporákov je veľmi výkonné a vďaka priestrannej rúre si budete môcť pripraviť dobroty od výmyslu sveta. Dizajn sporáka môže byť klasický až nostalgický s liatinovou alebo oceľovou varnou platňou, alebo moderný s keramickou plochou a chromovanými detailmi.


ÚLOŽNÝ PRIESTOR V LETNEJ KUCHYNI

Ako v každej kuchyni, aj v tej letnej za domom budete potrebovať úložný priestor na odkladanie a skladovanie množstva potrebných vecí. Toto vybavenie by malo byť také, ktoré je odolné proti vlhkosti a zmene teplôt.

Pracovná doska a skrinky by mali poskytovať dostatok priestoru, aby ste sa vyhli neporiadku. Podlaha, pracovná doska aj nábytok v letnej kuchyni si vyberte podľa svojho vkusu, aby ste sa v nej cítili príjemne a aby sa vám ľahko udržiavali v čistote. Jednou z možností je kombinácia kameňa a ocele – tieto materiály tvoria elegantný a moderný, súčasný štýl.

Veľkosť a množstvo zariadenia závisí od toho, koľko pracovného a úložného priestoru budete potrebovať a čo všetko budete v letnej kuchyni pripravovať.

Budete ju používať iba v letných mesiacoch alebo počas celého roka? Budete pravidelne pozývať na záhradnú párty množstvo hostí? Odpovede na tieto otázky vám pri rozhodovaní pomôžu. Výsledkom bude dokonalý domov, v ktorom budete s radosťou variť a pritom sa cítiť skvele. 

 

 

 

 

]]>
Paradoxy bytia! Čo je dobré materiálne, môže duchovne neuveriteľne škodiť! Thu, 03 May 2018 18:34:00 +0200 http://novinar.sk/clanok/spravodajstvo/943/paradoxy-bytia-co-je-dobre-materialne--moze-duchovne-neuveritelne-skodit http://novinar.sk/clanok/spravodajstvo/943/paradoxy-bytia-co-je-dobre-materialne--moze-duchovne-neuveritelne-skodit Milan Šupa Milan Šupa  

 

Znamená to teda, že jedine na ich rešpektovaní má byť postavené naše jednanie v hmotnom svete, čím by sa reálne to duchovné dostalo do súladu s hmotným a bolo by s ním v jednote.

 

Žiaľ, my ľudia sme zväčša materialisti a neberieme také niečo na zreteľ. Tvrdošijne odmietame brať do úvahy celistvosť bytia, ktorá v sebe zahŕňa ako materiálny, tak i duchovný rozmer. Naučili sme sa preto zohľadňovať iba naše hmotné záujmy a ignorovať všetko ostatné. Avšak z takéhoto obmedzeného a okliešteného pohľadu na realitu nemôže povstať nič iného, ako naivná obmedzenosť, prostredníctvom ktorej na jednej strane síce hmotne prospievame, ale na druhej strane si neuveriteľne duchovne škodíme.

 

Aby sme pochopili, aké veľké je odtrhnutie ľudstva od duchovných zákonitostí, uveďme si jeden, možno trochu extrémny príklad. Vezmime si človeka dnešnej modernej doby, ktorý vo svojom vnútri, vo svojom vnútornom živote pestuje rôzne negatívne pocity a myšlienky.

 

Namiesto toho, aby sa teda snažil v súlade s duchovnými zákonitosťami nášho univerza, ktoré ale žiaľ nepozná, udržať svoj vnútorný život čistým, sa naopak pokojne vnútorne zaoberá vecami negatívnymi. A ak to trvá určité dlhšie časové obdobie, negativita, ktorú človek pestuje vo svojom vnútri sa napokon zmaterializuje a zhmotní do fyzickej podoby, čo sa prejaví chorobou nejakého telesného orgánu. Človek ochorie, pretože z hľadiska požiadavky a nevyhnutnosti udržiavať vlastný vnútorný život čistým bol v podstate, svojim dlhodobým pestovaním vnútornej nečistoty, vnútorne chorým už dávno pred tým. A táto jeho vnútorná choroba, choroba jeho duše, sa napokon po nejakom čase prejavila nevyhnutne aj navonok. No a často sa potom stáva, že človek ochorie až tak veľmi, že keby nežil v našej dobe so všetkými vymoženosťami modernej medecíny, musel by nevyhnutne zomrieť.

 

Súčasná medecína mu však dokáže život zachrániť a predĺžiť, čo sa v našom materialistickom svete považuje za veľký úspech.

 

Veď predsa človek, ktorý by inak musel nevyhnutne zomrieť, žije o päť, desať, alebo dokonca i pätnásť rokov dlhšie. Z hľadiska ľudského pohľadu ide teda o úspech a obrovský pokrok.

 

Ale je vec naozaj takouto pozitívnou aj z hľadiska vyšších duchovných zákonitostí, o ktorých človek netuší a ktoré vôbec neuznáva?

 

Skúsme sa teraz pozrieť na celú vec úplne inak, a síce práve z hľadiska duchovných zákonitostí. Čiže z hľadiska prospechu našej duše.

 

Ak by teda vyššie spomínaný človek žil teoreticky v inej dobe, ako je tá naša s rozvinutým zdravotníctvom, musel by nevyhnutne zomrieť. No a po jeho smrti by jeho duša klesla na takzvanom druhom svete do určitej úrovne, svojou rovnorodosťou presne zodpovedajúcej jeho negatívnemu vnútornému stavu. Do úrovne, ktorú si vzhľadom k negativite svojho skrytého, vnútorného života spravodlivo zaslúži.

 

Ale my dnes žijeme v dobe, kedy ľudia aj napriek svojim vnútorne dlhodobo pestovaným negativitám nemusia zomrieť, pretože moderná lekárska veda im dokáže život zachrániť.

 

Čo sa však deje v tých piatich, desiatich, alebo pätnástich rokoch nadstaveného života, ktoré moderná doba dotyčnému darovala? Nedeje sa nič ného, ako to, že nevedomému človeku, ktorý absolútne nič netuší o duchovných zákonitostiach bolo umožnené pestovať negativitu vo svojom vnútri o päť, desať, alebo pätnásť rokov dlhšie.

 

Inými slovami povedané, nevedomý človek sa predĺžením vlastného života duševne zaťažuje oveľa viac, než by sa bol zaťažil vtedy, keby zomrel skôr. A to bude pre neho znamenať, že po smrti klesne jeho duša oveľa hlbšie, než by klesla vtedy, keby zomrel skôr a nebol by tak zaťažený pestovaním vnútornej negativity. Jeho oveľa hlbší pád na takzvanom druhom svete bude mať pre neho za následok omnoho horšiu východziu pozíciu, z ktorej bude musieť opätovne začať so svojim duchovným vzostupom. Bude teda vystavený oveľa ťažším životným podmienkam nielen na druhom svete, ale aj potom, pri jeho ďalšom prípadnom fyzickom zrodení na zemi. Keby sa ale jeho duša skoršou smrťou menej zaťažila zlom, neklesol by na druhom svete tak hlboko a i jeho ďalšie zrodenie na zemi by bolo oveľa priaznivejšie.

 

Duchovne neznalý človek teda predĺžením vlastného života získava iba predĺžený čas na hromadenie vín, čím v skutočnosti viac stráca, ako získava, pretože túto zvýšenú hromadu vín a negativity bude musieť odpykávať oveľa ťažšie a bolestnejšie.

 

Ako teda vidieť, nie všetko, čo sa zdá byť dobré z hľadiska fyzického je dobré aj z hľadiska duchovného. Tieto dve stanoviská sa totiž môžu niekdy až diametrálne vzájomne odlišovať.

 

Materialista, ateista, alebo človek zaujatý však pravdepodobne zo všetkého, čo bolo doposiaľ povedané mylne vyvodí, že ak chceme byť duchovní, nemáme chodiť k lekárovi, máme odmietnuť jeho pomoc a radšej zomrieť, pretože tak to bude pre nás z duchovného hľadiska lepšie.

 

Nie! Je to úplne inak! Od duchovného človeka sa nežiada, aby sa vyhýbal lekárskej starostlivosti. Poznanie duchovných súvislostí, o ktorých sme hovorili nám však dáva možnosť a príležitosť využiť modernou medicínou nastavený čas k pochopeniu vnútornej príčiny našej choroby, k jej odstráneniu, alebo jednoducho povedané, k vlastnému polepšeniu sa.

 

Znamená to teda, že duchovne znalý človek využije svoj nadstavený čas k duchovnému pozdvihnutiu svojej osobnosti, zatiaľ čo človek neznalý naopak spravidla zneužíva nadstavený čas iba k ďalšiemu hromadeniu chýb a vín, ktoré zaťažujú jeho dušu.

 

O všetkých týchto veciach by ľudia rozhodne mali vedieť, pretože popísaný rozpor medzi tým, čo je pre nás dobré z fyzického hľadiska a tým, čo je pre nás dobré z duchovného hľadiska sa premieta do najrozličnejších oblastí nášho každodenného života. No a práve v našom každodennom živote by sme sa mali dokázať naučiť zohľadňovať nie len to, čo sa nám osobne javí z materiálneho hľadiska ako dobré, ale predovšetkým to, čo je pre nás skutočne dobré. Čiže dobré z duchovného hľadiska!

 

Ale keďže žiaľ ľudia o tom nič nevedia, vo svojej jednostrannej materialistickej orientácii a v zohľadňovaní jedine vlastných hmotných záujmov enormným spôsobom škodia svojej duši a zaťažujú ju. A táto záťaž strhne potom, po fyzickej smrti ich dušu nevyhnutne do nízkych a temných oblastí druhého sveta, v ktorých bude nesmierne trpieť a ktoré budú pre ňu predstavovať veľmi nevýhodnú východiskovú pozíciu z hľadiska jej ďalšieho jestvovania. Či už na druhom svete, alebo potom z hľadiska jej prípadného opätovného zrodenia na zemi.

 

http://kusvetlu.blog.cz/ v spolupráci s M.Š.


]]>
Párty stany – najlepšie prístrešky na leto? Thu, 26 Apr 2018 07:50:00 +0200 http://novinar.sk/clanok/spravodajstvo/940/party-stany-%E2%80%93-najlepsie-pristresky-na-leto http://novinar.sk/clanok/spravodajstvo/940/party-stany-%E2%80%93-najlepsie-pristresky-na-leto Leto je obdobím, ktoré máme radi snáď všetci. Komu sa nepáči pekné teplé počasie, ktoré umožňuje vykonávať všetky exteriérové aktivity, na ktoré si len spomeniete? Aj preto je leto obdobím zážitkov, dovoleniek, iným slovom, veľkej zábavy, ktorú väčšinou v ostatných ročných obdobiach nemáte možnosť zažívať. Leto je obdobím, kedy väčšinou ani nemyslíte na to, že by vám bolo treba nejaký prístrešok, práve vhodne zvolený prístrešok však je základom toho, že vonku môžete tráviť nejaký čas. Byť totiž dlhodobo vystavený slnku je nebezpečné, nehovoriac o tom, že ak v lete prevádzkujete nejaký biznis, pravdepodobne ho prevádzkujete vonku a nemôžete ho nechať len tak napospas počasiu. Vybrať si vhodný prístrešok na leto môže byť náročné. Bežné stany, ktoré mnoho ľudí využíva napríklad pri rybárčení, majú jednu zásadnú nevýhodu – sú stiesnené a čo je hlavné, uzavreté, teda keď na takýto stan svieti slnko, veľmi rýchlo sa prehreje a nemôžete už do neho ani len vkročiť. Avšak, nie je stan ako stan. Také párty stany môžu byť ideálnou voľbou, prečo?

Na kvalite záleží!

Párty stan je typ prístrešku, ktorý je mimoriadne multifunkčný. Svoj párty stan môžete používať na voľnočasové aktivity a zábavu, napríklad na spomínanú rybačku, záhradnú párty, grilovačku alebo čokoľvek iné. Na druhej strane ho môžete použiť ako spoľahlivý prístrešok na zastrešenie vášho biznisu, ako predajný stánok. Základom je však vybrať si spoľahlivý a osvedčený párty stan, ktorý vám bude dlho a spoľahlivo slúžiť. To posledné, čo po kúpe párty stanu potrebujete, je riešiť problémy s málo odolnou a vetchou konštrukciou, pri ktorej sa neustále obávate toho, že vám spadne na hlavu. Prípadne plachtu, pri ktorej časom zistíte, že nie je vodotesná a podobne. Áno, s takýmito a mnohými inými problémami sa môžete pri nekvalitných párty stanoch stretnúť a rozhodne vás nepotešia. Ako teda vybrať kvalitný párty stan?

Keď párty stany, tak Brimo!

Pozrime sa na ponuku spoločnosti Brimo, ktorá ponúka osvedčené párty stany, ktoré vás rozhodne nesklamú, práve naopak, prinášajú mnoho výhod a inovatívnych riešení, ktoré rozhodne oceníte. Ako prvá vás dostane pestrá ponuka párty stanov, vďaka obrovskému množstvu typov, rozmerov a farebných kombinácií si môžete byť istí, že nájdete párty stan, ktorý bude presne vyhovovať vašim požiadavkám. Tu však výhody len začínajú, pri rozkladaní a skladaní párty stanu oceníte jeho inovatívny systém zaistenia, vďaka ktorému je jeho skladanie a rozkladanie veľmi rýchle a jednoduché a zvládne to skutočne každý. Konštrukcia párty stanu je zas veľmi stabilná a odolná, navyše je natretá práškovou farbou, ktorá sa postará o odolnosť voči UV žiareniu, hrdzi a mechanickému poškodeniu. Rovnako odolná je aj polyesterová plachta, ktorá je stopercentne vodotesná a taktiež odolná voči mechanickému poškodeniu a UV žiareniu, nemusíte sa tak obávať toho, že časom stratí farbu. Bezpečný a certifikovaný záhradný párty stan Brimo je tak rozhodne vynikajúcou voľbou. Vyberte si ten svoj aj vy!

]]>
Vodiči pozor, leto je pomaly, ale isto v plnom prúde! Wed, 25 Apr 2018 08:38:00 +0200 http://novinar.sk/clanok/technologie/939/vodici-pozor--leto-je-pomaly--ale-isto-v-plnom-prude http://novinar.sk/clanok/technologie/939/vodici-pozor--leto-je-pomaly--ale-isto-v-plnom-prude

Pýtate sa, prečo je výmena pneumatík taká dôležitá? Na čo by ste sa mali zamerať pri kúpe nových letných pneumatík?

Výmena pneumatík je potrebná!

Zmes materiálov používaná na výrobu zimných pneu je odlišná od zmesi, ktorá sa používa pri výrobe letných pneumatík. To znamená, že vlastnosti zimných pneumatík sú prispôsobené pri teplotách nižších ako 7 stupňov Celzia a naopak, vlastnosti letných pneumatík sú prispôsobené pri teplotách vyšších ako 7 stupňov Celzia. Dezén zimných pneu je totiž navrhnutý tak, aby uľahčoval prechod vody a zadržoval sneh. Pozitívne vlastnosti pneumatík určených výhradne do zimného obdobia sú v lete v podstate nulové, keďže ovládateľnosť vozidla je v takomto prípade omnoho náročnejšia. Dokonca, ak by ste ponechali zimné pneumatiky počas leta, dochádza k zvýšenej spotrebe paliva, a to pochopiteľne nechce nikto z nás, no nie?

Ušetrite za pohonné hmoty!

Lacné pneumatiky určené na letnú sezónu sú pri vyšších teplotách tvrdšie, čiže dochádza k zníženému valivému odporu, teda pri dlhších trasách si môžete všimnúť, že náklady na pohonné hmoty sú omnoho nižšie.

Nižšia hlučnosť, čo jednoznačne oceníte aj vy

Letné pneumatiky Matador sú vyrobené z tvrdšej zmesi, čiže dochádza k menšiemu opotrebeniu a zníženiu celkových nákladov, ktoré musíte vynaložiť na prevádzku vozidla. Okrem toho dochádza k zvýšeniu komfortu počas jazdy, ale i zníženiu hlučnosti, čo oceníte predovšetkým pri dlhších cestách. Odborníci odporúčajú tiež hliníkové disky, ktoré zlepšujú jazdné vlastnosti vozidla, spotrebu paliva i emisie! 

 

 

]]>
Rada pre tehotné – ako dopĺňať potrebné vitamíny a minerály? Tue, 24 Apr 2018 16:46:00 +0200 http://novinar.sk/clanok/spravodajstvo/938/rada-pre-tehotne-%E2%80%93-ako-doplnat-potrebne-vitaminy-a-mineraly http://novinar.sk/clanok/spravodajstvo/938/rada-pre-tehotne-%E2%80%93-ako-doplnat-potrebne-vitaminy-a-mineraly To, že život tehotných žien rozhodne nie je žiadna sranda, vieme asi všetci. Neustále obmedzenia pohybu, nemožnosť vykonávať veľa vašich obľúbených aktivít, hmotnosť navyše a v neposlednom rade aj obmedzenia výživy, ktoré pocítite snáď najviac. Ako tehotná žena si toho musíte odpustiť fakt veľa. Vyhýbať by ste sa napríklad mali kyslým potravinám, ako napríklad citrónu a paradajkám. Samozrejmosťou je vyškrtnutie jedál, ktoré sú ťažké na strávenie a nadúvajú, ale aj potravín, ktoré majú výraznú chuť, ako napríklad čili alebo cesnak. Po odstránení všetkých týchto typov potravín a ešte aj mnohých iných vám zostanú tak akurát oči pre plač. Prijímať všetky potrebné minerály a vitamíny pre tehotné je z takto obmedzeného jedálnička prakticky nemožné. Vyskladať si jedálniček tak, aby obsahoval všetko potrebné je tiež prakticky nemožné, preto vám nezostáva nič iné, ako sa uchýliť k iným, oveľa jednoduchším riešeniam.

Doplnky stravy – skutočne tak dobré?

Správna výživa v tehotenstve, teda prijímanie všetkých potrebných minerálov a vitamínov sa postará o to, aby samotné tehotenstvo a dojčenie prebiehalo čo najhladšie a najzdravšie. Jednoduchým spôsobom, ako potrebné látky v tehotenstve doplniť, sú doplnky stravy, napríklad MamaDHA. Jej hlavnou zložkou je DHA – kyselina z omega3, ktorá je podporená jódom, horčíkom, vitamínom D a dôležitou zložkou je aj kyselina listová. Zároveň však MamaDHA neobsahuje vitamín A a železo, s ktorým má mnoho žien v tehotenstve problém a predpisuje ich priamo gynekológ. MamaDHA je tak bezpečná a vhodná pre každú tehotnú ženu. Tak nečakajte a vyskúšajte prípravok MamaDHA aj vy!

]]>
Riešenie ako ušetriť a mať prehľad vo svojich financiách je rozpočet Mon, 23 Apr 2018 11:02:00 +0200 http://novinar.sk/clanok/ekonomika/936/riesenie-ako-usetrit-a-mat-prehlad-vo-svojich-financiach-je-rozpocet http://novinar.sk/clanok/ekonomika/936/riesenie-ako-usetrit-a-mat-prehlad-vo-svojich-financiach-je-rozpocet

V dnešnej konzumnej dobe je pomerne bežné, že ľudia a domácnosti míňajú viac, než dokážu zarobiť. Míňame radi, pretože takmer všetko je dostupné a trh je preplnený tovarom a službami. Navyše sa na nás z každej strany valí lákavá reklama, ktorej je niekedy ťažké odolať.

Ak sú však výdavky väčšie ako príjmy, nie len, že je to nezodpovedné, ale z dlhodobého hľadiska to môže predstavovať aj veľké problémy, ako sú zadlženosť alebo bankrot.

Upratovať a mať poriadok tak netreba len v svojej domácnosti, ale aj v svojich financiách, aby ste ich mali pod kontrolou a boli ich pánom, nie sluhom.

Ako mať prehľad vo svojich financiách?

Základný krok je poznať všetky svoje výdavky, aby ste vedeli, kam vám z peňaženky odchádzajú peniaze. Jeden celý mesiac, prípadne dva si odkladajte všetky bločky a faktúry, prípadne si zapisujte všetky vaše výdavky, rovnako aj príjmy. Následné konečne zistenie, ktoré vám ukáže reálne čísla, môže byť nakoniec veľkým prekvapením.

Keď už poznáte všetky vaše výdavky a príjmy, nasleduje plánovanie rozpočtu. Vaším cieľom by mal byť minimálne vyrovnaný rozpočet, teda aby boli výdavky menšie, alebo maximálne rovnaké ako príjmy. Najideálnejšie je neminúť celý rozpočet, preto pri jeho tvorení treba myslieť na všetko a mať dobrú stratégiu.

Prvý krok je zoznam vašich najpotrebnejších výdavkov a od nich sa zamerať na tie menej nevyhnutné. Konkrétne ide o nájomné, energie, úvery, stravu atď. a následné menej potrebné výdavky, ako sú návštevy kaviarní, reštaurácií alebo obchodných centier, ktoré vedia veľmi rýchlo vyprázdniť nielen dámske peňaženky.

Dôsledne si všetky vaše menej nevyhnutné výdavky prejdite a premyslite si, ktoré za to naozaj stoja a zvyšné vyškrtnite. Aj malé pár eurové každodenné výdavky sa vedia nakopiť do peknej sumy, ktorú môžete ušetriť alebo využiť inak.

Tipy ako ušetriť peniaze

Snažte sa vyhnúť spontánnym nákupom a pred cestou do obchodu si spravte zoznam toho, čo potrebujete kúpiť. Nebojte sa porovnávať ceny a využívať aj akcie, tie nie sú len pre dôchodcov.

Bežne sa stáva, že sú pánske peňaženky koncom mesiaca prázdne, preto si naplánujte  rozpočet rovnako na každý jeden týždeň, aby ste niektorý týždeň neminuli dvojnásobok.

Myslite aj na budúcnosť a vytvorte si rezervu pre prípad núdze. Finančná rezerva by mala tvoriť aspoň šesť mesiacov nákladov na živobytie a čím skôr začnete svoje peniaze odkladať alebo investovať, tým lepšie.

Na záver, nezabúdajte sa neustále vzdelávať, pretože čím vyššiu finančnú gramotnosť máte, tým lepší budete mať prehľad vo vašich financiách a rozpočte.

]]>
Matrix! Hodnotný film s hlbokým a silným posolstvom Mon, 16 Apr 2018 19:48:00 +0200 http://novinar.sk/clanok/ostatne/932/matrix-hodnotny-film-s-hlbokym-a-silnym-posolstvom http://novinar.sk/clanok/ostatne/932/matrix-hodnotny-film-s-hlbokym-a-silnym-posolstvom Milan Šupa Milan Šupa  

Skôr ale, ako začneme hovoriť o filme treba zdôrazniť, že každý spisovateľ, alebo v našom prípade scenárista, sa vo svojej tvorivej inšpirácii vždy vnútorne napája na určité jemnejšie úrovne univerza, odkiaľ čerpá. A podľa charakteru toho, o čom píše, ale aj podľa charakteru svojej vlastnej osobnosti a povahy sa môže napojiť buď na úrovne vyššie, alebo na úrovne nižšie. V prípade scenára toho filmu išlo o napojenie vyššie, ale žiaľ, konečná podoba bola výrazne skreslená a príliš zmaterializovaná. Ale aj napriek tomu má film predsa len výraznú hodnotu.

 

Jeho dej prebieha v post apokalyptickom svete. Nad ľuďmi zvíťazili stroje a zotročili ich. Uviedli ich do stavu akéhosi hybridného spánku, poskytujú im základnú výživu a čerpajú z nich biologickú energiu. A tieto živé ľudské batérie prežívajú počas svojho hybridného spánku určitý snový stav, ktorý vnímajú ako realitu. Je to však len neskutočná, strojmi umelo vytvorená realita matrixu. Je veľmi podobná životu, aký žijeme my dnes. Dokonale totiž simuluje ilúziu skutočného života so všetkými jeho starosťami, námahami, prácou a užívaním si.

 

Víťazstvo strojov by bolo dokonalé, keby neexistovala skupina ľudí, ktorým sa podarilo pochopiť, ako sa veci majú. Ktorým sa podarilo odpojiť z hybridného spánku a ktorí začali usilovať o likvidáciu matrixu. Zo skutočnej reality doň prenikajú pomocou počítačových programov a ich vodcom je Morpheus.

 

Morpheus sa dozvedel, že v matrixe žije vyvolený, ktorý ho je schopný zničiť a začal ho hľadať. Tak našiel Nea, hlavného hrdinu. Odpojil ho od matrixu, prebudil do skutočnej reality a začal ho pripravovať na jeho rozhodujúci boj.

 

Časom ale došlo k tomu, že strážcom matrixu, takzvaným agentom, sa podarilo zajať Morphea a mučením z neho chceli dostať prístupové kódy k raju, aby mohli zničiť tých zopár ľudí, žijúcich v skutočnej realite a tým pádom dovŕšiť absolútnu nadvládu strojov nad ľudstvom.

 

Neo, spolu so svojou priateľkou Trinity sa rozhodnú Morphea oslobodiť, čo sa im aj podarí. Morpheus a Trinity uniknú z matrixu do skutočnej reality, ale Neo to už nestihne. Zostáva v ňom uväznený a musí bojovať s agentmi. Tí ho napokon zastrelia.

 

Neo zomiera vo svojom fiktívnom tele v matrixe, ale zároveň zomiera aj v skutočnej realite. A v skutočnej realite stojí pri ňom Trinity, ktorá sa do neho zamilovala a bozkáva ho na rozlúčku. Avšak jej bozkom z lásky sa Neo prebúdza k životu a zároveň sa prebúdza k životu aj v matrixe. Agenti to spozorujú a začnú doňho strieľať. Silou lásky však Neo víťazí nad strojovou realitou matrixu. Gestom ruky zastavuje letiace guľky, zničí agenta Smitha a snová realita sa začne rozsýpať …

 

Toľko k deju filmu. Kto ho videl, musí vytušiť určitú zvláštnu súvislosť s našou súčasnosťou. Pokúsme sa teda teraz ozrejmiť túto súvislosť a ukázať si, ako to s nami samými naozaj je.

 

Hlavné posolstvo filmu je prosté a jednoduché: realita, v ktorej žijeme a ktorá je pre nás absolútne všetkým je v podstate len akási dočasná ilúzia. Nie je to skutočná, pravá, večná a autentická realita. Je len čosi, ako materializovaná ilúzia, za ktorou sa skrýva realita skutočná.

 

Kto sa pozerá von, vidí ilúziu! Kto sa pozerá dovnútra, vidí skutočnosť“, hovorí dávna indická múdrosť. Skutočná realita, tá večná, pravá, trvalá a nehynúca je teda realitou vnútra! Realitou srdca! Realitou ducha a realitou citu! To je skutočnosť, v ktorej žije naše najvnútornejšie „ja“! Naše najhlbšie, duchovné, najvnútornejšie „ja“! To sme v skutočnosti my samotní! Skutočná pravda bytia je teda pravdou ducha, v ktorej žije a prebýva naše pravé „ja“.

 

A toto naše pravé ja, podobne ako vo filme Matrix, sníva sen ilúzie hmoty. Sníva sen ilúzie tela. Sen ilúzie materiálnych túžob, žiadostí, potrieb, vášní a všetkých obrovských možností hmotného sveta. To je pre nás realita, ktorá sa nám stala všetkým. Považujeme to za to jediné, čo môžeme od života očakávať, ale v skutočnosti ide len o materiálnu ilúziu reality matrixu, v ktorej sme sa svojim mylným a obmedzeným nazeraním na svet sami uväznili.

 

Tak sme sa stali bytosťami, plne zotročenými hmotným svetom. A toto naše zotročenie sa prejavuje falošnou hodnotovou hierarchiou, ktorú sme si vytvorili na základe svojej fatálnej zámeny snovej reality hmoty za pravú realitu ducha. Našimi najvyššími hodnotami sa totiž stali jedine hodnoty hmotné.

 

Mať vlastniť a užívať si! Peniaze, majetky a moc! Pozemská sláva a veľkosť!

 

Dôsledkom týchto „hodnôt“ je však nárast bezohľadnosti, chamtivosti, podvodu, klamstva, nečestnosti a všetkých ostatných negatívnych vlastnosti, ktoré z našej pomýlenej hodnotovej hierarchie nevyhnutne pramenia. Žijeme preto vo svete zla, ktorý vznikol z našej zámeny ilúzie za skutočnosť.

 

A táto, nami samými vytvorená ilúzia výlučnosti materiálnej reality a falošných hodnôt z nej plynúcich spôsobuje ľuďom mnoho bolesti, nepríjemností, stresu, nepohody, konfliktov a utrpenia. V tomto hodnotovo zvrátenom svete sa totiž často darí ľuďom bezcharakterným, bezohľadným a nečestným, ktorí vytvárajú zo zeme peklo. Títo ľudia osobne profitujú z matrixu a preto sa ho snažia udržať. Preto podporujú komerčnú plytkosť a tupý materiálny konzum. Preto podporujú zvrátenosť, drogy, násilie a hazard. Obyvateľstvo totiž musí byť plne pohltené tým, čo im matrix ponúka, aby z neho nikdy nenašlo cestu von.

 

Sú ale mnohí, ktorí vnímajú a tušia, že materiálna realita nemôže byť všetkým. Že musí jestvovať aj niečo iné a hlbšie. Títo ľudia začínajú tušiť ilúziu a klam dočasnej materiálnej reality matrixu a jej pomýlených hodnôt. Začínajú tušiť, že všetko môže byť inak, podobne ako Neo, hlavý hrdina filmu.

 

A presne toto sú ľudia, ktorí sa svojim vnútorným tušením stávajú pripravenými na odpojenie od matrixu. Preto bývajú kontaktovaní zo strany skutočnej reality. Zo strany skutočnej pravdy! Pravdy ducha, srdca a citu! Sú vnútorne oslovení a majú, podobne ako Neo možnosť rozhodnúť sa, či chcú zostať naďalej v matrixe, alebo sa chcú konečne prebudiť do skutočnej reality.

 

Ak sa rozhodnú pre skutočnú realitu, spoznajú pravdu. Pravdu o dočasnej ilúzii matrixu materiálneho sveta a s ním spojených, nízkych materiálnych hodnôt. Pravdu o pravom svete bytia ducha, v ktorom vládnu pravé a vznešené hodnoty, akými je spravodlivosť, ľudskosť, čestnosť a dobro. Jedine toto je totiž to večné, pravé a skutočné! Všetko ostatné je len omyl, ktorý zotročuje človeka.

 

No a vrcholným momentom filmu, ale i celého nášho života ako takého je poznanie všemocnej sily lásky. Poznanie, že zlomiť ilúziu matrixu je schopná jedine láska. Láska k pravde, láska k človeku, láska k dobru, láska k spravodlivosti a láska k Bohu. Jedine silou lásky k pravým hodnotám bytia môže každý z nás zvíťaziť nad matrixom! Najskôr sám v sebe a sám za seba, čím sa stane vyvoleným, podobne ako Neo.

 

Vyvoleným k tomu, aby aj on bojoval s matrixom a porazil ho! Ale nie zbraňami, ako vo filme, ale silou rozvíjania dobra, spravodlivosti, čestnosti, ohľaduplnosti a duchovnosti. Čím viac človek takým bude, tým viac bude otriasať ilúziou matrixu jedinečnosti dočasnej reality hmoty a tiež všetkými, s touto ilúziou spojenými, nízkymi materialistickými hodnotami.

 

Až napokon, pri dostatočnom množstve v skutočnej realite ducha ukotvených ľudí, bojujúcich proti materiálnej zvrátenosti pseudo hodnôt matrixu, prostredníctvom rozvíjania skutočného dobra a cností dôjde k tomu, že ilúzia padne. Že padne ilúzia výlučnosti hmoty a ľudia spoznajú realitu takú, aká v skutočnosti je. Spoznajú realitu ducha, srdca a dobra, ktorá je jedinou pravou realitou.

 

Súčasnú, falošnú, pomýlenú a pokrivenú realitu výlučnosti matrixu materialistickej reality potom vystrieda pravá realita pravdy ducha, citu, ľudskosti, spravodlivosti a ušľachtilosti. Tá nanovo a na svoj vlastný obraz sformuje i materiálny svet tak, že sa v ňom všetko stane skutočné a pravdivé.

 

Je teda na nás, dokedy zostaneme veriť ilúzii matrixu, dokedy ho budeme živiť svojim presvedčením, že je to jediná realita a dokedy budeme uctievať pseudo hodnoty, ktoré tento náš omyl nevyhnutne doprevádzajú. Je na nás, dokedy necháme svoje pravé „ja“ v hybridnom spánku a v otroctve nedôstojného, iba čisto materiálneho bytia.

 

Zo skutočnej reality ducha však zaznieva tiché volanie ku všetkým, ktorí začínajú tušiť pravdu o podstate bytia, aby sa stali vyvolenými...


http://kusvetlu.blog.cz/ v spolupráci s M.Š.


]]>
Ako zistíte, že musíte viesť podvojné účtovníctvo? Mon, 02 Apr 2018 11:08:00 +0200 http://novinar.sk/clanok/ekonomika/927/ako-zistite--ze-musite-viest-podvojne-uctovnictvo http://novinar.sk/clanok/ekonomika/927/ako-zistite--ze-musite-viest-podvojne-uctovnictvo

Odpoveď je veľmi jednoduchá - ak ste osoba zapísaná v obchodnom registri dobrovoľne alebo povinne podľa osobitých predpisov, ste povinný viesť vo svojej firme podvojné účtovníctvo. V obchodnom registri sú zapísané predovšetkým eseročky, akciové spoločnosti a družstvá. Ak ste majiteľom jednej z nich, ste teda povinný viesť podvojné účtovníctvo. Presné vymedzenie definuje obchodný zákonník a potom zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Ako funguje podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo nemusí byť pre podnikateľa strašiakom. Vďaka nemu viditeľne oddelí príjmy od výnosov a výdavky od nákladov. Zaznamenáva sa v ňom každá operácia približne na 221 účtoch. Avšak v praxi sa naozaj nepoužívajú všetky.

 

V sústave podvojného účtovníctva zaznamenávame:

      stav a pohyb majetku a záväzkov

      rozdiel majetku a záväzkov (o vlastnom imaní)

      výnosy a náklady

      príjmy a výdavky

      výsledky hospodárenia

Podvojné účtovníctvo má aj svoju negatívnu stránku. Keďže nezohľadňuje skutočné finančné toky, môže daňový poplatník zaplatiť daň z príjmu, ktorý ešte reálne nenadobudol, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.

Kto si môže vybrať?

Existujú prípady, kedy si podnikateľ môže vybrať. Ide o živnostníkov a SZČO. V týchto prípadoch si môže podnikateľ vybrať, či bude viesť jednoduché alebo podvojné účtovníctvo. Väčšina živnostníkov volí práve jednoduché účtovníctvo. Avšak niektorí podnikatelia potrebujú mať presný prehľad a poriadok vo svojom podnikaní a za lepšiu variantu považujú podvojné účtovníctvo.

]]>
Ochrana osobných údajov podľa GDPR Tue, 27 Mar 2018 18:06:00 +0200 http://novinar.sk/clanok/spravodajstvo/925/ochrana-osobnych-udajov-podla-gdpr http://novinar.sk/clanok/spravodajstvo/925/ochrana-osobnych-udajov-podla-gdpr S trendom digitalizácie sa zvyšuje aj miera prenesených dát. S osobnými údajmi by sa malo narábať starostlivo, no nájdu sa aj také prípady, kedy sú údaje odcudzené, prípadne zneužité. To by malo riešiť práve nové nariadenie GDPR, ktoré prišlo z Európskej únie.

 

V čom pomôže GDPR

GDPR udeľuje občanom množstvo nových práv. . Medzi tieto práva môžeme zaradiť právo na prístup k osobným údajom a právo na vymazanie osobných údajov z databáz organizácie. Tieto práva poskytujú množstvo nových možností na ochranu osobných údajov. Je dôležité premýšľať nad tým, aké informácie poskytujú občania organizáciám a na aký účel budú použité. Na druhej strane podnikateľom udeľuje nové povinnosti.

Čo je dôležité vedieť

 • nové nariadenie GDPR sa týka všetkých podnikateľských subjektov, ktoré spracovávajú osobné údaje, nezáleží na veľkosti alebo počte zamestnancov,

 • osobnými údajmi sa rozumejú údaje, ktoré vedú k identifikovaniu konkrétnej osoby, tie sú rozšírené o ďalšie údaje oproti súčasnej podobe,

 • prísnejšie pravidlá pre získanie súhlasu so spracovaním osobných údajov, nakoľko občan bude musieť jasne súhlasiť, že súhlasí so spracovaním a za akým účelom súhlasí,

 • firmy a organizácie budú mať povinnosť určiť zodpovednú osobu tzv. DPO – Data Protection Officer,

 • akýkoľvek únik osobných údajov sa musí oznámiť do 72 hodín po zistení,

 • používateľ ma právo požiadať o výmaz údajov,

 • osoby mladšie ako 16 rokov budú potrebovať súhlas zákonného zástupcu,

 • pokuty až do výšky 20 miliónov eur.

Všetky podnikateľské jednotky budú musieť do 25. mája 2018 zrevidovať svoje interné procesy, bezpečnostnú a právnu dokumentáciu a to všetko v súlade s nariadením GDPR. Ochranu osobných dát vám zabezpečí www.osobnyudaj.sk.

]]>
Ako dokážu pomôcť asistenčné služby? Mon, 26 Mar 2018 13:20:00 +0200 http://novinar.sk/clanok/technologie/923/ako-dokazu-pomoct-asistencne-sluzby http://novinar.sk/clanok/technologie/923/ako-dokazu-pomoct-asistencne-sluzby

Sú totiž bežnou súčasťou pzp poistenia. Čo to vlastne tie asistenčné služby sú a kedy sa mi zídu?

Čo sú asistenčné služby?

Asistenčné služby vám poskytne každá poisťovňa pzp poistenia. Líšiť sa môžu rozsahom služieb, avšak vo väčšine prípadov sú tieto asistenčné služby veľmi podobné. Stalo sa vám, že sa vám na ceste pokazilo auto, v ktorom ste viezli svoje deti do škôlky? V takomto prípade môžete na pomoc zavolať asistenčné služby, ktoré vaše auto odtiahnu a zabezpečia vám druhé auto, ktorým sa vy aj vaše deti môžete odviesť. Neviete si poradiť s defektom? Aj vtedy môžete kontaktovať asistenčné služby. Pomôžu vám aj pri zabuchnutí kľúčov či nedostatku paliva alebo vybitej batérií. V niektorých prípadoch sa asistenčné služby vzťahujú aj na zahraničie. Pokazilo sa vám na ceste do zahraničia auto? Cieľ je vzdialený niekoľko stoviek kilometrov a vy sa nemáte kde s rodinou ubytovať? Zavolajte asistenčné služby, radi vám pomôžu a ubytovanie v neznámom prostredí zabezpečia.

Ako kontaktovať asistenčné služby?

Ak nastala na vašom vozidle porucha, stali ste sa účastníkom nehody alebo vám vozidlo ukradli, neváhajte kontaktovať aj asistenčné služby. Číslo nájdete na svojej zmluve, ktoré vám odporúčame si uložiť do mobilu. Určite ho však nájdete aj na internete. Linka asistenčných služieb býva väčšinou dostupná nonstop, a preto by ste ju mali vedieť kontaktovať kedykoľvek.

Doplnok k asistenčným službám

Spomenuli sme prípad, kedy vám poisťovňa na základe asistenčných služieb k povinnému zmluvnému poisteniu poskytne náhradné vozidlo. Musíte uznať, že je to naozaj nadštandardný luxus, ktorý si vyžaduje doplnkové asistenčné služby. Za doplnkové služby si budete musieť priplatiť. Zistite si preto, čo vaše asistenčné služby pokrývajú, na čo máte nárok, ale aj aké doplnkové služby poisťovňa za doplatok ponúka. Sami zvážte, či takýto luxus potrebujete a v prípade potreby si zadovážte aj doplnok k asistenčným službám.

]]>
S celoročným cestovným poistením ostávate v bezpečí počas celej doby vašej cesty Thu, 22 Mar 2018 17:55:00 +0100 http://novinar.sk/clanok/cestovanie/921/s-celorocnym-cestovnym-poistenim-ostavate-v-bezpeci-pocas-celej-doby-vasej-cesty http://novinar.sk/clanok/cestovanie/921/s-celorocnym-cestovnym-poistenim-ostavate-v-bezpeci-pocas-celej-doby-vasej-cesty Cestovanie je dnes už úplne iné, ako bývalo v minulosti. Ľudia cestujú viac a častejšie, pohyb ľudí po svete je plynulý a rýchly. To so sebou prináša aj riziká, ktorým sú cestovatelia vystavení. Celoročné cestovné poistenie uzatvoríte raz a chráni vás počas celej doby trvania jedného roka. Získate poistnú ochranu všade na svete pre všetky vaše cesty počas roka. Toto poistenie kryje riziká spojené s cestou, medzi ktoré môže patriť úrazové poistenie, liečebné náklady, poistenie batožiny, poistenie pátrania a záchrany alebo poistenie zodpovednosti za škodu.

Komu bude celoročné cestovné poistenie vyhovovať?

Pre koho je tento typ poistenia teda určený? Pre všetkých ľudí, ktorí cestujú súkromne, či pracovne na služobné cesty niekoľkokrát ročne. Taktiež pre tých, ktorí vykonávajú rizikové povolanie alebo rizikové športy v zahraničí, a takým, ktorí vedia, že im hrozí týmito vplyvmi poistná udalosť v dôsledku úrazu. Všetko závisí tiež od toho, či cestujete len po Európe alebo chodíte ďalej do sveta a tiež treba dbať do úvahy početnosť vašich ciest.

Treba si dopredu zistiť a prerátať, aké poistenie sa vám najviac vyplatí. Nezabúdajte, že v niektorých krajinách je poistná suma za liečebné náklady skutočne vysoká, vyberte si preto  radšej produkt s neobmedzeným krytím liečebných nákladov. A v neposlednom rade zvážte, na akú dlhú dobu chcete vycestovať a podľa toho si premyslite, čo je pre vás výhodnejšie. Celoročné cestovné poistenie si určite uzavrite v prípade viacnásobných, či kratších ciest do zahraničia.

Aké typy poistení máte na výber?

Na trhu je v ponuke viac druhov cestovného poistenia, tie najznámejšie typy produktov celoročného cestovného poistenia sú však tieto:

 1. Celoročné cestovné poistenie pre viacnásobné vycestovanie počas roka, kedy jedna cesta do zahraničia nepresiahne 90 dní. Niektoré poisťovne majú limit od 30 do 45 dní.

 2. Celoročné cestovné poistenie, kedy nie je nutné vrátiť sa do rodnej krajiny počas roka. Toto poistenie je veľmi výhodné pre študentov alebo au-pair, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí a často sa v danom roku domov nevrátia.

 3. Individuálne viacročné cestovné poistenie.

 4. Celoročné cestovné poistenie do hôr, ktoré kryje aj náklady spojené s privolaním a zásahom Horskej záchrannej služby.

Aké sú možnosti uzatvorenia cestovného poistenia?

V dnešnej modernej dobe je samozrejmé, že si poistenie môžete uzatvoriť online – pomocou pár kliknutí, pričom jedno z najvýhodnejších online cestovných poistení v súčastnosti poskytuje poisťovňa ERGO. Cestovné poistenie je tiež možné vybaviť telefonicky, a taktiež sa samozrejme dá uzatvoriť osobne. Pracovník poisťovne vám najlepšie zodpovie všetky zvedavé otázky a priblíži vám vaše povinnosti, výhody a podmienky samotného cestovného poistenia. Môžete si tak čo najľahšie vyskladať poistenie podľa vašich predstáv.

Plusy celoročného poistenia

Ak patríte k ľuďom, ktorí skutočne počas roka veľa cestujú, odporúčame uzavrieť celoročné cestovné poistenie. Nejde len o vašu ochranu a bezpečnosť na cestách, ide aj o vaše peniaze. Tým, že si kúpite ročné cestovné poistenie výrazne šetríte peniaze, čím sa zvyšuje váš pokoj v mysli.

Cestovanie je spojené s aktívnym využívaním voľného času, sprevádzaným návštevou kultúrnych pamiatok a rozličných lokalít danej krajiny, nákupmi, športom a návštevou športových a kultúrnych podujatí. Vplyvom týchto aktivít v rámci vášho voľného času sa však zvyšuje riziko úrazu, ochorenia, či zranenia. Aby toho nebolo málo, tieto nepríjemné skutočnosti sú sprevádzané faktom, že zdravotná starostlivosť o vás sa môže vyšplhať na vysoké sumy a finančné náklady sú pre vás obrovskou záťažou.

Preto, ak sa vyzbrojíte proti týmto hrozbám a zabezpečíte si ochranu seba a svojho zdravia včas, nemusíte sa vôbec báť o vaše zdravie a peniaze. Môžete si tak v pokoji vychutnať vaše cesty počas celého roka.

A či už ide o cesty súkromné, pre ktoré ste sa rozhodli v rámci vášho voľného času, či cestujete za rodinou alebo na návštevu za priateľmi, prípadne je vaša cesta spojená s pracovnými povinnosťami, nemusíte mať tak na pamäti neustále otázku „Čo ak sa niečo stane?“ S kvalitným celoročným cestovným poistením máte tú najlepšiu ochranu pri cestovaní a na cesty sa môžete zbaliť kedykoľvek.

 

Nezabudnite, celoročné poistenie vám platí aj vtedy, ak sa v sobotu ráno rozhodnete spraviť si malý výlet do Viedne alebo idete za kúpaním do Chorvátska. Akonáhle prekročíte hranice, cestovné poistenie začína platiť. Nešťastie vás totiž môže postretnúť aj kilometer za hranicami...

]]>
Fragment číslo 1.: Aká nás čaká budúcnosť? Mon, 05 Mar 2018 19:54:00 +0100 http://novinar.sk/clanok/ostatne/909/fragment-cislo-1--aka-nas-caka-buducnost http://novinar.sk/clanok/ostatne/909/fragment-cislo-1--aka-nas-caka-buducnost Milan Šupa Milan Šupa  

 

Toto zložené slovo sa skladá z dvoch slov. Zo slova „budú“ a zo slova „cnosť“. Môžeme to teda významovo chápať tak, že našou budúcnosťou budú cnosti. Že budúcnosť ľudstva spočíva v cnostiach. V návrate ku cnostiam a v znovu obnovení cnostného života.

 

Cnosťou je dobro, skromnosť, nezištnosť, spravodlivosť, ľudskosť, ohľaduplnosť, láskavosť, a tak ďalej, a tak ďalej. Dosiahnutie práve takejto kvality medziľudských vzťahov je teda nevyhnutnou podmienkou toho, aby ľudstvo vôbec nejakú budúcnosť malo! Je podmienkou, alebo požiadavkou, ktorá musí byť nami splnená, pretože inej budúcnosti, ako v povznesení sa k cnostiam pre ľudstvo niet. To nám predsa toto slovo jednoznačne hovorí! K tomu nás vyzýva! To od nás požaduje!

 

Lebo ak na zemi nebude cností, nebude pre nás ani žiadnej budúcnosti. Ak totiž bude ľudstvo preferovať ne – cnosť tak, ako je tomu dnes, to „ne“, čiže vyjadrenie záporu postavené pred slovo budúcnosť bude značiť ne - budúcnosť. Bude značiť, že tak, ako je to v súčasnosti to už ďalej ne – bude možné. Bude teda značiť naše ďalšie ne - bytie. Inými slovami povedané, popretie akejkoľvek budúcnosti v prípade, ak bude v ľudstve pretrvávať ne – cnosť.

 

Slovo budúcnosť má teda nesmierne hlboký význam. Je totiž predurčením! Predurčením osudu ľudstva, spočívajúcom v cnostnom prístupe k životu. Ak ale toto predurčenie nebude ľudstvom naplnené, nebude preň ani žiadnej budúcnosti, pretože budúcnosť, postavená na necnostiach nie je v nijakom prípade možná.

 

Preto ty človeče, ktorý chceš mať nejakú budúcnosť, budúcnosť seba samého i svojich detí, zdokonaľuj sa v cnostiach! Usiluj o cnosti! Usiluj o cnostný život, pretože bez neho niet pre teba, ani pre tvoje deti žiadnej budúcnosti. Bez nich totiž niet pre teba i pre celý tento skazený svet ničoho iného, ako iba definitívnej záhuby prostredníctvom vlastných necností.

 

Lebo onen zápor „ne“, ktorý si ty, nešťastný človeče postavil pred cnosti, ten zápor „ne“, prostredníctvom ktorého si cnosti premenil na ne - cnosti a tieto si vo svojom živote preferoval, ten osudný a nešťastný zápor „ne“, ktorý charakterom svojho života uctievaš, bude napokon postavený pred tvoje vlastné bytie. A práve preto sa ne - bytie stane konečnou cieľovou stanicou pre všetkých, ktorí holdovali ne – cnostiam.

 

Človeče, pochop to, uvedom si to a zariaď sa podľa toho so všetkou vážnosťou, ktorá tomu prísluší. Veď tu predsa v konečnom dôsledku ide o tvoju vlastnú budú – cnosť.

 

Fragment číslo 2.: Človeče, zastav sa!

 

Človeče spomaľ svoj krok! Zastav sa a skús aspoň raz odvrátiť svoj zrak od egocentrického upriamenia sa iba na seba samého. Na svoje radosti, starosti, boje, túžby, snahy a lásky.

 

Skús trebárs vyjsť v noci von a zdvihnúť svoj zrak k hviezdnej oblohe. Pod nekonečnosťou jej tichého a velebného majestátu možno spoznáš malichernosť mnohého z toho, o čo sa tak veľmi usiluješ a čo považuješ za dôležité.

 

A možno tiež pochopíš, že skutočnej veľkosti všetkých tvojich diel, ba dokonca, že skutočnej veľkosti teba samotného ako ľudskej bytosti môžeš dosiahnuť len vtedy, ak sa dokážeš otvoriť vznešenosti, prichádzajúcej z Výšin. Vznešenosti Veľkého a Jediného, ktorý je Tvorcom všetkého!

 

Údelom každého, kto toto nevníma je totiž len úzkoprsé a nedôstojné väzenie v hraniciach hmotného sveta. V radostiach a strastiach hmoty. Avšak človek, upriamený iba na hmotu nikdy nespozná skutočnú veľkosť vlastného človečenstva. Skutočnú veľkosť svojho človečenstva, skrývajúcu sa v pochopení vlastnej malosti, ktorá sa dôverčivo otvára hodnotám a sile, prichádzajúcej Zhora. Sile a súcnosti vševládneho Boha a jeho vznešeným hodnotám dobra, cti, ľudskosti a spravodlivosti.

 

Človeče, odvráť svoj zrak o seba samého! Od svojich problémov, ale i radostí a pozdvihni ho nahor! Pozdvihni ho k nekonečnej majestátnosti hviezdnej oblohy a vedz, že ty sám môžeš dosiahnuť rovnakého majestátu vlastnej ľudskosti. Že aj ty sám môžeš dosiahnuť hlbokého mieru podobne, ako hviezdna obloha nad tebou, ak necháš svoju dušu rovnako ako ona, ticho rozprestretú v úcte a bázni pred skutočnou veľkosťou. Pred veľkosťou jediného a Všemohúceho, a pred jeho vznešenými hodnotami, ktorými začneš naplňovať svoj život.

 

http://kusvetlu.blog.cz/ v spolupráci s M.Š.

 

]]>
Top tipy pre jednoduchú fakturáciu Thu, 01 Mar 2018 13:08:00 +0100 http://novinar.sk/clanok/ekonomika/907/top-tipy-pre-jednoduchu-fakturaciu http://novinar.sk/clanok/ekonomika/907/top-tipy-pre-jednoduchu-fakturaciu

Vystavujte faktúry okamžite

Dokončili ste a odovzdali objednanú prácu? Okamžite vystavte faktúru a dodajte ju spoločne s vašim produktom. Budete si tak istí, že nezabudnete fakturovať dôležitú zákazku a neprídete o peniaze. Niektorí klienti vás neupozornia, že ste faktúru nevystavili a budú ľudovo povedané čušať. Ak si zvyknete vystavovať faktúru hneď, máte istotu, že nezabudnete.

Vytvorte si template mailov

Vytvorenie takzvaných mustrov vám zaberie zopár minút a budú vám slúžiť celé roky. Prvý muster si vytvorte pre mail, ktorý posielate so zálohovou faktúrou.

Ako druhý muster si vytvorte mail, ktorý posielate pri posielaní finálnej faktúry. Vždy ho len skopírujete, prepíšete meno a sumu a posielate.

Tretí muster si vytvorte ako upomienku k neuhradenej faktúre. Mail by mal byť maximálne zdvorilý. Vysvetlite v ňom, že faktúra je pred dátumom splatnosti, prípadne že už je po dátum splatnosti a vy očakávate jej skoré vyplatenie.

Žiadne ručné vypisovanie

Faktúry vypisujte pomocou niektorého zo zadarmo dostupných online nástrojov. Tieto nástroje za vás doplnia údaje o vašej aj cieľovej firme alebo osobe. Ručne vypisované fakturačné knihy takto jednoducho nahradíte. S vystavovaním faktúr vám môže pomôcť aj účtovníčka.

Zakladajte po rade

Faktúry si zakladajte po rade do jedného šanóna. Každú jednu si poctivo vytlačte a uložte do euroobalu. Na konci roka ich len všetky odovzdáte účtovníčke, ktorá si spolu s výpisom účtu a ostatnými vašimi zárobkami už ľahko poradí.

Ak máte s fakturáciou akýkoľvek problém, nechajte si poradiť od profesionálov v účtovníctve.

]]>
Ako sa veci majú s autom a manželstvom? Mon, 19 Feb 2018 08:46:00 +0100 http://novinar.sk/clanok/technologie/901/ako-sa-veci-maju-s-autom-a-manzelstvom http://novinar.sk/clanok/technologie/901/ako-sa-veci-maju-s-autom-a-manzelstvom Keď ste vydatý/á, nákup nového auta je náročnejší, ako sa zdá. Ktoré auto predáme? Kto dostane nové auto? Kto dostane staré auto? Ako praktické by malo byť? Ako elegantné? Aký štýl? Aké auto si môžeme dovoliť? Tieto nezhody môžu vzniknúť nevinne, ale môžu prekvitnúť do serióznejšej situácie.

Kým veľa mužov chce viac áut, než si manželia spolu môžu dovoliť (bez toho, aby obetovali veľkú televíziu), veľa žien chce roztomilé auto s menšou silou než kosačka na trávu (bez toho, aby obetovala nové koberce a záclony). Inými slovami, muži sú z Marsu a ženy sú z ... nejakej planéty, kde farba auta je dôležitejšia ako vozidlo pod náterom.

Ak nie ste perfektne kompatibilný pár, takéto úvahy nakoniec vyústia do boja o moc a môžu trvať mesiace až roky. No zvyčajne páry robia určitý kompromis. Chlap dostane auto, ktoré chce a žena dostane auto, ktoré chce, a potom majú jedno, ku ktorému jeden alebo druhý pretrvávajú  dychtivý odpor.

Ako idú roky, aj vozidlá sa menia: od dvojmiestnych, po päť miestne až po minivany a naspäť na tie, s dvomi sedadlami. Ale boj o moc zostáva. Ak existuje nejaká rada pre mužov, vzdajte sa.

Väčšine žien je menej logická kúpa drahého športového auto, ktoré nie je priestranné a neprináša do rodiny funkčnosť. Chlapi to vidia zase inak. Rýchlosť, kone a lesk a hrdosť.

Ak je jeden z vás menej tvrdohlavý, skúste sa dohodnúť na zlatej strednej ceste. Opel Crossland je výrazný, štýlový a vyniká priestornosťou. Opel Grandland má zase športový charakter, vyniká dobrodružným duchom a je vysoko bezpečný.. V Opel Mokka zase cítite pocit extra pohody, bezpečia, priestoru a konektivity.

 

 

 

 

]]>
Falošné aktualizácie bankových appiek: Ako ich spoznáte? Wed, 14 Feb 2018 20:01:00 +0100 http://novinar.sk/clanok/spravodajstvo/899/falosne-aktualizacie-bankovych-appiek--ako-ich-spoznate http://novinar.sk/clanok/spravodajstvo/899/falosne-aktualizacie-bankovych-appiek--ako-ich-spoznate Ako teda rozpoznať falošnú aplikáciu od tej pravej a ako ochrániť váš mobil proti virtuálnym útokom?

V dobe smartfónov a moderných technológií je medzi Slovákmi čoraz populárnejšie používanie mobilu ako hlavného nástroja na správu financií a bankových účtov. Mobilné bankové aplikácie sú rýchly a pohodlný spôsob, ako mať svoje financie neustále pod kontrolou. Stačí si na to iba stiahnuť zadarmo appku banky priamo do vášho mobilu. Je tu však jeden problém, ktorým je ochrana citlivých údajov. Majitelia smartfónov na ňu totiž často zabúdajú, riziko zneužitia údajov je pritom vysoké.

Ochrana zo strany banky nestačí

Za bezpečnosť mobilných bankových aplikácií a ochranu našich údajov nezodpovedá len konkrétna banka. Ta síce svojim klientom ručí za tie najmodernejšie systémy zabezpečenia či šifrovania a niekoľko stupňového overovania pravosti používateľa, no ani tie najsofistikovanejšie systémy vás neochránia v prípade, že vy na bezpečnosť vôbec nemyslíte. Žiaľ, úspešnosť hackerov tento fakt len potvrdzuje. Taktiež v prípade straty mobilného telefónu treba myslieť a urobiť niekoľko vecí, aby ste ochránili svoje údaje a zároveň aj peniaze v banke.

Ako na váš mobil zaútočia hackeri?

Spôsobov, ako sa „internetoví zlodeji“ môžu dostať k vašim údajom i peniazom, je viacero. Veľmi často na to využívajú nezabezpečené verejné Wi-Fi siete, napríklad v kaviarňach či hoteloch. Vďaka tomu sa šikovní hackeri ľahko dostanú do vášho smartfónu a v tichosti napádať vaše zariadenie. V poslednej dobe sa aj u nás zaznamenali útoky vo forme textových správ.

Útočníci pošlú klientom bánk falošnú SMS správu či mail s informáciou o novej aktualizácii mobilnej aplikácie. V texte je väčšinou pripojený link, na ktorý máte kliknúť, čím sa nainštaluje škodlivá verzia appky. Nová ikonka, ktorá vás vyzýva na vpísanie údajov sa podobá na originálnu, rozpoznať preto pravú aplikáciu od tej falošnej je ťažké. V prípade, že si takúto škodlivú aktualizáciu nainštaluje niekto, kto už mobilnú appku banky používa, môže sa stať, že hackeri zaútočia a veľmi rýchlo získajú identifikačné číslo klienta a dokonca aj PIN kód. Útočníci takto dokážu vybieliť bankové účty za niekoľko minút, pričom na napadnutom smartfóne zmenia PIN, aby sa obeť nedostala k účtu a k informáciám o prevodoch peňazí. Čo teda robiť? Ak vám príde podozrivá SMS správa či email, kde vás vyzývajú k tomu, aby ste si manuálne nainštalovali novú aktualizáciu či samotnú aplikáciu, v žiadnom prípade naň neklikajte. Jednoducho na správu vôbec nereagujte.

Sťahujte vždy iba originálny a aktuálny softvér

Takéto sofistikované útoky nie sú bežné len pre zahraničie, hackeri zaútočili už viackrát aj na klientov slovenských a českých bánk. Analytici na mobilné bankovníctvo preto upozorňujú na to, aby si klienti sťahovali mobilné apky vždy iba z oficiálnych zdrojov určených pre mobilné platformy, akými sú Obchod Play, Windows Phone Store alebo Apple Store pre používateľov operačného systému iOS. Pri práci s bankovým účtom používajte vždy iba najaktuálnejšiu verziu, nikdy nezískavajte softvér cez tretie osoby, napríklad poslaním z iného telefónu cez Bluetooth. Ak ste skončili s používaním appky, nezabudnite sa vždy pred zatvorením okna odhlásiť. Mnohí robia chybu aj v tom, že si identifikačné číslo či dokonca PIN kód ukladajú do pamäte telefónu.

Bezpečnostné rady od odborníkov

Hackeri pravidelne menia taktiku a stále prichádzajú na čoraz viac premyslenejšie spôsoby útokov na naše mobilné zariadenia. Zabezpečiť a ochrániť svoj mobil, a to v každom smere, by mala byť preto povinnosť každého majiteľa smartfónu, či už „banku v mobile“ využívate alebo nie. Odborníci odporúčajú niekoľko základných a jednoduchých rád, ktoré sú zväčša úplne zadarmo. Ak vlastníte smartfón s prístupom na internet, v prvom rade si nainštalujte kvalitný antivírusový a anti-phishingový softvér, ktorý vás na rok vyjde okolo desať eur, prípadne ešte lacnejšie. Nech už na mobile používate mobilnú bankovú aplikáciu alebo iba internet banking, v žiadnom prípade počas práce s financiami nepoužívajte nezabezpečené verejné Wi-Fi hotspoty, ale internetovú sieť poskytovanú vašim mobilným operátorom.

Vyberte si silné heslo

 

Bezpečnostní experti taktiež upozorňujú na fakt, že mnohí používatelia mobilov doslova pozývajú do svojho zariadenia hackerov tým, že využívajú tretie strany na bezplatné stiahnutie softvéru, ktorý je inak spoplatnený. Stiahnutím nejakej hry do mobilu z pochybnej stránky ste si mohli zároveň stiahnuť aj vírus, ktorý v tichosti pracuje na získaní dát a údajov a ani o tom nemusíte tušiť. Nezabúdajte ani na to, že mobil treba chrániť nielen virtuálne. Váš smartfón si uzamknite silným heslom, dajte si pozor, aby nebolo rovnaké ako pri iných aplikáciách. Používanie jedného hesla či PIN kódu je základná chyba, ktorej by ste sa mali vyvarovať.

]]>
Človeče, vieš akým máš byť v skutočnosti? Mon, 12 Feb 2018 19:15:00 +0100 http://novinar.sk/clanok/ostatne/897/clovece--vies-akym-mas-byt-v-skutocnosti http://novinar.sk/clanok/ostatne/897/clovece--vies-akym-mas-byt-v-skutocnosti Milan Šupa Milan Šupa  

Žiaľ, hlboká tragédia ľudstva spočíva v tom, že zostúpilo z piedestálu pravej ľudskosti. A zostúpilo z neho tým, že to citové zatlačilo do úzadia a do popredia postavilo to rozumové. Do popredia postavilo rozum, ktorý je vynikajúcim sluhom pod vládou citu, ale veľmi zlým pánom ak má vládnuť samostatne.

 

No a tento sluha, ktorý sa nezaslúžene dostal na miesto svojho pána si ihneď uvedomil, že ide o miesto, ktoré mu nepatrí. A preto, aby z neho nebol rýchlo zosadený tam, kam skutočne patrí, postaral sa o to, aby bol zákonitý vládca maximálne eliminovaný, odsunutý do úzadia, neustále potieraný a zosmiešňovaný.

 

A tak sa teda stalo, že ľudstvu i každému jednotlivému človeku osobne panuje rozum, dôsledkom čoho zavládla na celej zemi chladná rozumovosť bez citu. A práve z uctievania tejto chladnej rozumovosti povstalo všetko zlo.

 

Veď sa len napríklad pozrime na najhoršie ľudské vlastnosti, akými sú chamtivosť, bezohľadnosť, nečestnosť, nepoctivosť, nespravodlivosť, nenávisť, závisť a mnohé iné. Ak sa nad nimi hlbšie zamyslíme zistíme, že všetky majú svoj koreň práve v chladnej rozumovej vypočítavosti. Zistíme, že ak by človek zostal bytosťou citu, ktorá svojou citovosťou kultivuje i vlastný rozum, mnohé, ba takmer všetky zo spomínaných negatívnych vlastností by ani nikdy nemohli vzniknúť.

 

Veď sa len trebárs pozrime na najväčšie hrôzy ľudstva, a to napríklad na fanatickú inštitúciu inkvizície. Ide o niečo, čo by bolo absolútne neprijateľné, keby boli ľudia bytosťami citu. K podobným veciam, ktorých sa dopúšťala inkvizícia mohlo dôjsť jedine preto, lebo ľudia zatlačili svoj cit hlboko do úzadia, alebo ho v sebe dokonca celkom eliminovali, takže im vládol už len chladný rozum. Lebo jedine rozum, nekorigovaný citom sa mohol dopustiť takýchto, a mnohých iných hrôz, ktoré bohato doprevádzajú celé dejiny našej civilizácie.

 

V rannom období nášho vývoja sa teda ľudstvo ocitlo na akomsi rázcestí, kde sa malo rozhodnúť, ktorou z dvoch možných ciest sa vydá. Či to bude cesta citu, ktorému bude podriadený rozum i všetko ostatné, alebo to bude naopak cesta rozumu, ktorý bude rozhodovať absolútne o všetkom. Ľudstvo sa rozhodlo pre vládu rozumu a tým začala tragédia civilizácie na planéte Zem.

 

Ak by niekto mal dojem, že tieto slová o konflikte citu a rozumu sú iba nejakým teoretizovaním a od každodennosti odvrátenou filozofiou, veľmi sa mýli. Naopak, ide o veci výsostne praktické, s ktorými sme ustavične konfrontovaní. Každý deň sme totiž postavení pred malé i veľké rozhodnutia, či danú situáciu vyriešime tak, že sa prikloníme k svojmu citovému stanovisku, alebo tak, že dáme predovšetkým na svoj rozum. No a podľa toho, ako sa rozhodneme, sa potom ďalej vyvíja náš osud.

 

Uveďme si konkrétny príklad zo života. Mladé dievča má rada chlapca. Chce si ho vziať, ale časom zistí, že má sklon k alkoholu. Vo svojom vnútri cíti slabučké nabádanie k tomu, aby si ho nebrala.

 

Ale keďže ho má rada, začne uvažovať asi v tom zmysle, že sa to možno časom zmení, že sa bude snažiť na svojho partnera pozitívne vplývať, že prídu deti a potom bude cítiť väčšiu zodpovednosť za rodinu a podobne.

 

Nakoniec si ho teda predsa len vezme, ale žiaľ, jeho náklonnosť k alkoholu sa rokmi nezlepší, ale naopak, ešte viac zhorší.

 

Uvedený príklad je klasickým príkladom toho, ako sme vždy pri dôležitých životných rozhodnutiach varovaní svojim citom a ako potom všetko začneme zvažovať rozumom. A nakoniec sa na svoju vlastnú škodu podriadime „rozumnej“ argumentácii svojho rozumu.

 

Mali by sme však vedieť, že cit v nás dokáže zvažovať bleskurýchlo a onen takzvaný prvý dojem býva zväčša vždy správny. A preto by sme pri svojom rozhodovaní mali dať práve na tento prvý dojem.

 

Rozum je totiž predsa len trošku pomalší, takže rozumové zvažovanie trvá o malinkú chvíľočku dlhšie. A aj keď to v našom vnútri prebehne všetko veľmi rýchlo, mali by sme sa to v našom vlastnom záujme naučiť rozlišovať.

 

Prečo je to práve takto a prečo má pravdu náš cit?

 

Pretože náš cit je prejavom nášho ducha. A náš duch nepochádza z hmotného sveta, ale zo sveta duchovného, nachádzajúceho sa nad hmotnosťou. A práve z tohto dôvodu má náš duch patričných nadhľad nad vecami. Dokáže totiž všetko vnímať v oveľa širších súvislostiach a svojim spôsobom vidí aj do budúcnosti. Vidí do budúcnosti v tom zmysle, že dokáže rozpoznať, čo je pre nás dobré z dlhodobého hľadiska.

 

Naopak, náš rozum je iba produktom hmoty. Je produktom nášho hmotného mozgu a preto nachádza svoje vynikajúce uplatnenie v hmotnom prostredí. Jeho nedostatkom ale je, že je hranicou hmotnosti neprekonateľne obmedzený. Nie je preto schopný dostať sa nad ňu ako náš duch a to znamená, že z dlhodobého hľadiska nedokáže veci správne vnímať. Vidí ich výhodnosť len z hľadiska krátkodobého.

 

Ak preto ponecháme rozhodovanie nášmu rozumu, môže sa nám krátkodobo dariť, avšak z ďalekosiahleho a dlhodobého hľadiska sa to napokon predsa len začne všetko postupne rúcať, až sa to nakoniec celkom rozsype.

 

Preto sa nám napríklad môže z krátkodobého hľadiska nášho rozumového obmedzenia zdať ako výhodné klamať, kradnúť, podvádzať, byť vypočítavý a podobne. Avšak z dlhodobého hľadiska, z hľadiska dlhodobých dopadov, či už hmotných, alebo duchovných nám to bude musieť vždy priniesť veľmi neblahé následky.

 

A práve preto by sme mali v každej situácii a v každom našom rozhodovaní, nech už je veľké, alebo malé, uprednostňovať náš cit a naše svedomie, čo je v podstate to isté, pričom oboje je hlasom nášho ducha.

 

Každý človek by mal vedieť o týchto mimoriadne dôležitých veciach a mal by o nich hlbšie uvažovať. A napokon, ak naozaj chce sebe samému dobro, dobro nie len z hľadiska krátkodobého, ale aj z dlhodobého, mal by svojim životom začať kráčať cestou ducha. To jest, cestou svojho citu a svojho svedomia.

 

Nemal by sa teda už viac nechať vodiť za nos svojim rozumom, ktorý je hmotou obmedzený a preto nie je vôbec schopný kompetentne rozhodovať o tom, čo je pre nás, ako pre ľudské bytosti - bytosti ducha naozaj dobré.

 

http://kusvetlu.blog.cz/ v spolupráci s M.Š.

]]>
Ceny poistiek aj naďalej porastú Mon, 12 Feb 2018 11:01:00 +0100 http://novinar.sk/clanok/spravodajstvo/895/ceny-poistiek-aj-nadalej-porastu http://novinar.sk/clanok/spravodajstvo/895/ceny-poistiek-aj-nadalej-porastu V najbližšom období sa očakáva, že ceny povinného zmluvného poistenia porastú nahor. Príčina nárastu cien je silná konkurencia potlačila ceny pzp poistenia príliš nízko. Na Slovensku povinné zmluvné poistenia vozidla ponúka až 12 poisťovní a ceny pzp máme medzi najnižšími v rámci EÚ. To spôsobuje niektorým poisťovniam značné problémy s nerentabilitou. V konečnom dôsledku na to doplatí držiteľ vozidla, ktorý sa v prípade škodovej udalosti stretne s nevôlou poisťovne preplatiť škody.

Podmienky pzp u konkurencie

Ak sa teda nechcete beznádejne naťahovať s poisťovňou o vysporiadaní poistnej škody, porovnajte si podmienky viacerých poisťovní. Najjednoduchšie to bude s online kalkulačkou pzp poistenia, ktorá vám rýchlo a jednoducho ukáže aké ceny a výhody máte v jednotlivých poisťovniach. Dajte si záležať na kvalite a služieb a plnenia poistných udalostí. Porovnajte si, čo vám jednotlivé poisťovne ponúkajú a vyberte si, čo je pre vaše vozidlo najvýhodnejšie.

Cena pzp poistenia nestačí

Výber povinného zmluvného poistenia len na základe zmluvy je veľmi slabé rozhodovanie. Najnižšia cena vôbec nemusí znamenať najmenej problémov. Síce budete pár rokov platiť nižšiu poistku avšak príde škodová udalosť a poisťovňa vám ju nebude chcieť preplatiť. Poisťovňa sa začne dožadovať dôkazov, bude sa vyhýbať zlikvidovaniu poistnej udalosti. Koniec koncov to budete vy, kto celú poistnú udalosť zaplatí. A vyjde vás to určite drahšie ako keby ste tie dlhé roky platili vyššiu poistku. Popýtajte sa aj svojich známych, kde majú uzatvorenú pzp poistenie a ako sú s ním spokojní. Veľa informácií, recenzií nájdete predsa aj na internete. Bola daná poisťovňa voči platcovi pzp poistenia solventná? Aký bol priebeh riešenia celej poistnej udalosti? Toto sú kľúčové otázky, na ktoré by ste mali vedieť odpoveď.

Myslite aj na pripoistenia

 

Ak chcete mať maximálnu možnú istotu, že v prípade poistnej škody sa o všetko postará poisťovňa. Priplaťte si k povinnému zmluvnému poisteniu aj rôzne pripoistenia. Ak jazdíte v oblasti kde je zvýšený výskyt vysokej zveri, pripoistite si vaše vozidlo proti zrážke so zverou. Bývate v oblasti kde zvykne príroda ukazovať svoju moc? Potom by súčasťou vášho poistenia malo byť aj pripoistenie voči prírodným živlom. Taká povodeň či erózia pôdy môže vášmu vozidlo spôsobiť veľké škody. Dlhé dokazovanie vás čaká aj v prípade prasknutého čelného skla spôsobeného vymrštením kameňa spod vozovky. Túto situáciu jednoducho vyriešite pripoistením čelného skla

]]>
Nový zákon o odpadoch prinesie zaujímavé zmeny Thu, 01 Feb 2018 10:17:00 +0100 http://novinar.sk/clanok/spravodajstvo/891/novy-zakon-o-odpadoch-prinesie-zaujimave-zmeny http://novinar.sk/clanok/spravodajstvo/891/novy-zakon-o-odpadoch-prinesie-zaujimave-zmeny . Novela zákona o odpadoch priniesla viaceré novinky a v porovnaní s predchádzajúcim stavom aj pozitívne zmeny pre malých podnikateľov.

Pôvodný zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch spôsoboval najmä menším podnikateľom nemálo problémov. K najväčším problémom patrí to, že sa za výrobcov obalov a neobalových výrobkov považujú aj malí podnikatelia. Stačí, že dali pri predaji svojho tovaru vrecko, prípadne si vytlačili reklamný leták. Kvôli tomu sa museli takíto podnikatelia registrovať na ministerstve, viesť evidenciu odpadov či uzatvoriť zmluvu s odpadovou spoločnosťou. Nový zákon o odpadoch ich od roku 2018 od mnohých náročných povinností oslobodí.

Administratíva ostáva

Malým podnikateľom uvádzajúcim na trh neobalové výrobky ostávajú administratívne povinnosti aj naďalej. Od roku 2018 malí podnikatelia nebudú musieť platiť za odvádzanie do 100 neobalových výrobkov ročne. Administratívne povinnosti im však ostávajú. Aj naďalej budú musieť požiadať ministerstvo životného prostredia o zápis do Registra výrobcov neobalových výrobkov. Toto je podnikateľ povinný splniť ešte skôr, ako na trh uvedie prvý neobalový výrobok.

Tiež budú povinní viesť evidenciu o neobalových výrobkoch a údaje z nej následne ohlasovať ministerstvu životného prostredia. Táto evidencia sa vedie na základe jednotlivých materiálov neobalových výrobkov, pričom sa uvádza aj ich váha.

Zmena vo výpovedi

Nový zákon o odpadoch priniesol aj novinku o výpovedi, ktorú budú musieť podnikatelia doručiť odpadovej spoločnosti skôr ako tomu bolo doteraz. Výpoveď zmluvy musí doručiť najneskôr do 30. septembra v tom roku, v ktorom sa má zmluvný vzťah ukončiť

 

Foto: Pixabay

 

 

 

]]>
Komín, ktorý sa o teplo bezpečne postará! Mon, 15 Jan 2018 22:19:00 +0100 http://novinar.sk/clanok/byvanie/883/komin--ktory-sa-o-teplo-bezpecne-postara http://novinar.sk/clanok/byvanie/883/komin--ktory-sa-o-teplo-bezpecne-postara Predstavte si nasledujúcu situáciu. Povedali ste si, že chcete skúsiť niečo nové v oblasti kúrenia. Už vás prestal baviť ten bezpohlavný radiátor a rozhodli ste sa, že idete začať kúriť romanticky a zážitkovo – krbom. Povedali ste si, že na začiatok vám bude stačiť nejaký obyčajný krb, nič drahé, nič špeciálne. Krb ste vybrali a keď nadišiel čas na kúpu komína, dostali ste „super“ nápad. Veď komín je aj tak zbytočná súčiastka, veď iba odvádza dym z komína, tak ste sa rozhodli, že na ňom ušetríte. Kúpili ste super lacný komín, namontovali ho ku krbu a tešili ste sa na zimu. Zima prišla, a veru, bola to poriadna zima. Keď ste krb prvýkrát zapli a akosi vôbec nehrial, povedali ste si, že to tak asi má byť, že krby asi hrejú menej dobre. Keď ste však kúrili ako diví, že išlo krbové dvierka roztrhnúť a efektivita stále nebola takmer žiadna, vtedy ste si uvedomili, že niekde je asi chyba... To si teda píšte, že je, a asi už aj viete, čo bola jej príčina – nekvalitný komín.

Komínové systémy, ktoré vydržia

Tak ako pri kúpe všetkých ostatných tovarov, aj pre komínové systémy platí, že do kvality sa rozhodne oplatí zainvestovať. Ako napríklad do komínov značky ZOP a Plewa. Značkový komín prinesie mnoho technologických a bezpečnostných výhod, nehovoriac o efektivite. Komín je totiž jedna z hlavných súčastí krbov, ktorá môže produkovať straty. Čím je komín kvalitnejší, tým budú straty menšie a vaše kúrenie výhodnejšie, teda iným slovom, lacnejšie. Nehovoriac o tom, že komíny ZOP a Plewa prinášajú dlhými rokmi overené technológie, ktoré budú určite fungovať a nesklamú vás v tom najnevhodnejšom momente. Nečakajte, kým vás starý nekvalitný komín zradí, vybavte sa kvalitným komínom aj vy a užívajte si teplo dlho a bezpečne!

]]>
Čo bolo podstatou pôvodnej duchovnosti dávnych Slovanov? Mon, 25 Dec 2017 19:06:00 +0100 http://novinar.sk/clanok/kultura/879/co-bolo-podstatou-povodnej-duchovnosti-davnych-slovanov http://novinar.sk/clanok/kultura/879/co-bolo-podstatou-povodnej-duchovnosti-davnych-slovanov Milan Šupa Milan Šupa  

 

Všetkým nám je jasné, že ľudia v minulosti žili v úplne inom vzťahu k prírode, ako my dnes. Môžeme to vidieť trebárs na živote našich slovenských predkov spred sto rokov. A to samozrejme už ani nehovoriac o ľuďoch spred vyše tisíc rokov, čiže v období veľkej Moravy, o ktorom budeme hovoriť.

 

Pre vtedajších ľudí bola príroda prirodzeným partnerom. Bola im súperom, s ktorým bolo treba počítať a ktorého nebolo hodné podceňovať. Naši predkovia mali voči nej patričnú úctu, cítili k nej bázeň, ba dokonca až určitú posvätnosť.

 

No a práve prostredníctvom tohto svojho postoja začali časom nadobúdať schopnosť reálne vnímať vedomú inteligenciu, stojacu za spravovaním prírodného diania.

 

Iba my dnes si totiž myslíme, že v prírode sa všetko deje akosi samo od seba. Že po jari samo od seba prichádza leto, potom jeseň a zima. Že sám od seba prichádza dážď, vietor, atď.

 

To je ale omyl, pretože nič sa nedeje len tak samo od seba. Za všetkým týmto dianím stojí vedomá inteligencia, ktorá ho spravuje, riadi a udržuje.

 

Len si trebárs skúsme spomenúť na staré ľudové rozprávky. Nájdeme v nich množstvo zmienok o rôznych vílach, rusalkách, vodníkoch, škriatkoch, či iných bytostiach, takým, alebo onakým spôsobom spojených s určitým konkrétnym prírodným dianím.

 

Tieto bytosti však nie sú žiadnym výmyslom, ako sa my dnes domnievame. Sú v skutočnosti personifikáciou a zosobnením vedomej inteligencie, spravujúcej prírodné dianie, pretože naši predkovia ju mohli vnímať, komunikovať s ňou a čiastočne s ňou i spolupracovať.

 

Celkom prakticky to teda znamená, že trebárs vedomú inteligenciu, ktorú vnímali za spravovaním vodstva nazvali vodníkmi. Vedomú inteligenciu, stojacu za spravovaním rastlín a stromov nazvali elfami. Vedomú inteligenciu, stojacu za starostlivosťou o pôdu nazvali gnómami. Vedomú inteligenciu, schopnú hýbať pohoriami nazvali obrami, a tak ďalej, a tak ďalej.

 

Podstata duchovnosti našich slovanských predkov teda spočívala v uctievaní vedomej inteligencie, stojacej za prírodným dianím.

 

A ak sa pozrieme na prírodu, na jej nádheru, účelovosť a poriadok, na to, že v podstate umožňuje život človeka na Zemi musí nám byť jasné, že inteligencia za ňou stojaca môže byť len pozitívna. Že môže stáť jedine v službách Svetla!

 

Keď totiž čítame v evanjeliách, že bez Vôle Stvoriteľa nespadne na zem ani len lístoček zo stromu, tak je to práve táto vedomá inteligencia, stojaca za prírodným dianím, ktorá Vôľu Stvoriteľa vo svete prírody reálne naplňuje. Predstavuje to teda nespočetné množstvo verných služobníkov Najvyššieho, naplňujúcich v prírodnom svete jeho Vôľu.

 

Skúsme sa teraz pozrieť na niektorých konkrétnych týchto služobníkov, a pozrime sa na nich nie len z hľadiska slovanskej mytológie, ale aj s prienikom do mytológie starogermánskej, gréckej, či rímskej, pretože všetky tieto dávne národy mali svoje vlastné kontakty s onou vedomou inteligenciou a samozrejme, nazvali ju svojimi vlastnými menami. Pri hlbšom pozorovaní je ale zjavné, že tu vždy ide stále o to isté.

 

Najvyšším slovanským vládcom živlov bol hromovládny Perun, správca hromov, bleskov a búrok. Jeho obdobou v starogermánskej mytológii bol Thor. V gréckej mytológii zase Zeus a v rímskej Jupiter.

 

Najvyšší vládca sveta prírody, nazvaný rôznymi národmi rôznymi menami mal svoje sídlo na určitej hore. V starovekom Grécku sa volala Olymp, zatiaľ čo starí Germáni ju nazvali Valhalla.

 

Ale vráťme sa naspäť k slovanským menám vládcov najrozmanitejšieho prírodného diania. Tak napríklad Svarog bol vládcom Slnka a ohňa, čiže vedomou inteligenciou, stojacou za spravovaním Slnka a ohňa.

 

Morena bola vládkyňou zimy a smrti.

 

Vesna vládkyňou jari, mladosti a života. Zaháňala Morenu, oživovala zamrznutú prírodu a prinášala sviežu zeleň.

 

Devana bola Perúnovou dcérou a vládla svetlu nebeskému i svetlu pozemskému.

 

Vo svete vedomej inteligencie prírody však vládlo určité hierarchické usporiadanie. Začínalo to od spravovania najmenších rastlín, potom stromov, pohorí a pokračovalo to cez správu živlov, až po správu tých najväčších celkov. A tak existuje napríklad i vedomá inteligencia, ktorá má na starosti planétu Zem a nazýva sa Erda, alebo inteligencia, spravujúca Mesiac, nazvaná Luna.

 

Staroveké národy však prostredníctvom svojho jemnejšieho zrenia dospeli ešte k vyššiemu poznaniu. A síce, že určitý druh vedomej inteligencie stojí i za spravovaním všetkých vysokých a ušľachtilých cností.

 

Tak napríklad starovekí Gréci nazvali inteligenciu, stojacu za spravovaním cnosti múdrosti Pallas Athénou. Inteligenciu, stojacu za spravovaním cnosti cudnosti Artemis. Inteligenciu, stojacu za spravovaním cnosti vernosti a materstva Héra, a tak ďalej, a tak ďalej.

 

Dávne národy teda neuctievali iba vedomú inteligenciu, stojacu za spravovaním prírodného diania, ale aj inteligenciu, stojacu za spravovaním vysokých a ušľachtilých cností. A tieto skutočnosti, či už priamo, alebo nepriamo kládli na stúpencov tohto typu duchovnosti požiadavku zachovávať vysoké a ušľachtilé cnosti vo svojom každodennom živote. V podstate tu teda išlo o všestranný osobnostný rast jednotlivcov prostredníctvom rozvíjania ušľachtilých cností.

 

Máte dojem, že všetko toto sú iba nejaké výmysly, ktorých reálne potvrdenie nie je možné nikde nájsť? Ak áno, tak sa mýlite, pretože o týchto skutočnostiach existujú dokonca historické písomné zmienky. V určitých kľúčových momentoch dejín totiž vyššie zmienená inteligencia zasahovala celkom reálnym a viditeľným spôsobom do vývoja vecí ľudských. Uveďme si konkrétne príklady:

 

V evanjeliách môžeme nájsť príbeh o tom, ako sa učeníci plavili s Ježišom v loďke po mori a on zaspal. Po čase sa strhol vietor a začali sa vzdúvať veľké vlny, až hrozilo, že sa loďka potopí. Vtedy prišli učeníci za Pánom a riekli: „Pane, ty si tu spíš a nedbáš o to, že hynieme“. A Pán vstal, pohrozil vetru i moru, takže okamžite nastala veľká tíšina.

 

Príbeh popisuje zázrak, ale my dnes môžeme poznať charakter tohto zázraku, ktorý nebol ničím iným, ako vedomou komunikáciou s inteligenciu, stojacou za spravovaním živlu vetra a mora. A táto inteligencia, stojaca v službách Stvoriteľa musela okamžite uposlúchnuť príkaz toho, kto sám priamo od Stvoriteľa na Zem prišiel.

 

Alebo ďalší príklad z Biblie, a síce prechod Izraelitov cez Červené more, keď prešli jeho stredom suchou nohou a ako je napísané: „voda stála ako múr po ich ľavej i po ich pravej strane“.

 

Ide tu opäť o krásnu ukážku toho, ako inteligencia, nachádzajúca sa za prírodným dianím ochraňovala národ, ktorý bol povolaný k priamej službe Stvoriteľovi.

 

Alebo ešte iný príklad z našej najaktuálnejšej súčasnosti. Je tomu pár rokov dozadu, kedy ázijské krajiny zasiahla vražedná vlna cunami, ktorá mala na svedomí tisíce ľudských životov. Ba šlo to dokonca až do desiatok tisícov.

 

Zaujímavé ale je, že všetky voľne žijúce zvieratá sa dokázali včas vzdialiť do bezpečia, takže sa im nič nestalo. A tak paradoxne, ten najmenší slimáčik sa bezpečne plazil pár centimetrov od miesta, kam až dosiahla vražedná prívalová vlna, ktorá mala na svedomí tisíce ľudských životov.

 

Prečo sa zvieratá zachránili, ale ľudia nie? Pretože zvieratá majú svoje spojenie s inteligenciu, stojacou za spravovaním prírodného diania a tá ich včas varovala a dala im presne vedieť, koľko stoviek metrov od pobrežia sa nachádza bezpečná zóna.

 

A táto inteligencia by samozrejme varovala aj ľudí, keby boli čo i len trochu otvorenejší. Ale žiaľ, ľudia sú predsa realisti! Ľudia predsa neveria v žiadne povesti, bájky a rozprávky! A preto títo racionálni ľudia dnešnej doby museli vlastnými životmi zaplatiť za svoju nevieru.

 

Alebo sa pozrime trebárs na liečivé rastliny, ktoré každodenne používame. Myslíte si, že ich liečivé účinky boli objavené iba náhodne?

 

Vôbec nie? Toto poznanie k nám prišlo prostredníctvom vnímavých jedincov, schopných komunikovať s inteligenciu, stojacu za spravovaním prírodného sveta, ktorá im prezradila, aké konkrétne rastliny majú liečivé účinky na ten, alebo onen ľudský neduh.

 

A ďalších, podobných príkladov by sa dalo samozrejme uviesť ešte oveľa viac.

 

Čo dodať na záver? Snáď iba to, čo kedysi riekol Kristus: „Ak by ste mali viery čo i len ako horčičné semienko a povedali by ste tejto hore: vstaň, zdvihni sa a vrhni sa do mora, veru hovorím vám, stane sa tak!“

 

Ak sa ale takéto a im podobné veci dnes na zemi nedejú, neznamená to, že by sa diať nemohli. Znamená to iba, že ľuďom chýba podobná viera. Ľudia totiž nemajú ani len za máčny máčik skutočnej a pevnej viery v Stvoriteľa, a už vôbec nie vieru v nejakú vedomú inteligenciu, stojacu za spravovaním prírody, ktorá je však práve tu na zemi schopná vo svete prírodného diania reálne naplňovať Vôľu Najvyššieho, v určitých zlomových momentoch rovnajúcu sa zázrakom.

 

A preto realistickí ľudia dneška majú iba svoje vlastné zázraky. Zázraky svojho rozumu, vedy a techniky, ktoré sú však žiaľ iba úbohou náhradou toho, čo by bol človek na Zemi schopný vykonať prostredníctvom svojej pravej a pevnej viery v Pána a za podpory, pomoci a spolupráce vedomej inteligencie, stojacej za spravovaním prírodného diania.

 

http://kusvetlu.blog.cz/ v spolupráci s M.Š.


]]>
Lacnejšie, no spoľahlivo účinné náhrady originálnej Viagry Tue, 19 Dec 2017 09:53:00 +0100 http://novinar.sk/clanok/spravodajstvo/874/lacnejsie--no-spolahlivo-ucinne-nahrady-originalnej-viagry http://novinar.sk/clanok/spravodajstvo/874/lacnejsie--no-spolahlivo-ucinne-nahrady-originalnej-viagry Generiká – náhrady originálnych liekov

Generické lieky sú náhradami originálnych liekov, pričom obsahujú rovnakú účinnú látku v rovnakej koncentrácii, ako originálny farmaceutický prípravok. Používajú sa teda na liečbu rovnakých problémov, pričom prechádzajú prísnymi testami bioekvivalencie, ktoré dokazujú to, že generiká sú pre zdravie človeka nezávadné a pôsobia rovnako ako originálne lieky.

Líšiť sa môžu jedine obsahom prídavných látok, ktorými sú napríklad farbivá, cukry alebo škrob a takisto tvarom či veľkosťou. Veľkým rozdielom generík v porovnaní s originálnymi prípravkami je aj ich cena a dostupnosť, keďže nie sú viazané na lekársky predpis. Túto skutočnosť ocenia najmä ľudia, ktorí neradi trávia čas v čakárni u lekára a takisto tí, ktorí by si originálny liek pre jeho vyššiu cenu nemohli dovoliť.

Generiká Viagry

Na slovenskom trhu je dostupných niekoľko druhov generík Viagry, pričom všetky obsahujú rovnakú účinnú látku ako originál. Táto látka sa nazýva Sildenafil a väčšina mužskej populácie zaznamenala po užití lieku s jej obsahom pozitívny vplyv na ich problémy s erekciou, ktoré môže byť spôsobené jednak vekom, ale aj inými zdravotnými ťažkosťami.

Generík Viagry naozaj nie je málo a tak si len treba vybrať taký produkt, ktorý vám vyhovuje najviac. Ide napríklad o Zerex, Clavin alebo Vimax, ktoré môžete získať v lekárni, alebo iné druhy liekov na podporu potencie, dostupných aj na internete.

Generické liečiva, ktoré slúžia ako náhrada Viagry, obsahujú 100 mg Sildenafilu. Na základe toho vieme určiť, že aj účinok sa dostaví v približne rovnako rýchlom čase, ako v prípade užitia originálneho lieku. Rýchlosť účinku však môže ovplyvniť forma tabliet, ktoré sú buď gélové, šumivé alebo cmúľacie. Pri gélových tabletách sa účinok dostaví zvyčajne po 10 minútach od užitia, pri cmúľacích a šumivých formách generík po 30 – 60 minútach. Dĺžka doby účinnosti trvá u všetkých rovnako a to väčšinou 4 – 6 hodín.

Generiká dostupné v eshope

Na to, aby ste si zadovážili potrebné množstvo liekov určených na skvalitnenie vášho sexuálneho života, nepotrebujete chodiť k lekárovi a už ani do lekárne. Jednoducho si ich môžete objednať z pohodlia domova, prostredníctvom jedného z dôveryhodných eshopov ponúkajúcich lacné generiká.

Na výber máte niekoľko druhov a veľkostí balenia. Podľa názvu asi najviac poznaným generikom Viagry je Kamagra alebo Kamagra gold, ktorá existuje vo forme klasických, žuvacích, šumivých alebo želé tabliet. Ďalším podobným prípravkom sú napríklad tablety Sextreme, Cenforce, Cobra, Sildalist, Vega alebo P-Force. Každý zo spomenutých liekov obsahuje Sildenafil, poprípade kombináciu Sildenafilu spolu s ďalšou účinnou látkou (napr. Tadalafil alebo Dapoxetin), ktoré okrem podpory mužskej erekcie dokážu bojovať aj s problémom predčasnej ejakulácie.

Ako užívať generiká Viagry a kto by sa im mal radšej vyhnúť?

Zo začiatku užívania generík sa všetkým pacientom odporúča užiť len polovicu tablety (50 mg) pred pohlavným aktom. V prípade ak nedôjde k požadovanému efektu, až následne môžete užiť celú tabletu. Prípravky však nepôsobia ako afrodiziaká, takže želaný výsledok sa dostaví až po dostatočnej sexuálnej stimulácii. U väčšiny generík je doba začiatku pôsobenia približne 10 minút, no častejšie 30 – 60 minút, pričom sa pri užívaní neodporúča konzumovať alkohol, nakoľko ten spolu s mastnými jedlami môže znížiť účinok liekov.

Pozor by si mali dať osoby, ktoré trpia vážnymi zdravotnými problémami (ochorenia obličiek, srdca) a radšej sa pred požívaním týchto liekov poradiť s lekárom či lekárnikom. Týmto pacientom sa odporúča začať len štvrtinovou dennou dávkou (25 mg). Takisto tieto prípravky nie je vhodné užívať súčasne s liekmi obsahujúcimi oxid dusnatý alebo nitráty.

Väčšina generík Viagry je pacientami znášaná dobre, avšak ako každý liek, aj tieto môžu vyvolať nežiaduce účinky. Medzi najčastejšie patrí začervenanie v tvári, bolesť hlavy, problémy s trávením, závrate či zhoršenie videnia. Pri zistení niektorého z týchto účinkov radšej zmeňte druh generika, poprípade znížte dávku a ak dôjde k erekcii, ktorá trvá dlhšie ako 4 hodiny, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

 

Pokiaľ vás trápia problémy s erekciou a chcete si skvalitniť svoj sexuálny život nemusíte hneď siahať po drahých liekoch z lekárne. Rovnaký účinok a za menej peňazí získate aj prostredníctvom náhrad Viagry, ktoré sú pritom pre vaše zdravie rovnako bezpečné, ako originálny liek, takže sa nemusíte ničoho obávať. Pozitívom pre vás bude okrem ušetrených peňazí aj rovnako účinný efekt.

]]>
Ako si správne vybrať bakalársku prácu Wed, 06 Dec 2017 19:15:00 +0100 http://novinar.sk/clanok/ostatne/866/ako-si-spravne-vybrat-bakalarsku-pracu http://novinar.sk/clanok/ostatne/866/ako-si-spravne-vybrat-bakalarsku-pracu Vyberte si tému, ktorá vás baví

Téma vašej bakalárskej práce by sa mala odvíjať najmä v závislosti od odboru, ktorý študujete. Avšak, nepísaným pravidlom je, že každý jeden odbor má rôzne cesty (existujú veľké množstvo špecializácii biológie, chémie, práva, ale i lekárstva). Vy by ste si mali vybrať prácu, ktorá odzrkadľuje váš záujem o konkrétnu špecializáciu. Zrejme budete mať so všetkými spolužiakmi rovnaké predmety aj na druhom stupni štúdia, no vďaka záverečným prácam a voliteľným predmetom máte možnosť odlíšiť sa od ostatných.

Bádajte v nepreskúmaných vodách

Nikoho, žiadneho vyučujúceho nebude zaujímať práca, ktorú pred vami už niekto robil. Všetci sú zvedaví na váš výskum, na váš hlavný prínos a na vaše vlastné výsledky. Niekto analyzoval dochádzkové zóny v bratislavskom kraji? Vyberte si trenčiansky. Vždy sa však snažte priniesť niečo nové. Nemusí to byť nová teórie relativita, nevykrádajte však výskumy ostatných.

Pozor na dostatok zdrojov

Je dosť možné, že si vyberiete zaujímavú a nepreskúmanú tému, ktorú nikto v žiadnej diplomovej práci ešte nepísal, no nezoženiete dostatok zdrojov. V takomto prípade máte možnosť tému zmeniť, alebo sa pokúsiť všetko pokryť literatúrou z príbuzných odborov. S literatúrou vám dokáže pomôcť aj školiteľ a jej veľké množstvo nájdete na internete. Vždy sa však spoliehajte len na skutočne relevantné zdroje.

Nech už sa pri výbere témy bakalárskej, diplomovej alebo inej záverečnej práce rozhodnete akokoľvek, na jej spracovaní si dajte záležať. Je to 90 % úspechu vášho dokončenia štúdia na prvom termíne.

 

 

]]>
Nedajme sebou manipulovať a nebuďme ovcami! Mon, 04 Dec 2017 19:26:00 +0100 http://novinar.sk/clanok/ostatne/864/nedajme-sebou-manipulovat-a-nebudme-ovcami http://novinar.sk/clanok/ostatne/864/nedajme-sebou-manipulovat-a-nebudme-ovcami Milan Šupa Milan Šupa  

Vládnuca elita totiž vždy a v každej dobe potrebuje masy ovládať a manipulovať nimi podľa svojich vlastných potrieb. Skutočná moc má podľa predstáv mocných vždy patriť iba elite, stojacej na vrchole spoločnosti.

 

A kým trebárs v stredoveku držali vládnuce elity obyvateľstvo v područí prostredníctvom absolútnej nevedomosti a nevzdelanosti, dnes, v dobe informačných technológií sa tak deje prostredníctvom manipulácie s informáciami, ktoré sú zámerne neobjektívne a jednostranné.

 

Kto si to ale neuvedomuje, ten sa síce v rámci súčasnej kvázi demokracie rozhoduje relatívne slobodne, ale na základe zámerne neobjektívnych informácií nesprávne. Nesprávne presne v takom zmysle, v akom si prajú najmocnejší nášho sveta.

 

Z väčšiny ľudí sa tým pádom stáva iba stádo oviec, ktorých názory, myšlienky, postoje, pohľad na život a hodnoty sú v skutočnosti výsledkom mediálne manipulatívneho, sociálneho inžinierstva.

 

Skutočnosť, že ide o existenciu, človeka maximálne nedôstojnú, netreba ani zdôrazňovať. Žiaľ, veľmi mnohým to však v ich povrchnosti a plytkosti myslenia vyhovuje, pretože tento princíp manipulácie počíta, ba je priamo postavený na ľudstvu vo všeobecnosti vrodenom sklone k povrchnosti, plytkosti a lenivosti myslenia.

 

Iba ľudia, ochotní vynaložiť určitú námahu, zameranú na to, aby sa mohli stať osobnosťami, stojacimi skutočne na výške sa môžu vyslobodiť zo súčasného, mediálnou manipuláciou sociálne inžiniersky vytváraného matrixu virtuálnej reality. Žiaľ, sú to len jednotlivci, alebo malé skupiny. Väčšina je príliš preťažená prácou a príliš lenivá samostatnejšie myslieť, aby toho bola schopná.

 

Pozrime sa teraz trochu bližšie na charakter manipulácie s informáciami:

 

Každá vec má dve stránky. Stránku pozitívnu, ale i negatívnu. Má svoje klady, ale aj zápory. Má svoj líc, ale aj rub. Z hľadiska pôsobenia médií sa o týchto skutočnostiach vie a reálne by mali byť zohľadnené v takzvanom vyváženom spravodajstve. Vo vyváženom sprostredkovávaní informácií, ktoré berú do úvahy ako jednu, tak i druhú stranu mince. Na základe takéhoto druhu spravodajstva by potom ľudia pochopiteľne mohli bez akéhokoľvek ovplyvňovania formovať svoj vlastný, objektívny pohľad na realitu, svoje vlastné názory i svoje vlastné postoje.

 

Čosi také, ako objektívne spravodajstvo však žiaľ vôbec neexistuje, pretože médiá na objednávku mocných, ktorí ich vlastnia, šíria iba typ informácií čisto jednostranného druhu. A síce také, aké vyhovujú zámerom a prianím týchto elít.

 

V konkrétnej praxi to znamená, že ako dobro je prezentované to, čo predstavuje dobro pre elity. Ako správny názor je prezentovaný názor, plne poplatný prianiam elity. Ako na nepriateľa je poukazované na každého, kto sa čo i len v najmenšom prieči zámerom elít, a tak ďalej, a tak ďalej.

 

Slobodné rozhodovanie ľudí v akýchkoľvek zásadných veciach, alebo dokonca aj v maličkostiach je teda už vopred ovplyvnené týmto typom informácií, takže konečné rozhodnutie bude napokon vždy viacmenej také, aké si želá elita. Výsledným produktom, ako už bolo spomínané, je poslušná ovca, ktorej životné postoje, názory a filozofia sú jej rafinovane nanútené elitou najbohatších bez toho, že by to ona sama zbadala.

 

Kto však nechce byť takto manipulovaný mal by brať do úvahy aj iný pohľad, než mu ponúkajú oficiálne médiá. A ten môže v súčasnosti získať prostredníctvom médií alternatívnych.

 

A až keď porovná jedno i druhé, môže si urobiť určitý objektívny názor na vec. Môže si vybudovať objektívny pohľad na realitu. Jedine na základe takéhoto prístupu sa potom môže stať samostatnou osobnosťou, ktorá vlastní určitý objektívny pohľad na skutočnosť. Osobnosťou, ktorá je potom schopná rozhodovať sa slobodne a bez ovplyvňovania. Osobnosťou, ktorou nie je možné ľahko manipulovať. Osobnosťou, ktorá sa už nedá dotlačiť tam, kam chcú iní.

 

A možno neuveríte, ale vyššie spomínaný, manipulatívny trend nie je uplatňovaný len v oblasti bežných spoločenských, či politických informácií, ale dokonca i v oblasti duchovného poznania. Príčina je totiž stále rovnaká a spočíva v snahe ovládať ľudí a manipulovať nimi. A opäť samozrejme tak, aby to vyhovovalo vládnucim elitám v každej dobe a v každom storočí.

 

Celkom konkrétne sa pozrime trebárs na kresťanstvo, ktoré sa ako v minulosti, tak i v súčasnosti vždy pohybovalo v určitej nesprávnej, manipulatívnej jednostrannosti.

 

Ako totiž vieme, Biblia sa skladá zo Starého a Nového Zákona. Starý Zákon sa nesie v duchu prísnej, až tvrdej spravodlivosti, zatiaľ čo Nový Zákon je posolstvom lásky. A táto spravodlivosť a láska sú dvomi stranami jednej a tej istej mince. Sú rubom a lícom jedinej veľkej, celistvej Pravdy, ktorá je harmonickým súhrnom spravodlivosti a lásky.

 

Inými slovami povedané, to zdravé, správne, pravdivé, harmonické a ideálne môže vzniknúť iba za vzájomného spolu pôsobenia spravodlivosti a lásky. Spravodlivosť bez lásky musí byť totiž nevyhnutne krutou a tvrdou, avšak láska bez spravodlivosti musí byť zase nevyhnutne slabošskou a zmäkčilou. A presne tieto dva extrémy, z ktorých každý je svojim vlastným spôsobom škodlivý sú jasne čitateľné v celej histórii kresťanstva. A to žiaľ až do dnešnej doby.

 

V stredoveku sa totiž kresťanstvo, v súlade zámermi elít o ovládnutie más a dosiahnutie poslušnosti, jednostranne orientovalo predovšetkým na princíp spravodlivosti. Trebárs stredovek a feudalizmus takmer nepoznali lásku, ale iba tvrdú prísnosť a bič! To bola živná pôda pre vznik inkvizície, pre vyvražďovanie pohanov, pre križiacke vojny a podobne. A táto jednostrannosť orientácie kresťanstva iba na spravodlivosť, za účelom dosiahnutia slepej poslušnosti más má počas dlhej histórie ľudstva na svedomí veľké množstvo utrpenia i životov.

 

V súčasnosti, v kontraste s minulosťou sa v kresťanstve a tým pádom latentným spôsobom aj v celej spoločnosti hrá zase na inú strunu. Pretože otvorené násilie ako v stredoveku už nie je možné, cielene sa využíva jednostrannosť preferovania princípu lásky, ktorému chýba spravodlivosť. Ľuďom sa stále hovorí len o láske, alebo vo svetskom ponímaní len o humanizme, a preto sa stávajú povoľne mäkkými a slabošskými. A preto vo svojom slabošstve nakoniec akceptujú aj veci, ktoré by v nich museli za normálneho stavu vzbudiť oprávnený a spravodlivý hnev. No a netušená ďalekosiahlosť takéhoto nezdravo jednostranného princípu sa potom prejavuje v mnohých negatívach súčasného spoločenského diania.

 

Trebárs napríklad v slniečkársky naivnom prijímaní utečencov, ktorí sa sem neprichádzajú prispôsobiť našej kultúre a už vôbec nie našej duchovnosti, ale naopak, prichádzajú sem s úmyslom presadiť vlastnú kultúru a vlastnú duchovnosť.

 

Ďalším príkladom môže byť falošné, zdanlivo humanistické presadzovanie najrozličnejších ľudských úchyliek ako spoločenskej normy. Viď registrované partnerstvá, alebo zvrátená gender ideológia o možnosti voľnej zameniteľnosti pohlaví.

 

Ako v stredoveku, tak i v súčasnosti je teda kresťanstvo zneužívané na to, aby jednostrannou manipuláciou duchovných princípov vytvorilo prianiam elít povoľnú masu, ktorá bude pod pláštikom ľudskosti a humanizmu akceptovať absolútne všetko. Akúkoľvek nemravnosť, akúkoľvek zvrátenosť, akúkoľvek agresiu voči iným národom, len nech je to ľúbivo skryté pod pláštikom tých najušľachtilejších, humanistických a demokratických ideálov.

 

Kto sa však chce stať skutočnou osobnosťou, musí sa vyvarovať každej jednostrannosti. Musí byť ochotný skúmať nie len líc, ale aj rub každej veci a každého javu, ako i každej duchovnej pravdy. Musí sa jednoducho naučiť byť objektívnym, aby mohol objektívne vnímať skutočnosť a na základe toho sa potom mohol objektívne rozhodovať.

 

Jedine potom mu jeho rozhodnutia prinesú úžitok. Úžitok osobnostný i duchovný!

 

Jedine takto môže človek rásť po všetkých stránkach až k výšinám vlastného človečenstva. Toho človečenstva, ktorého dosiahnutiu bolo na našej zemi vždy všetkými možnými spôsobmi bránené. Bránené silami temna, elitami nášho sveta a ich veľkým množstvom poskokov na všetkých úrovniach riadenia spoločnosti, ktorí za judášsky groš zrádzajú celé národy a robia všetko preto, aby sa ľudia nestali samostatnými a zrelými osobnosťami, s ktorými by už nebolo možné tak ľahko a tak jednoducho manipulovať.

 

http://kusvetlu.blog.cz/ v spolupráci s M.Š.

]]>
Zmena nezdaniteľnej časti základu v roku 2018 Mon, 04 Dec 2017 09:30:00 +0100 http://novinar.sk/clanok/spravodajstvo/863/zmena-nezdanitelnej-casti-zakladu-v-roku-2018 http://novinar.sk/clanok/spravodajstvo/863/zmena-nezdanitelnej-casti-zakladu-v-roku-2018 Čo je nezdaniteľná časť základu dane?

Každý pracujúci získava za svoju prácu aktívne príjmy. Z tejto sumy odvádza daň štátu avšak vie si túto sumu znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane (NČZD). Je to teda suma, na ktorú sa daň nevzťahuje.

Od čoho sa odvíja výška nezdaniteľnej časti základu?

Akú veľkú sumu si budete môcť uplatniť ako nezdaniteľnú čiastku závisí nielen od vašich príjmov, ale aj  od výšky životného minima platného pre dané zdaňovacie obdobie. Výška životného minima sa tento rok menila, čo má priamy vplyv aj na zmenu nezdaniteľnej časti základu dane. Výška životného minima sa navýšila z 198,09 eur na 199,48 eur. Pre tých zamestnaných, ktorí majú ročný príjem menší alebo rovný stonásobku výšky životného minima teda 19 948 eur platí, že ich ročná nezdaniteľná časť základu sa vypočíta ako 19,2 násobok výšky životného minima, teda 3830,02 (v porovnaní s minulým rokom nárast o takmer 27 eur).

Zamestnanci, ktorých ročný príjem bude viac ako 19 948 eur majú pre výpočet nezdaniteľnej časti základu dane iný vzorec. Nebude totiž platiť, že so zvyšujúcim sa príjmom sa bude zvyšovať aj nezdaniteľná čiastka. Tá sa vypočíta ako 44,2 násobok životného minima mínus štvrtina zo základu dane daňovníka.

Ďalšie zmeny týkajúce sa NČZD

Od roku 2018 si daňovník nebude môcť uplatniť dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (2.pilier).

A ak si chce znížiť daň o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (3.pilier), môže tak urobiť v úhrne najviac 180 eur za rok a musí splniť 2 podmienky:

-        Príspevky zaplatil na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorá bola pozmenená s tým, že sa zrušil dávkový plán.

-        Daňovník  nemá uzatvorenú žiadnu inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkom sporení.

 

Všetky zmeny týkajúce sa aj účtovníctva by ste mali sledovať, pokiaľ vám účtovníctvo nerobí externá účtovnícka firma. V tom prípade máte istotu, že vaše položky ako aj nezdaniteľná časť základu budú zaúčtované správne. 

]]>
Farebné trendy Vianoc 2017 Fri, 01 Dec 2017 14:20:00 +0100 http://novinar.sk/clanok/byvanie/861/farebne-trendy-vianoc-2017 http://novinar.sk/clanok/byvanie/861/farebne-trendy-vianoc-2017 Janka Kupcová Janka Kupcová Prispôsobivá biela

Ak už máte interiér v tmavých alebo svetlých farbách, bielu je možné kombinovať rôznym spôsobom. Biela farba je jednoduchá, čistá a nadčasová. Investovať do bielych dekorácií môžete bez rozmýšľania, pretože ich môžete využívať aj nasledujúce roky. Biela farba bude vždy použiteľná. Biele sviečky, malé dekoračné predmety, či ozdoby na stromček.

Vianočná výzdoba však nie je len o výbere jednej farby, ale najmä o štýle, ktorým sa rozhodnete uberať. Nezabúdajte na prírodné tóny a geometrické tvary. Hlavnou inšpiráciou je detstvo, hravosť, bezstarostnosť a nostalgia, teda vianočné postavičky,  zvieratká, výšivky a háčkované ozdoby.  

 

Príjemný dotyk prírody

Aj tento rok ostáva trend v plnej miere inšpirovaný prírodou, tlmenými farbami, jemnými textúrami pripomínajúcimi piesok, kvapky vody či ľad a námrazu. Bytový dizajn ide ruka v ruke so škandinávskym typom bývania. Skvelé je, že si mnoho dekorácií môžete vyrobiť aj svojpomocne. O to viac sa z nich budete tešiť. Farebnú škálu tvoria matná biela, jemná ružová, piesková, mätová, farba prírodného dreva a smotanová.

Vytvorte si krásne a farebné Vianoce v pohodlí svojho domova. Či už zvolíte prírodné farby, materiály alebo čisto biele kombinácie, nech sú to pre Vás tie najkrajšie Vianoce. Pretože Vianoce nie sú len o trendoch a farbách, ale hlavne o nás a našich najbližších. Užite si ich spoločne a v šťastí.

www.polifarbesk.sk

]]>
Prečo je nutné pri stavbe drevodomu používať certifikované materiály? Thu, 30 Nov 2017 19:30:00 +0100 http://novinar.sk/clanok/spravodajstvo/860/preco-je-nutne-pri-stavbe-drevodomu-pouzivat-certifikovane-materialy http://novinar.sk/clanok/spravodajstvo/860/preco-je-nutne-pri-stavbe-drevodomu-pouzivat-certifikovane-materialy Paper Life Paper Life

Architekti, stavebné firmy i spotrebitelia uvažujúci o stavbe kvalitného drevodomu sa mnohokrát strácajú v spleti rôznych typov konštrukcií, systémov a materiálov zaručujúcich kvalitu a difúznu otvorenosť stavby. Z toho dôvodu prišla spoločnosť Tepore s.r.o. na trh s uceleným certifikovaným konštrukčným systémom, ktorý prináša odpovede na mnohé otázky. Firma Tepore zároveň ponúka poradenstvo a kompletnú technickú podporu pre stavebníkov, projektantov atď. vo forme školení, prednášok, seminárov prípadne konzultácií.

 

Dnešný trh ponúka vo všetkých smeroch široké možnosti a niekedy je ťažké sa orientovať v ponuke. Ako si teda správne zvoliť kvalitu a aké sú nástrahy, s ktorými sa môžete stretnúť pri návrhu a stavbe drevodomu? Jedným z hlavných aspektov, na ktoré treba dbať pri výbere dodávateľa je certifikácia, čiže technické posúdenia drevostavieb. Tepore s.r.o. prináša vysvetlenie, čo všetko sa skrýva pod týmto pojmom. Informuje o tom Jakub Čajko z firmy Tepore.

 

Akú certifikáciu – technické posúdenie majú mať drevostavby?

V tomto prípade vstupuje do hry legislatíva Európskej únie aj Slovenska. Pre Európsky trh je nutné, aby drevostavba mala Európske technické posúdenie (ETA) a pre slovenský trh SK technické posúdenie (SK TP).

 

Čo je certifikácia výrobku – napr. drevostavby?

Certifikácia výrobku zahŕňa posúdenie zhody jeho podstatných vlastností so základnými požiadavkami uvedenými v technických predpisoch (pre drevostavby podľa ETAG 007), vzťahujúcich sa na výrobok v určenej oblasti jeho použitia, ako aj dohľad nad systémom kvality žiadateľa (napr. výrobcu).

 

Aké konštrukcie a časti drevostavby sa certifikujú?

Certifikujú sa zostavy budov s drevenou rámovou konštrukciou alebo so zrubovou konštrukciou a prefabrikované  nosné  opláštené  panely na báze dreva  (ETA alebo SK TP podľa predpisu ETAG 019).

 

            Aké sú výhody a význam certifikácie?

            Certifikácia zaručuje použitie zdravých a pre užívanie bezpečných výrobkov, dodanie kvalitného a spoľahlivého stavebného výrobku alebo systému stavby, bezproblémové kolaudovanie drevenej konštrukcie alebo stavby, vyváženú cenu so zárukou kvality, zaručené obchodné práva a riešenie reklamácií. Hlavne však dlhodobú funkčnosť a spoľahlivosť a teda aj nižšiu starostlivosť a náklady počas prevádzky.

            Certifikovaný systém STEICO TEPORE – nielen pre drevostavby

       STEICO TEPORE systém je na Slovensku jediný systém prefabrikovaných konštrukčných panelov na báze dreva, ktorý má SK technické posúdenie. Je predpripravený pre výrobcov drevostavieb k rýchlejšiemu získaniu  národného (SK TP) alebo európskeho (ETA) technického posúdenia pre ich drevený stavebný systém. Tento systém je navrhnutý pre obvodové steny drevostavieb, stropy stavieb, strechy stavieb (nielen drevostavieb) a má posúdené parametre ako požiarna odolnosť, tepelnotechnické vlastnosti a akustické vlastnosti. Súčasťou drevostavby sú stavebné konštrukcie ako napr. obvodové steny, nosné vnútorné steny, stropy, strecha a pod., ktoré podliehajú posúdeniu podstatných technických vlastností a tieto posúdenia sú súčasťou podkladov na vydanie technického posúdenia (SK TP).

       STEICO TEPORE systém obsahuje certifikované prvky nielen pre drevostavby, ale aj pre murované stavby. Jedná sa najmä o strešný systém, ktorým je možné bojovať proti prehrievaniu počas letných mesiacov aj v murovaných stavbách. Systém STEICO TEPORE predstavuje pre zhotoviteľov originálne slovenské technické posúdenie (SK TP) konštrukčných panelov na báze dreva. Na slovenskom trhu je to jediný systém konštrukčných panelov s posúdením SK TP, ktorý je možné úplne prevziať do SK TP systému drevostavby zhotoviteľa.

 

Architekti, stavebné firmy i spotrebitelia uvažujúci o stavbe drevodomu, ktorý dýcha, sa môžu s uceleným konštrukčným a izolačným systémom pre drevostavby STEICO TEPORE oboznámiť vo vopred dohodnutom termíne aj v prezentačnej miestnosti na Hraničnej ulici 18 v Bratislave alebo v Banskej Bystrici, Kremnička 3. Firma TEPORE dodáva okrem drevovláknitých izolácií aj ďalšie prírodné materiály, konštrukčné systémy a konopné izolácie. Ďalej aj hlinené omietky v kombinácii s drevovláknitými doskami, fúkanú drevovláknitú izoláciu a ďalšie ekologické materiály.

 

 

]]>
Ako na upchatý záchod? Thu, 23 Nov 2017 18:03:00 +0100 http://novinar.sk/clanok/byvanie/857/ako-na-upchaty-zachod http://novinar.sk/clanok/byvanie/857/ako-na-upchaty-zachod Určite to nie je príjemný pohľad a ani vôňa. Nepríjemne páchnuca voda so zvyškami toaletného papiera, ktorú sa nedarí spláchnuť do kanalizácie. Prvou pomocou v tomto prípade nie sú chemikálie, ale ľudovo nazývaná hrubá sila. Skúste použiť zvon a vytvoriť tlak, ktorým nečistotu posuniete. Ak nepomáha hrubá sila, potom môžete siahnuť po chemických prostriedkoch, ktoré by mohli pomôcť s upchatým záchodom.

No ak si chcete byť stopercentne istý, že váš odtok dôkladne vyčistený a priechodný, siahnite po účinnom čistení kanalizácie. V tomto prípade je veľmi dobrým pomocníkom práce krtkovanie. Je založené na báze rotujúcej oceľovej struny, ktorá sa v potrubí točí a vibruje. Takýmto spôsobom účinne odstráni všetky usadeniny v potrubí. 

Takáto situácia sa môže stať v domácnosti kedykoľvek, preto sa oplatí ponúkať službu krtkovanie nonstop. Takúto vymoženosť ponúka spoločnosť ASAP, ktorá ponúka havarijné a poruchové služby a kvalitné a cenovo dostupné vodoinštalatérske a opravárenské služby. Od montáže sanity, cez kompletné dodávky všetkých zariadení, údržbu batérií a vodovodných ventilov až po spomínané krtkovanie.

Zabezpečuje nielen krtkovanie Bratisalva, ale aj oblasť poskytovania služieb je zameraná na celý Bratislavský a Trnavský kraj, Nitru a okolie, Šaľu a okolie a Komárno a okolie. Služby sú v podstate dostupné od Bratislavy až po Viedeň.

 

Krtkovanie je účinným spôsobom, ktorým sa zbavíte upchatého záchoda, vyčistíte odtok a predídete tak zbytočným komplikáciám v budúcnosti. Spoločnosť ASAP ponúka profesionálne krtkovanie, ale aj čistenie kanalizácie, odtokov a drezov, krtkovanie potrubí, upchatých WC, umývadiel a drezov, sifónov, vaní či dažďových zvodov. 

]]>
O hodnotnom filme, akých nie je veľa a o asociáciách, s ním súvisiacich Tue, 21 Nov 2017 19:30:00 +0100 http://novinar.sk/clanok/kultura/855/o-hodnotnom-filme--akych-nie-je-vela-a-o-asociaciach--s-nim-suvisiacich http://novinar.sk/clanok/kultura/855/o-hodnotnom-filme--akych-nie-je-vela-a-o-asociaciach--s-nim-suvisiacich Milan Šupa Milan Šupa
   Je to teda tiež film o kresťanstve. Ale o kresťanstve inom, než na aké sme zvyknutí. Hlavný hrdina reprezentuje kresťanstvo pravé a plnokrvné. Nie to zmäkčilé, slabošské a zženštilé, aké je dnes.

   Hlavný hrdina je teda kresťan, ale aj rytier. Čiže človek, ktorý háji spravodlivosť, česť a dobro s mečom v ruke. Človek, bojujúci s mečom v ruke  proti nespravodlivosti, nečestnosti, podvodu a spupnej arogancii moci.

   Nechcem prezrádzať celý dej, ale chcem zvlášť vyzdvihnúť zopár mimoriadne silných momentov, ktoré stoja za pozornosť najmä preto, že aj keď je dej filmu z obdobia stredoveku, je možné vybadať jeho aktuálny presah až do našej súčasnosti. Lebo ľudia sa v podstate nemenia! Mení sa iba čas a okolnosti, ale inak na Zemi ustavične bojuje Zlo proti Dobru.

   Ak sa teda rozhodnete sledovať tento film, čo by som všetkým vrelo odporúčal, chcem vás v ňom upozorniť na dve kľúčové scény, ktoré so sebou vzájomné súvisia a v ktorých sa skrýva onen spomínaný, hlbší presah.

   Prvou je scéna zo začiatku filmu, kedy musel hlavný hrdina prvý krát použiť meč na ochranu cti. Jeho mierumilovného otca totiž zámerne zosmiešnil najlepší kráľovský bojovník, čo reaálne znamenalo priamu výzvu na súboj muža proti mužovi. No a práve o toto vyzývateľovi šlo, pretože si bol istý vlastným víťazstvom.

   Avšak v rozhodujúcej chvíli prijal výzvu k súboju Arn, hlavný hrdina. Ten žil dovtedy v kláštore a iba prednedávnom sa vrátil domov. Vôbec nikto ale netušil, že v kláštore sa naučil aj umeniu meča.

   Arnovo prijatie výzvy k súboju preto ešte viacej vystupňovalo posmech zo strany vyzývateľa, reprezentujúceho aroganciu moci a hrubej sily. Avšak Arn tasil meč, ktorý smel tasiť iba na ochranu práva, cti a spravodlivosti, prežehnal sa a súboj začal. A smiech všetkých prisluhovačov moci zamrzol na perách.

   Druhá scéna, na ktorú chcem upozorniť je scéna posledného boja. Boja voči nepriateľskej armáde, prichádzajúcej s tou istou arogantnou nadradenosťou moci, opierajúcej sa o vedomie  vlastnej prevahy.

   A tento nepriateľ tak, ako vždy všetci nepriatelia, prichádzal s jednoznačným cieľom. S cieľom podmaniť, ovládnuť a zotročiť!

   Proti nemu stála oveľa menej početná armáda, ktorá sa snažila uhájiť slobodu a nezávislosť vlastného národa. A hoci túto armádu vycvičil a na boj strategicky pripravil Arn, tvárou v tvár prevahe nepriateľa muži zakolísali a zmocnil sa ich strach. A vtedy Arn prehovoril k bojovníkom, aby im vlial odvahu: „Nemajte pochýb! Verte! Verte v naše víťazstvo! Lebo Pán stojí pri tých, ktorí sú silní vo viere! Preto zvíťazíme a zavládne mier!“

   Všetko toto bolo zo strany nepriateľa sledované s povýšeným posmechom vedomia si vlastnej prevahy, opierajúcej sa o prevahu hrubej sily.

   Avšak druhá strana, hoci aj menej početná,  vlastnila prevahu iného druhu. Prevahu morálnu! Prevahu hodnoty boja za správnu vec! Prevahu tých, za ktorými v ich spravodlivom boji za dobro a mier stojí sila Najvyššieho!

   A boj začal! A doterajší posmech na tvári uchvatiteľa vystriedal strach!

   Na záver by som chcel upozorniť ešte na niečo. A síce na to, že víťazstva v poslednom boji bolo dosiahnuté už vopred, a to víťazstvom vnútorným vo chvíli, kedy bojovníci Arnovej armády uverili, že v ich boji za správnu vec nie sú sami, ale že je za nimi najvyššia sila, aká vôbec jestvuje. A síce, sila Božia!

   A práve toto vedomie, toto odhodlanie bojovať za dobro v podpore sily Najvyššieho sa stalo vnútorným aktom víťazstva. Ním Arnova armáda zvíťazila na vnútornej úrovni skôr, ako nadišiel boj. Nasledujúci, reálny boj bol potom už len nevyhnutným a zákonitým zavŕšením tohto, vopred vybojovaného, vnútorného víťazstva.

   Lebo podstatou sily nepriateľa bola iba početná prevaha, zatiaľ čo sila obrancov spočívala v morálnej prevahe tých, za ktorými v ich spravodlivom boji za mier stojí sila Najvyššieho. Víťazná sila Najvyššieho, s ktorou arogancia pozemskej moci nezvykne nikdy počítať.

   No a ako už bolo avizované, všetko toto má presah až do našej súčasnosti. I my tu dnes na našej planéte i v našom vlastnom národe stojíme voči arogancii moci. Vo svetovom meradle stojíme voči arogancii najbohatších. Voči svetovej elite a jej gigantickým nadnárodným korporáciám. Voči elite, ktorá i prezidentmi USA manipuluje ako  bábkami.

   V národnom meradle stojíme voči arogancii politickej moci, ktorá národu neslúži, ale ho iba žmýka a nabaľuje sa na ňom. Toto je totiž základný princíp takzvanej štandardnej politiky, a preto je takmer úplne jedno, kto nám vládne. Či súčasná koalícia, alebo súčasná opozícia. Či ľavica, alebo pravica. V okrádaní národa a v hľadaní iba svojho vlastného prospechu sú totiž vzácne zajedno. V tomto smere vždy vládla a vládne absolútna politická zhoda, čo žiaľ znamená, že celý politický boj je v skutočnosti  len súbojom o to, kto sa po voľbách opäť dostane ku korytu.

   A táto arogancia štátnej moci, ktorá si prispôsobuje právo, či dokonca výklad ústavy tak, ako sa jej hodí, hľadí zvrchu a s posmešným nadhľadom na obyčajný ľud.

   A obyčajný ľud, zotročený prácou na zahraničných žralokov a ohlupovaný mediálnou manipuláciou apaticky prežíva z jedného dňa na druhý, prijímajúc to ako svoj údel. Obyčajní ľudia  neveria, že existuje sila, ktorá by to bola schopná zmeniť. Že neexistuje sila, ktorá by sa mohla efektívne postaviť proti arogancii politickej a mafiánskej moci zbohatlíkov, povýšenecky si vedomých svojej prevahy.

   Ale ľud prehráva svoj boj s bohatými a mocnými už vnútorne, vo svojom vedomí, pretože neverí, že je možné niečo na tomto systéme zmeniť.

   Akákoľvek zmena a každé potencionálne víťazstvo totiž začína vždy v našom vnútri! Ľudia musia pochopiť, že nech by bola vonkajšia prevaha akákoľvek, morálne právo na víťazstvo má vždy iba ten, kto bojuje za správnu vec. Iba ten, kto bojuje za spravodlivosť, česť, dobro a právo na plnohodnotný život.

   Iba ten, kto sa sám vo svojom živote snaží o naplňovanie princípu spravodlivosti, cti, dobra a ľudskosti. Za takto správne stojacim človekom, bojujúcim za správne hodnoty môže potom stáť najvyššia víťazná sila, aká vôbec jestvuje! Sila Božia!

   Kto sa podľa tohto v svojom živote riadi a takto uvažuje, ten už vnútorne zvíťazil! Jeho vonkajšie víťazstvo nad všetkými otrokármi a utlačovateľmi bude potom už len nevyhnutným a logickým dôsledkom jeho víťazstva vnútorného. Jeho víťazstva morálneho!

   Znamená to teda, že ľudia, ktorí sa sami snažia o dobro a ktorí bojujú proti vonkajšiemu zlu musia skôr alebo neskôr nevyhnutne zvíťaziť. A to nad akoukoľvek prevahou Zla! Nad akoukoľvek prevahou arogancie moci, peňazí, kapitálu, vojenskej sily, politickej svojvôle, či čohokoľvek iného. Takýto ľudia musia zvíťaziť, i keby sa mal stať zázrak!

   Ak však nad zlom nevíťazíme, môže to mať len dva dôvody. Buď sme sami vo svojich životoch pevne nestáli na princípoch dobra, spravodlivosti a cti, alebo sme nemali pevnú vieru v nevyhnutné víťazstvo dobra.

   A preto usilujme o dobro, česť, spravodlivosť a ľudskosť! A preto verme! Lebo veľký, všemohúci Boh stojí na strane tých, ktorí sú pevní vo viere! Ktorí sú pevní vo viere vo víťazstvo dobra, spravodlivosti a cti na tejto zemi a ktorí sa sami usilujú byť dobrými, spravodlivými a čestnými!

   Film s názvom „Arn, templársky rytier“ si  môžete pozrieť na nižšie uvedenom linku. Prajem vám hlboký duchovný zážitok.

   https://www.youtube.com/watch?v=3S2PgkoJ_JU&feature=share

   Alebo si názov filmu vložte do youtube.  

   PS. Keď uvidíte v závere roj šípov, letiacich na nepriateľa, skúste si uvedomiť, že každý človek, usilujúci sa o dobro je jedným z takýchto šípov, ktorý prostredníctvom jeho vážneho úsilia o dobro eliminuje a ničí Zlo na Zemi. Kiež by takýchto šípov bolo čo najviac!

http://kusvetlu.blog.cz/  v spolupráci s M.Š

]]>
Rozdiel medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom Fri, 10 Nov 2017 16:15:00 +0100 http://novinar.sk/clanok/ekonomika/850/rozdiel-medzi-jednoduchym-a-podvojnym-uctovnictvom http://novinar.sk/clanok/ekonomika/850/rozdiel-medzi-jednoduchym-a-podvojnym-uctovnictvom Účtovníctvo a účtovné jednotky

Ide o ucelený ekonomický systém a podáva informácie o aktuálnom stave jednotlivých položiek majetku, jeho zdrojoch, výnosoch, nákladoch. Je poskytovateľom podkladov pre výpočet základu dane z príjmov a daňovej povinnosti účtovnej jednotky.

Za účtovnú jednotku môžeme považovať právnické osoby, zahraničné osoby a fyzické osoby. Zákon o účtovníctve stanovuje pre tieto účtovné jednotky povinnosť viesť podvojné účtovníctvo, ale súbežne vymenúva tie účtovné jednotky, ktoré môžu viesť jednoduché účtovníctvo.

Účtovná jednotka je povinná uvádzať informácie podľa stavu ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. 

Aký je medzi nimi rozdiel?

V prvom rade je potrebné vysvetliť rozdiel medzi výnosmi a príjmami a nákladmi a výdavkami. Výnos sa definuje ako zvýšenie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky, v jednoduchosti pri vystavení faktúr bez ohľadu na to, kedy a či vôbec bude zaplatená. Príjem je prírastok peňažných prostriedkov. Nákladom je zníženie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky, vzniká predovšetkým pri nákupe tovaru alebo služieb, pri prijatí faktúry od dodávateľa bez ohľadu na to, či bude zaplatená. Výdavok je úbytok peňažných prostriedkov.

Pri podvojnom účtovníctve sa sa výsledok hospodárenia vypočítava ako rozdiel výnosov a nákladov účtovnej jednotky v účtovnom období. Podvojné účtovníctvo poskytuje pravdivý obraz o faktoch, ktoré sú predmetom účtovníctva a je relatívne nezávislé of požiadaviek daňových zákonov.

Jednoduché účtovníctvo vypočítava výsledok hospodárenia ako rozdiel príjmov a výdavkov, teda prírastkov a úbytkov finančných prostriedkov. Výnosy a náklady sa ako kategórie v jednoduchom účtovníctve nevyskytujú. Znamená to, že na konci účtovného obdobia je výsledok hospodárenia zhodný so základom dane z príjmov. Jednoduché účtovníctvo sa zameriava na správne vyčíslenie základu dane. 

]]>
INVOICE by Square - v kocke Sat, 04 Nov 2017 13:54:00 +0100 http://novinar.sk/clanok/ekonomika/845/invoice-by-square---v-kocke http://novinar.sk/clanok/ekonomika/845/invoice-by-square---v-kocke INVOICE by Square je skvelý nápad na spracovanie faktúr a platieb, skráti vám čas pri ich spracovaní v priemere až o neuveriteľných 90%! Už tušíte, o čo asi pôjde?

Ktoré kódy musím mať uvedené na faktúre?

K tomu, aby ste mohli využívať štandard by square, budete potrebovať QR kód generátor, keďže základom je QR kód, do ktorého sú ukladané dáta z faktúr alebo iných platieb. Pochopiteľne, nemusíte sa báť zneužitia či ukradnutiu údajov, keďže tie sú po celý čas maximálne chránené! Môžete využiť webovú službu by square, ktorá spočíva v najjednoduchšom spôsobe získania platobných a fakturačných QR kódov alebo mobilnú aplikáciu, vďaka ktorej môžete zdieľať číslo bankového účtu a platobné údaje ak potrebujete, aby niekto previedol peniaze na váš účet. Dôležité však je, aby boli na faktúre dva kódy – PAY by square a INVOICE by square.

Ručné prepisovanie je už dávno minulosťou!

PAY by square je štandard, ktorý slúži na umiestňovanie platobných údajov do príslušných QR kódov, čiže klienti nemusia prepisovať platobné údaje ručne z faktúry, čo je obrovským plusom! INVOICE by square je riešenie, vďaka ktorému klienti jednoducho zúčtujú faktúry danej spoločnosti načítaním QR kódu, a to bez nutnosti prepisovania údajov z faktúry do počítača. K tomu vám postačí kompatibilná aplikácia.

Ako to celé vlastne funguje?

Celý proces fungovania by square je pomerne jednoduchý. Odosielateľ totiž kóduje faktúru alebo platobný príkaz do QR kódu. Následne je príslušný by square dokument doručený prijímateľovi buď fyzickou alebo elektronickou formou, pričom údaje dekóduje z faktúry alebo platobného príkazu. INVOICE by square je možné použiť ako:

 

 •          Faktúru,
 •         Dobropis,
 •         Ťarchopis,
 •         Proforma faktúru,
 •         Zálohovú faktúru.

 

 

 

]]>
Čo znamená refinancovanie hypotéky? Sat, 04 Nov 2017 13:35:00 +0100 http://novinar.sk/clanok/ekonomika/844/co-znamena-refinancovanie-hypoteky http://novinar.sk/clanok/ekonomika/844/co-znamena-refinancovanie-hypoteky Uvažujete o prechode s hypotékou do inej banky?

Najskôr si vysvetlíme, čo je to vôbec refinancovanie. Ide totiž o splatenie pôvodného úveru v existujúcej banke úverom iným a pokračovaní v splácaní. Ak vám teda končí fixačné obdobie hypotéky, môžete uvažovať o prechode s hypotékou do inej banky, ktorá vám ponúka výhodnejšie podmienky. Tu však nastáva otázka: „Kedy je refinancovanie skutočne výhodné?“ V tomto vám môže poradiť Hypotekárny špecialista, ktorý porovná podmienky a sadzby jednotlivých bánk, vrátane všetkých poplatkov a na základe dôkladnej analýzy navrhne pre vás najoptimálnejšie riešenie, ktoré bude vyhovovať vašim očakávaniam. 

Porovnajte hypotéky len za pomoci odborníka!

 

Aby ste si skutočne splnili sen a najvýhodnejšia hypotéka sa stala konečne realitou, dôkladne sa zaujímajte o úrokovú sadzbu, ale aj výškach poplatkov ako už bolo spomenuté. Banky sa totiž ďalej líšia v prístupe k špecifickým situáciám, do ktorých sa môžu ich klienti dostať. Refinancovanie môžete zvážiť aj v situácií, kedy banka nechce ani len počuť o navýšení hypotéky. Banky by mali umožňovať za určitých podmienok refinancovanie bez dokladovania príjmov, čo v praxi znamená, že pokiaľ sa u vás nezmenila od poslednej hypotéky rodinná situácia, nebude vám robiť žiadne problémy a nepotrebujete mať doklady o vašom aktuálnom príjme. Avšak treba dodať, že vzhľadom k aktuálnej situácií, a teda množstvu bánk, ktoré u nás pôsobia, je náročné vykonať porovnanie hypoték svojpomocne. V tomto prípade neváhajte a oslovte skúseného špecialistu na hypotéky, ktorý vám pomôže nájsť najvhodnejšie riešenie. Vy tak ušetríte množstvo času, energie, ale i nákladov! 

]]>
Holá pravda o vojnových štváčoch! Neuveríte, kto medzi nich patrí Mon, 30 Oct 2017 19:26:00 +0100 http://novinar.sk/clanok/ostatne/841/hola-pravda-o-vojnovych-stvacoch-neuverite--kto-medzi-nich-patri http://novinar.sk/clanok/ostatne/841/hola-pravda-o-vojnovych-stvacoch-neuverite--kto-medzi-nich-patri Milan Šupa Milan Šupa  

Ukazujú nám totiž, ako obyčajní ľudia, dovtedy žijúci predovšetkým v zmysle nižšieho dobra, zameraného hlavne na vlastný prospech, dokázali prekonať sami seba. V hraničnej situácii sa totiž stávali schopnými hrdinsky položiť svoj vlastný život, všetky svoje nádeje a všetko svoje vlastné súčasné i budúce dobro za dobro vyššie. Za dobro národa, ktorý bol napadnutý dobyvateľmi. Za spravodlivosť, ľudskosť a mier!

 

Lebo ak odhliadneme od vysokej politiky a všetkých ostatných zákulisných politických machinácií, vojna miliónov obyčajných ruských vojakov proti rozpínavosti nemeckého fašizmu, ktorý náhle vpadol do ich vlasti bola vojnou spravodlivou, pretože bola vojnou obrannou.

 

Ale aj nemeckí vojaci obetovali svoje životy! Avšak vo vojne dobyvačnej a teda nespravodlivej. Vo vojne, spôsobenej až do obludnosti vystupňovaným, nacionálnym egoizmom, ktorý si právom nadradenej rasy osoboval nový životný priestor na úkor iných, rasovo menejcennejších.

 

Vojenský konflikt fašistického Nemecka a vtedajšieho Sovietskeho zväzu má teda určitý hlbší a doposiaľ nepoznaný rozmer. Ukazuje nám totiž, do akých rozmerov to až môže dospieť, ak sa orientujeme iba na dobro vlastné, nízke a egoistické. Na dobro hmotné a materiálne, a to hoci aj na úkor iných.

 

Ukazuje nám, že preferovanie tohto nízkeho druhu „dobra“ stupňuje ľudskú bezohľadnosť, ľudskú chamtivosť, ľudskú nemorálnosť a ľudskú vierolomnosť. Ukazuje nám, že to všetko musí nakoniec nevyhnutne vyústiť do vzájomných konfliktov a vojen.

Ukazuje nám teda, že maximálne vystupňovanie chorého princípu nízko stojaceho dobra vždy zákonite rozbieha vojenskú mašinériu, ktorá môže byť zastavená jedine vtedy, ak sa ľudia stanú opäť schopnými vyšvihnúť sa k dobru vyššiemu. Keď sú ľudia schopní obetovať svoje vlastné dobro i svoje životy za dobro vyššie. Za dobro všeobecné! Keď sú ľudia schopní zomierať v mene spravodlivosti, cti, ľudskosti a mieru.

 

Lebo jedine vo vyzdvihnutí dobra celku, dobra všeobecného, dobra vysokých a ušľachtilých cností, ktorými je spravodlivosť, čestnosť, ľudskosť a morálka spočíva konštruktívny princíp bytia. Princíp, ktorý je schopný víťaziť nad zlom a eliminovať ho! Princíp dobra ducha, ktorý ak by bol ľuďmi trvalo preferovaný v každodennom živote, naša civilizácia by nepoznala konflikty a vojny, a žila by v harmónii.

 

Ak ale ľudia vo svojej nepochopiteľnej neschopnosti poučiť sa ustavične preferujú iba ono nízko stojace dobro osobného, hmotného prospechu, v snahe o jeho nadobúdanie začínajú vždy čoraz viacej stupňovať svoj egoizmus. A spolu s ním sa stupňujú tie najnegatívnejšie ľudské vlastnosti, až to nakoniec všetko vyvrcholí v nešťastí vojnového konfliktu, v ktorom sa jedni snažia násilím dosiahnuť „dobra“ a prospechu na úkor iných.

 

No a potom, ak nemá byť celý svet absolútne podmanený, zotročený a spustošený týmto typom „dobra“ a jeho prisluhovačmi, musia sa ľudia vo svojom odpore voči nemu vždy opätovne hrdinsky vyšvihnúť k dobru vyššiemu. V hraničnej situácii agresívneho vystupňovania zvráteného princípu nízko stojaceho dobra musia byť neraz ochotní obetovať svoje vlastné životy za vysoké a vznešené princípy, akými je spravodlivosť, čestnosť, ľudskosť, morálka, alebo právo prežiť ľudsky dôstojný život na zemi bez otrockej slučky na krku. Ak by ale ľudia dokázali žiť v takomto vysokom mravnom a morálnom naladení natrvalo a vždy opäť nanovo neklesali k uctievaniu nízkeho, osobného dobra ako stredobodu všetkého, žiadne vojny by nikdy byť nemuseli.

 

Keď sa ale aj v súčasnosti celkom vážne hovorí o vojne mocností a keď sa na ňu intenzívne pripravuje, je to len a len svedectvom toho, že v ľuďoch našej modernej doby sa opäť začínajú na maximálnu mieru stupňovať všetky negatívne vlastnosti, spojené s uctievaním a vyzdvihovaním spomínaného, nízkeho typu „dobra“.

 

A aby nebol svet opäť uvrhnutý do skazy vojnového šialenstva, musia ľudia dneška v sebe dokázať zmobilizovať princíp vyššieho dobra a všetky, s ním spojené vyššie a ušľachtilejšie hodnoty. Lebo ak to nedokážu teraz, na úsvite novej vojny, budú k tomu donútení vo vojnových hrôzach, ktoré sa na našej Zemi pravidelne opakujú vždy z týchto istých dôvodov.

 

Na každom jednotlivcovi záleží, či sa rozhodne dať svojmu životu vyšší rozmer. Rozmer ducha, rozmer dobra všeobecného, ktoré je jediným skutočným dobrom, alebo mu dá iba nízky rozmer dobra čisto egoistického a materiálneho. „Dobra“, ktoré sa nakoniec predsa len vždy ukáže, ako to najzhubnejšie zlo!

 

Uvedomme si teda, že nie je dobro ako dobro! Uvedomme si, že jestvuje dobro vyššie, nás a naše vlastné, osobné záujmy presahujúce a dobro nižšie, zohľadňujúce jedine naše vlastné, hmotné a materiálne záujmy.

 

No a podľa toho, k akému typu dobra sa my sami prikláňame sa radíme medzi ľudí buď vysoko, alebo nízko stojacich. A podľa toho, ktorých z nich je väčšina sa utvárajú dejiny tejto civilizácie.

 

Žiaľ, história našej civilizácie je históriou vojen, vraždenia a neslýchaného utrpenia, spôsobovaného jednými ľuďmi druhým. Toto je jasným svedectvom úbohej nízkosti takzvaného „dobra“, ktoré preferujeme a ktoré je iba dobrom čisto materialisticko egoistickým, bez vyššieho, duchovno morálneho rozmeru. Bez zohľadňovania dobra absolútne pre všetkých.

 

A preto každý, kto takto nízko myslí a jedná je podporovateľom a strojcom vojny, pretože ním podporované, nízke a egoistické materiálne „dobro“ vo svojom nevyhnutnom stupňovaní vždy doteraz zákonite vyústilo do konfliktných situácií, do agresivity a vojen.

 

Strojcom mieru a harmonického, trvalo udržateľného spôsobu života na Zemi je jedine ten, kto vo všetkom, čo myslí a činí berie vždy do úvahy dobro vyššie. Dobro celku! Dobro ducha, spočívajúce v preferovaní vysokých a ušľachtilých cností. Jedine takýto človek je skutočne človekom, ktorý chce mier a preto si aj mier zaslúži.

 

Kto však uctieva zlo svojim nízkym a egoistickým ponímaním dobra, toto ním živené zlo bude nakoniec musieť tvrdo dopadnúť na jeho vlastnú hlavu, aby sa v hrôzach a bolesti napokon predsa len vyšvihol ku skutočnému, vyššiemu dobru, ktoré ho presahuje a ktoré je jediným pravým dobrom.

 

Alebo potom, ako to nedokáže, aby v týchto hrôzach a bolesti, ním samým privolanými biedne zahynul. Zahynul nie len smrťou tela, ale aj smrťou hodnotovo fatálne zdegenerovanej duše.

 

Záverečné poučenie: Človeče, ži čestne, spravodlivo, skromne a ľudsky! Lebo ak takým nebudeš, tvoja nečestnosť, nespravodlivosť, neskromnosť a neľudskosť ťa nakoniec dotlačia k tomu, že s nasadením vlastného života budeš raz musieť bojovať za česť, spravodlivosť a najelementárnejšiu ľudskosť na Zemi.

 

http://kusvetlu.blog.cz/ v spolupráci s M.Š

 

]]>
Chcem paušál Mon, 09 Oct 2017 15:08:00 +0200 http://novinar.sk/clanok/spravodajstvo/837/chcem-pausal http://novinar.sk/clanok/spravodajstvo/837/chcem-pausal Ak ste na začiatok stratení a neviete si rady pri výbere paušálu, v tomto prípade vám poslúži kalkulačka od 4ky. Na základe vašej priemernej mesačnej spotreby si vypočítate, ktorý paušál je pre vás ten najvýhodnejší a koľko môžete ušetriť. Stačí vám vedieť, koľo minút priemerne telefonujete do všetkých sietí v rámci Slovenskej republiky, koľko SMS správ pošlete a koľko MB dát mesačne prečerpáte. Takto si spočítate svoje náklady a ponúkne sa vám najvýhodnejšie paušály práve pre vás.

V eshope 4ky si potom môžete daný paušál zakúpiť. Na výber máte z niekoľkých druhov paušálov. Základným je paušál TO.10, ktorý obsahuje 10 GB dát v sieti 4ka, 1 GB dát v sieti obchodného partnera, 100 minút a SMS do všetkých sietí a volania po 3. minúte v sieti 4ka zadarmo. Paušál TO.15 zahŕňa 15 GB dát v sieti 4ka a 1 GB v sieti obchodného partnera, 300 minút do všetkých sietí a taktiež volania po 3. minúte v sieti 4ka zadarmo. Paušál TO.∞ zahŕňa dáta na Slovensku neobmedzene a taktiež neobmedzený počet minút a SMS správ do všetkých sietí.  TO.∞ DÁTA je dátový paušál s ktorým surfujete na území Slovenskej republiky neobmedzene.

Všetky služby si môžete aktivovať online v Mojej zóne a môžete mať tak všetky vaše služby pod kontrolou. Okrem toho si v Mojej zóne môžete skontrolovať váš aktuálny stav prevolaných minút, odoslaných SMS správ či prenesených dát, čo vám umožní orientovať sa vo vašej spotrebe rýchlo a ľahko. Vytvorenie účtu v Mojej zóne je bezplatné a navyše veľmi jednoduché, zaberie vám len pár minút.

 

 

]]>
Aký typ účtovníctva by mal viesť živnostník Sun, 01 Oct 2017 15:48:00 +0200 http://novinar.sk/clanok/spravodajstvo/836/aky-typ-uctovnictva-by-mal-viest-zivnostnik http://novinar.sk/clanok/spravodajstvo/836/aky-typ-uctovnictva-by-mal-viest-zivnostnik Okrem týchto dvoch možností si však môže SZČO viesť i daňovú evidenciu príjmov alebo si uplatňovať paušálne výdavky. Čo to však znamená a ktorá možnosť je pre samostatne zárobkové činné osoby najvhodnejšia?

Daňová evidencia príjmov

Možno to bude znieť zvláštne, ale pravdou je, že daňová evidencia príjmov predstavuje ešte jednoduchší spôsob vedenia účtovníctva ako jednoduché účtovníctvo. Nie je pri nej potrebné viesť peňažný denník ani rôzne samostatné knihy. Nevykonáva sa tu ani účtovná závierka.

Daňová evidencia je len jednoduché zapisovanie príjmov a výdavkov podľa dátumov tak ako k nim prišlo. Na konci účtovného obdobia sa len spočíta celkový stav príjmov a výdavkov a vyčísli sa základ dane.

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky predstavujú také výdavky, ktoré nemusíte nijako dokladovať. Ich suma sa určuje ako určité percento z vašich príjmov. V tomto prípade vôbec nie je dôležité aké vaše skutočné výdavky boli. Vďaka paušálnym výdavkom nemusíte viesť účtovníctvo ani žiadnu evidenciu o skutočných výdavkoch. Jediné čo musíte, je viesť evidenciu o vašich príjmoch, o zásobách a o pohľadávkach.

Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo primárne slúži na zistenie základu dane daňovníka. Jeho základom je porovnávanie príjmov a výdavkov a ich delenie na tie, ktoré základ dane ovplyvňujú a na tie ktoré tento základ neovplyvňujú.

Všetky príjmy a výdavky sa musia rozdeľovať do skupín a tiež zapisovať do peňažného denníka. Nevýhodou oproti jednoduchším formám je zostavovanie účtovnej závierky na konci účtovného obdobia.

Podvojné účtovníctvo

Obchodný zákonník prikazuje účtovať v sústave podvojného účtovníctva podnikateľom zapísaným v obchodnom registri.  Avšak dobrovoľne si môže viesť podvojné účtovníctvo i samostatne zárobkovo činná osoba.

Základom podvojného účtovania je používanie na zaúčtovanie jednotlivých položiek 2 alebo viacero účtov. Jednu hospodársku operáciu nájdete zaúčtovanú na viacerých účtoch s rovnakým obsahom a tým sa stáva podvojné účtovníctvo oveľa prehľadnejším ako je jeho jednoduchšia verzia. Podvojné účtovníctvo, na rozdiel od jeho predchodcov, je vhodné vtedy, ak chcete mať dokonalý prehľad o hospodárskych operáciách, ktoré ste počas roka vykonávali.

V jednoduchom účtovníctve je dôležitý príjem a výdavok. V podvojnom účtovníctve je dôležitý výnos a náklad. Výsledok hospodárenia (zisk alebo strata) sa v podvojnom účtovníctve zisťuje ako rozdiel výnosov a nákladov. Vychádza sa z neho aj pri zisťovaní základu dane z príjmov. 

K poslednému dňu roka, teda k 31. decembru, sa informácie za podnikanie počas celého účtovného obdobia zosumarizujú do účtovnej závierky. Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve pozostáva zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok.

 

 

]]>
Vytvorte si z kúpeľne miesto pre oddych aj inšpiráciu Sat, 30 Sep 2017 17:58:00 +0200 http://novinar.sk/clanok/spravodajstvo/835/vytvorte-si-z-kupelne-miesto-pre-oddych-aj-inspiraciu http://novinar.sk/clanok/spravodajstvo/835/vytvorte-si-z-kupelne-miesto-pre-oddych-aj-inspiraciu Každý z nás by si určite prial vyčarovať vo svojej modernej kúpeľni pohodlné miesto, ktoré by farebne ladilo s naším štýlom a zároveň slúžilo na regeneráciu tela a mysle. Ako ju však jednoducho zariadiť, aby vhodne kombinovala tieto funkcie a bola zároveň štýlová? Prvoradý je predovšetkým osobný vkus, nároky a komplexná predstava o účele vašej kúpeľne. Vhodnou inšpiráciou pre vás môže byť rovnako minulosť, ako aj aktuálne trendy.

Aký má pre vás kúpeľňa význam?

Zariaďujete alebo rekonštruujete kúpeľňu a potrebujete načerpať vhodnú inšpiráciu? Všetko sa odvíja najmä od vašej individuálnej predstavy a toho, do akej miery je pre vás táto miestnosť dôležitá. V prípade, že vo svojej kúpeľni trávite iba čas nevyhnutný na vykonanie základnej hygieny, zrejme budete klásť dôraz predovšetkým na jej primárnu funkčnosť. No ak má pre vás okrem základnej – hygienickej plniť aj iné funkcie, potom budú vaše nároky na jej vybavenie o niečo väčšie. A to najmä za predpokladu, že v nej hľadáte aj miesto pre odpočinok, upokojenie a radi si doprajete príjemný relaxačný kúpeľ.

Menej je niekedy viac

V procese zariaďovania kúpeľne zohrávajú pomerne dôležitú úlohu aj vaše kapacitné možnosti z hľadiska jej priestrannosti a veľkosti. Pri rekonštrukcii kúpeľne nemusí byť samotné vybavenie až natoľko dôležité. Obdobne ako v prípade ostatných miestností je aj pri kúpeľni rozhodujúca predovšetkým vaša spokojnosť. K tomu, aby ste sa v nej cítili dobre a príjemne, určite prispeje aj moderný nábytok do kúpeľne. Dajte teda na svoj pocit a keď treba, nebráňte sa ani razantným zmenám. Netreba ale zabúdať, že všetkého veľa škodí a prvoradý je osobný vkus a naša individuálna predstava, ktorá by nemala nekriticky podliehať diktátu najnovších trendov. Aj pri zariaďovaní kúpeľne tak môže platiť staré známe pravidlo o tom, že menej je niekedy viac.

Široké možnosti výberu

Väčšina ľudí, pre ktorých je nielen hygiena, ale aj relax dôležitou súčasťou ich životného štýlu, obľubuje priestranné a moderne vybavené kúpeľne. Súčasná doba ponúka naozaj nekonečné možnosti, ako si možno vkusne, účelne a zároveň originálne zariadiť kúpeľňu. Aktuálne trendy v oblasti bývania poskytujú veľmi široké spektrum kúpeľňového nábytku a moderného sanitárneho vybavenia. Niekomu stačí pri zariaďovaní kúpeľne staviť na klasiku, iného osloví možnosť skombinovať moderné vybavenie so štýlovým nábytkom. Čoraz obľúbenejším je aj v tomto prípade retro štýl, ktorý ideálne kombinuje minulé a súčasné prvky. Ak vás podobný štýl oslovuje, inšpirujte sa históriou.

História – cenný zdroj inšpirácie

Osobná hygiena a starostlivosť o vlastné telo je už nevyhnutnou súčasťou nášho života. Vysoký hygienický štandard však ešte pomerne nedávno nebol až takou samozrejmosťou. Dnešné moderné kúpeľne sú skutočne nádherné, o akých sa ešte na začiatku minulého storočia bežným ľuďom ani nesnívalo. Väčšina domácnosti čerpala vodu zo studní a vlastnou kúpeľňou ani nedisponovala. Čerstvo načerpaná voda zo studne bola mimoriadne chladná a ak ste sa chceli pohodlne okúpať, bolo ju potrebné zohriať na peci alebo na slnku. Len tí najbohatší si mohli dovoliť občasný pobyt vo verejných kúpeľoch, čo sa považovalo za veľký luxus.

S postupným priemyselným a technickým rozvojom dochádzalo aj k zvyšovaniu hygienického povedomia, k čomu prispelo najmä vybudovanie vodovodov a kanalizácie vo veľkých mestách. Voda bola konečne dostupnou komoditou, a tak sa začala intenzívnejšie vykonávať telesná očista v priestore na to určenom. Najskôr sa bežná hygiena realizovala v kuchyni či spálni, neskôr sa táto činnosť koncentrovala do kúpeľni.

Vývoj kúpeľní

S postupujúcim technickým rozmachom a rozvojom telesnej kultúry sa dôraz na hygienu neustále zvyšoval. Kúpeľne už prestali byť len miestom na vykonávanie základnej očisty. Aj tu sa chceli ľudia cítiť príjemne, a preto si ich interiér čoraz viac prispôsobovali svojmu estetickému cíteniu a aktuálnym trendom. Na skrášlenie kúpeľní spočiatku slúžili len maľované či obkladané steny a dobové dekorácie. Neskôr pribudol aj kovový nábytok a ďalšie dizajnové prvky. Postupne sa do kúpeľní začali umiestňovať aj rôzne predložky, koberce, rastliny a umelecké predmety. Vývoj kúpeľňového dizajnu pokračoval až po súčasnú éru a wellness kultúru.

Aké sú súčasné trendy?

V moderných kúpeľniach je už bežné aj drevo a umývadlá môžu mať rôzny tvar od kruhového cez oválny až po hranatý. Okrem umelého svetla sa uplatňujú aj veľké okná s výhľadom. V súčasnosti už takmer nič nie je nemožné. Určite nič nepokazíte drevom, ktoré vašu kúpeľňu zútulní a prehreje. Pokojne stavte na drevený obklad alebo drevený nábytok v rustikálnom štýle. Kovové prvky v podobe kovania skriniek, dekorácii, vešiakov a vodovodných batérii dodajú priestoru potrebný lesk a pocit čistoty. Kombinácia kovu, keramickej dlažby a dreva je estetická, príjemná a zároveň veľmi praktická.

 

V kúpeľni je dôležitý aj dostatok svetla, ktorý dosiahnete výrazným osvetlením v podobe bodového osvetlenia, ktorého intenzitu možno regulovať. Potrebný úložný priestor získate pomocou praktickej a pritom štýlovej zrkadlovej skrinky a rohových poličiek. V kúpeľni nesmú chýbať bavlnené froté uteráky, osušky a kúpeľňové predložky pre príjemný pocit sucha po ich použití. Túžite, aby bola vaša kúpeľňa ako z Möbelixu? V tom prípade nájdete potrebnú inšpiráciu v aktuálnom katalógu!

]]>
Katastrofálne horúčavy ako varovanie ľudstvu! Mon, 18 Sep 2017 19:30:00 +0200 http://novinar.sk/clanok/spravodajstvo/834/katastrofalne-horucavy-ako-varovanie-ludstvu http://novinar.sk/clanok/spravodajstvo/834/katastrofalne-horucavy-ako-varovanie-ludstvu Milan Šupa Milan Šupa  

A práve počas jeden z vĺn týchto obrovských horúčav sa v médiách objavila správa, že 2. augusta sme vyčerpali ekologický limit našej planéty na rok 2017 a od tohto dňa začíname žiť na takzvaný enviromentálny dlh. To znamená, že spotrebujeme viac prírodných zdrojov, než koľko je biosféra schopná nahradiť za dobu jedného roka.

 

Tento zlomový bod nastáva každým rokom o niekoľko dní skôr, čo svedčí o tom, že naše „potreby“ sa neustále zvyšujú. A aj keď ekosystémy sú v podstate veľmi odolné, ak sa dostanú za určitý „bod zlomu“, môžu sa zrútiť a prestať fungovať. A my sa svojim neuváženým jednaním k tomuto bodu každým rokom stále viac približujeme.

 

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam je však veľmi dôležité uvedomiť si ich hlboký vzájomný súvis. Súvis medzi extrémnymi horúčavami na jednej strane a stále sa zvyšujúcim, enviromentálnym dlhom na druhej strane, pretože práve prostredníctvom horúčav, sucha a iných prírodných anomálií začíname byť čoraz intenzívnejšie konfrontovaní s neodvratnými splátkami nášho dlhu voči ekologickým zdrojom planéty Zem. Ide jednoducho o nevyhnutnú daň za jej bezohľadné drancovanie. A pokiaľ sa my nespamätáme a nezastavíme, nezastaví sa ani príroda vo svojom hromadení nami samými zapríčinených, extrémnych klimatických javov.

 

Najdôležitejšia otázka teda spočíva v tom, či sme schopní vyvodiť z tohto všetkého sami voči sebe nejaké konkrétne dôsledky? Či sme ochotní zmeniť kvôli tomu niečo vo svojom živote? Či sme ochotní prehodnotiť hierarchiu svojich hodnôt a svoj spôsob života tak, aby sme našim vlastným dielom prispeli k zlepšeniu celkovej situácie? Či sme ochotní uskromniť sa vo svojich potrebách natoľko, že sa ich napĺňanie stane enviromentálne prijateľným?

 

Ľudia však žiaľ, nemenia absolútne nič vo svojom myslení, vo svojich hodnotách, vo svojich potrebách, ani vo svojom prístupe k prírode a k jej zdrojom, pretože podľa ich názoru môžu niečo zmeniť iba tí, ktorí majú skutočnú moc, skutočné bohatstvo a tým pádom i najväčší podiel na drancovaní planéty.

 

Je síce pravdou, že tí najbohatší, najmocnejší, najchamtivejší a najbezohľadnejší majú najväčšiu vinu na tomto drancovaní, avšak práve k ich životnému štýlu, práve k ich „hodnotám“, k ich blahobytu, k ich konzumu, k ich plytvaniu a k ich rozhadzovaniu vzhliadajú obyčajní ľudia ako k ideálu. Ako k čomusi veľkému. Ako k niečomu, čo by aj oni radi mali, keby ich postretlo také šťastie a mohli toho dosiahnuť.

 

Pre väčšinu obyčajných ľudí teda predstavuje tento životný štýl ideál. Čosi, k čomu vzhliadajú s posvätným obdivom, ako k najzásadnejšej hodnote života! Ako k základnej hodnote bytia!

 

A žiaľ, práve takýmto spôsobom sa prázdne, úbohé, materialistické a samovražedné hodnoty najbohatších, najmocnejších, najbezohľadnejších a najchamtivejších stávajú hodnotami celého ľudstva. Hodnotami celej civilizácie! Hodnotami takmer každého človeka, až na niekoľko svetlých výnimiek!

 

Nie každý samozrejme tohto cieľa dosiahne, ale takmer každý tieto hodnoty vnútorne uznáva a usiluje sa o ne, čo sa navonok prejavuje vzrastajúcou chamtivosťou, bezohľadnosťou, materializmom a konzumom. Čo sa prejavuje túžbou po peniazoch, po majetkoch, po moci, po kariére a chcením mať stále viac.

 

Toto sú „ideály“ nášho sveta, predstavujúce zásadnú hodnotovú platformu väčšiny ľudí, čo má za následok ničenie a drancovanie našej planéty, pretože každý jedinec sa snaží uplatňovať tieto „ideály“ na tej pozícii, na akej sa práve nachádza, so snahou vyšvihnúť sa čo najrýchlejšie nahor, až k elite.

 

A tak sú všetci títo obyčajní ľudia, aj spolu s elitou najbohatších škodcami planéty Zem. Sú vinní za zhoršovanie klimatických pomerov na Zemi, pretože k tomu prispievajú svojim vlastným dielom a podľa svojich vlastných možností. Lebo vo svojich životoch, vo svojich názoroch, vo svojom myslení a vo svojom jednaní usilujú presne o tie isté „hodnoty“, ako bohatí. Avšak horúčavami, ktoré sme mali možnosť zažiť počas tohto leta nám príroda jasne ukazuje samovražednú zvrátenosť „hodnôt“, ktoré náš svet uznáva.

 

Ak nechceme svoju planétu zničiť a tým pádom zničiť aj samých seba, čiže už len čisto kvôli vlastnému prežitiu by sme sa mali zrieť zvrátených hodnôt materializmu, karierizmu, užívania si a nenásytnej túžby mať stále viac a obrátiť sa k skutočným hodnotám. K hodnotám ducha! K hodnotám ducha, ktorých hromadením a nadobúdaním nebudeme okolo seba nič drancovať a ničiť, ale naopak, všetko povznášať a pozdvihovať.

 

Nie teda mať, ale byť! Usilovať sa predovšetkým o to, byť za každej situácie dobrým, spravodlivým, láskavým a skromným. Usilovať sa o to, byť človekom vysokých a ušľachtilých hodnôt, ktorý preferuje tieto hodnoty oveľa vyššie, ako materializmus a preto nemôže skĺznuť do hmotárskeho otroctva plného zla, nespravodlivosti a bezcharakternosti voči ostatným kvôli dosahovaniu osobných výhod.

 

Záchrana života na planéte Zem teda spočíva v zmene hodnotovej orientácie! Hodnoty čisto hmotné, konzumné a materiálne, ktoré sú hodnotami deštruktívnymi, ak stoja na prvom mieste musia byť nahradené hodnotami ducha a vysokých, ušľachtilých cností. Hodnotami dobra, spravodlivosti, ľudskosti, skromnosti, jednoduchosti a nenáročnosti v potrebách!

 

A toto je presne tým, čo môže, ba musí urobiť každý človek sám za seba ak chce, aby nás prírodné dianie, ktoré sa už začína búriť voči našej arogantnej bezohľadnosti nakoniec všetkých nezmietlo z povrchu zemského.

 

Nikto nie je teda natoľko malý a bezvýznamný, aby práve toto nemohol urobiť sám za seba. Aby nemohol zmenou vlastnej hodnotovej orientácie prispieť k zlepšeniu celkovej situácie. Aby sa nemohol uskromniť vo svojich potrebách. Aby nemohol brať viac ohľad na prírodu a jej možnosti.

 

Lebo ako už bolo povedané, jedine ak svoju životnú energiu vlejeme do hromadenia pokladov ducha, čím ich budeme mať viac, tým bude na zemi lepšie a krajšie.

 

Ak ale nasmerujeme všetku svoju životnú energiu iba do zhromažďovania hodnôt materiálnych, nebudeme mať nikdy dosť a stále budeme chcieť viac. A prostredníctvom týchto svojich, stále rastúcich sebeckých nárokov budeme ničiť a drancovať všetko okolo seba až dovtedy, kým napokon svoju rodnú planétu, a tým pádom aj sami seba úplne nezničíme.

 

http://kusvetlu.blog.cz/ v spolupráci s M.Š

]]>
V ktorej banke si zobrať hypotéku? Sun, 17 Sep 2017 15:18:00 +0200 http://novinar.sk/clanok/ekonomika/833/v-ktorej-banke-si-zobrat-hypoteku http://novinar.sk/clanok/ekonomika/833/v-ktorej-banke-si-zobrat-hypoteku Množstvo ľudí sa hypotekárnych špecialistov pýta, v ktorej banke je najlepšie si zobrať hypotéku. Odpovedať na túto otázku nie je vôbec jednoduché. Seriózny špecialista vám na túto otázku odpovie že neviem. Prečo tomu tak je?

Okrem týchto potrebných informácií je potrebné porovnať podmienky jednotlivých bánk, ktoré sa v mnohých ohľadoch líšia. Na podmienky hypotéky vplývajú aj mnohé faktory. Sú to predovšetkým tieto. 

-        Niektoré banky majú rovnaký úrok pre všetkých klientov bez rozdielu ich bonity. V niektorých zase každému žiadateľovi priradia hodnotenie a na základe neho sa určuje výška úrokovej sadzby.

-        Banky sa líšia aj v spôsobe dokladovania príjmov, niektorým stačí do žiadosti zadať výšku príjmu, inde musíte dokladovať potvrdenie o príjme alebo výpisy z účtu

-        Rozdiely sú aj v spôsobe dokladovania účelu úveru. V niektorých bankách vám stačí čestné prehlásenie, inde musíte predkladať bločky a faktúry.

-        V niektorých bankách sú rozdiely aj vo výške úroku. V niektorých bankách dostanete rovnaký úrok pri úvere od 1 % do 90 % hodnoty nehnuteľnosti, v iných bankách to je odstupňované od 50 %, je iná úroková sadzba, ako pri 60 %

-        Ak chcete dostať najvýhodnejší úrok tak v niektorých bankách budete musieť splniť množstvo podmienok. V iných bankách vám ho dajú automaticky.

-        V prípade ak ste podnikateľ, tak každá banka má iné podmienky.

-        Ak ste mali v minulosti problémy zo splácaním úverov? Alebo máte záznam v úverových registroch? Banky každého takéhoto žiadateľa posudzujú individuálne.

Okrem týchto faktorov je to aj množstvo iných.

Až na základe ich vyhodnotenia daných faktorov vám vie hypotekárny špecialista pripraviť pre vás najvýhodnejšiu hypotéku v konkrétnej banke. Pre každého to je iná banka.

Ak potrebujete poradiť s výberom hypotéky skúste sa obrátiť na odborníkov z www.hypoconsulting.sk

]]>
Podrobný návod ako postupovať pri výbere nových okien Sun, 17 Sep 2017 14:24:00 +0200 http://novinar.sk/clanok/byvanie/832/podrobny-navod-ako-postupovat-pri-vybere-novych-okien http://novinar.sk/clanok/byvanie/832/podrobny-navod-ako-postupovat-pri-vybere-novych-okien Ak si chcete dať vymeniť staré okná za nové, čaká vás neľahká úloha. S toľkými možnosťami na trhu nie je výber vôbec ničím uľahčený. Navyše, aké otázky sa pýtať a na čo si dať pozor? Preto sme dali dokopy návod, ktorý vám s tým pomôže. 

1. Spoľahlivá firma s dlhoročnými skúsenosťami

 Prvé, čo asi urobíte, bude hľadanie rôznych firiem na trhu vo vašom okolí. Ako však veľmi rýchlo zistíte, možností máte až príliš. No nie všetky sú pre vás vhodné, ak hľadáte spoľahlivosť, profesionalitu a dodanie načas. Preto by ste nemali siahnuť hneď po prvej možnosti, ktorú nájdete. Keď si budete robiť prieskum, určite sa firiem spýtajte nasledovné:

       Ako dlho už sú na trhu

       Kto vyrába okná

       Kto bude inštalovať okná

       Má daná firma nejaké certifikáty kvality alebo spolupracuje s dodávateľmi okien, ktoré ich majú?

       Čo ak bude treba opravu okien

2. Lacné nie je vždy dobré

 Kúpiť niečo v zľave alebo za nižšiu cenu je skvelý pocit. Nielenže máte to, čo ste chceli, ešte ste aj ušetrili. Lenže nie vždy lacnejšie znamená aj dobrú kúpu. Najmä keď zistíte, že cena nezahŕňa inštaláciu, alebo len čiastočnú inštaláciu, alebo že cena je bez dovezenia k vám domov. Okrem toho, ide o dlhodobú investíciu, nie krátkodobú, ktorá vám vydrží pár rokov. Snažiť sa ušetriť kde sa len dá a hľadať lacné a menej kvalitné riešenie vás potom môže vyjsť oveľa drahšie na dodatočnej výmene okien alebo ich oprave.

3. Správny materiál

 Mali by ste staré okná vymeniť za plastové okná? Alebo skôr drevené okná? Či drevohliníkové? Každý typ okien má svoje pre aj proti.

Plastové okná sú väčšinou najrozšírenejšou voľbou pre svoje všestranné využitie. Majú dlhú trvanlivosť a vďaka lepším výrobným technológiám aj väčšiu odolnosť. Avšak neoplatia sa vám vo veľmi vlhkom prostredí.

 

Drevené okná takisto patria k obľúbenej voľbe. Hodia sa hlavne k rodinným domom, no svoje využitie nájdu aj bytoch. Majú vysokú životnosť, no tá si vyžaduje, na rozdiel od plastových okien, vysokú starostlivosť a údržbu.

]]>
Aké sú výhody krátkodobého poistenia? Mon, 04 Sep 2017 19:08:00 +0200 http://novinar.sk/clanok/ekonomika/829/ake-su-vyhody-kratkodobeho-poistenia http://novinar.sk/clanok/ekonomika/829/ake-su-vyhody-kratkodobeho-poistenia Pýtate sa, čo je krátkodobé poistenie? Nuž, ako už aj z názvu vyplýva, je určené na krátku dobu. Tá záleží prevažne od poisťovne, no v niektorých sa pohybuje už od jedného mesiaca. Pýtate sa prečo krátkodobé a nie celoročné? Odpoveď je jednoduchá. Ušetríte.

Predstavte si, že ste menej skúsený vodič a jazdíte len zriedka. V takom prípade vám postačuje povinné zmluvné poistenie a zopár doplnkových. Ak sa však rozhodnete ísť cez leto na dovolenku alebo budete jazdiť v zime, v takom prípade sa vám oplatí už spomínané krátkodobé poistenie. Vyskladáte si poistku podľa seba a len na určité obdobie. Veď načo platiť za mesiace, keď nebudete jazdiť?

Vďaka krátkodobému poisteniu si môžete vyskladať poistenie iba na čas, kedy budete na dovolenke - a pripoistiť sa proti vandalizmu, živelným pohromám či zrážke s divou zverou. Na škodu nie je ani pripoistenie proti požiaru, výbuchu, poškodeniu výtlkmi na cestách či poškodeniu káblov, hadíc a izolácie hlodavcami.

Riziková zima

Najrizikovejšie sú na cestách zimné mesiace. Vtedy je najlepšie siahnuť po doplnkovom krátkodobom poistení. Riziko poškodenia snehom, ľadom, vysokou zverou či cudzím zavinením je veľké. Všade sa šmýka, čo má za následok zvýšený počet menších nehôd a škodových udalostí. A ak patríte k vodičom, ktorí využívajú auto hlavne v zime, naskytne sa vám otázka, načo zbytočne platiť drahé celoročné doplnkové poistenie? Veď krátkodobé havarijné poistenie sa dá vybaviť už od 30 EUR mesačne. Pripoistiť sa tak dá len v rizikových mesiacoch a vy môžete vďaka takejto ponuke ušetriť. Plaťte za poistenie, len keď ho skutočne potrebujete.

Odretý lak ...

Ak vám niekto odrie lak na dverách či blatníku, škoda sa hradí z povinného poistenia vozidla, ktoré vám škodu spôsobilo. A to bez ohľadu na to, kto v danej chvíli vozidlo šoféroval. Dôležité je však vinníka zastihnúť alebo aspoň vedieť, kto to je. Na jeho identifikáciu vám napríklad poslúži aj jeho ŠPZ.

Podľa toho totiž zistíte, v akej poisťovni je auto poistené. Vyhľadanie poisťovne podľa EČV umožňuje centrálny register na webe. A ešte podstatný detail: pri takejto škodovej udalosti nikdy nezabudnite privolať políciu.

Kto je vinníkom?

Ak vám vinník po škodovej udalosti či nehode neprišiel preukázať svoju totožnosť, môžete ho aj napriek tomu vyhľadať. A postačí vám na to evidenčné číslo. Viete ako zistiť majiteľa auta podľa ŠPZ? Samozrejme, sami ho nezistíte. Policajný register totiž nie je z pochopiteľných príčin verejne dostupný. Avšak napriek tomu si môžete uplatniť spôsobenú škodu z povinnej poistky vinníka. Stačí poznať jeho poznávaciu značku.

Vinníka podľa ŠPZ vyhľadá polícia, preto je dôležité ju ihneď po incidente zavolať. Polícia má prístup k všetkým prihláseným vozidlám na Slovensku a veľmi rýchlo tak cez vysielačku či terminál policajti zistia nielen meno či adresu bydliska majiteľa vozidla, ale aj jeho telefónny kontakt. Ideálne je poskytnúť polícii aj kontakty na svedkov.  Polícia ich svedectvo vie doplniť o záznam mestských či priemyselných kamier z miesta nehody.

Obráťte sa na poisťovňu

Druhým spôsobom, ako zistiť vinníka podľa poznávacej značky, je zájsť na poisťovňu, v ktorej je dané vozidlo vinníka poistené. Viete to vyhľadať na webe. Spolu s ŠPZ a ďalšími údajmi treba nahlásiť škodu v poisťovni vinníka, v správe nezabudnite uviesť, že udalosť je vyšetrovaná políciou. Ak dodržíte tieto kroky a polícia jednoznačne určí vinníka, je vaša šanca získať odškodnenie vysoká.

Čo ak nemá vinník PZP alebo je neznámy?

V prípade, že je vinník neznámy alebo nepoistený a vy máte záznam z polície, nemusíte škodu zacvakať zo svojho. SKP je totiž povinná preplatiť vám škodu z rezervného fondu pri neznámom vinníkovi. To platí aj za ľudí, ktorí si svoje auto nepoistili. Od nich si SKP následne vymáha peniaze späť, keďže si nesplnili zákonnú povinnosť, a to uzavrieť si povinné zmluvné poistenie svojho vozidla.

Nehoda s vozidlom zo zahraničia...

Ak do vás v zahraničí nabúra auto so zahraničnou ŠPZ, situácia sa mierne komplikuje. Podľa ŠPZ nezistíte ani majiteľa auta, a dokonca ani jeho poisťovňu. Tento údaj však potrebujete, ak si chcete uplatniť škodu, pretože každá poisťovňa má pre Slovensko určeného takzvaného likvidačného zástupcu.

 

Platí teda rovnaké pravidlo ako na Slovensku: zavolajte políciu a nechajte si vystaviť záznam o nehode s uvedením ŠPZ zahraničného auta. Následne požiadajte SKP o pomoc so zistením poisťovne vinníka nehody. Až s touto informáciou sa potom môžete obrátiť na konkrétneho likvidačného zástupcu so žiadosťou o úhradu škody.

]]>
Zorganizujte svadbu, či večierok v Tatrách Mon, 04 Sep 2017 18:26:00 +0200 http://novinar.sk/clanok/spravodajstvo/828/zorganizujte-svadbu--ci-vecierok-v-tatrach http://novinar.sk/clanok/spravodajstvo/828/zorganizujte-svadbu--ci-vecierok-v-tatrach Stráviť víkend v prírode, mimo pracovného a mestského ruchu je doslova balzam na dušu. Vychutnať si s rodinou pokoj a relax, ktorý ponúkajú naše hory môže byť na nezaplatenie. Preto sa čím ďalej tým viac dostáva výber Tatier do popredia pri výbere miesta rodinného stretnutia, pracovného víkendu alebo výnimočnej udalosti, akou môže byť organizovanie svadby alebo okrúhleho jubilea.

Svadba uprostred čarokrásnej prírody

Mnohé nevesty si dávajú na organizovaní vlastnej svadby záležať. Chcú všetko vyšperkovať do úplnej dokonalosti, aby nikto z hostí nemohol zabudnúť na tento veľký deň. Výber miesta konania tejto životnej udalosti je preto veľmi dôležitý. Svadba v luxusnom hoteli neznamená len drahé jedlá či prepych na každom mieste, kam sa pohnete. Je to hlavne o prostredí, v ktorom sa hotel nachádza. Ak si vyberiete naše hory a pripravíte čarovnú svadbu, o nezabudnuteľný zážitok máte postarané.

Pritom vôbec nezáleží na tom, či túžite po veľkolepej alebo menšej skromnejšej svadbe. Hotely v Tatrách ponúkajú rôzne varianty, takže vybrať si je naozaj z čoho. Krásne historické priestory dodajú vašej svadbe tú pravú atmosféru. Vybrať si môžete zo zahraničných i tradičných slovenských jedál. Svadobný obrad konajúci sa na terase s výhľadom na Lomnický štít alebo iné pohorie v Tatrách je bonusom, ktorý urobí z vašej svadby čarovný rozprávkový bál.

Prečo by mal výber padnúť práve na Tatry?

Svadba je naozaj takou udalosťou v živote človeka, ktorej organizovanie trvá aj niekoľko mesiacov, keďže sa pri nej spájajú odlišné životy dvoch ľudí. Zorganizovať napríklad taký teambuilding pre kolegov z práce preto nie je so svadbou porovnateľné, ale takisto môže výber miesta konania tejto akcie padnúť na Vysoké či Nízke Tatry. Prečo takto ospevujeme naše hory?

V minulosti sa mnoho Slovákov vyhýbalo tráveniu času práve tu. Uprednostňovali zahraničie a destinácie na ostrovoch a pri mori. Neupierame, že aj tam ide o pekne prežité chvíle, no v posledných rokoch sa Slováci opäť vracajú do Tatier a nanovo spoznávajú krásy prírody.

Spoznajte tradície Tatier aj vy a navštívte hotely, ktoré sa nachádzajú priamo tam. Mnoho hotelov v Tatrách totiž dýcha veľmi ďalekou históriou a sú súčasťou Tatier už mnoho rokov, no sú pretkané prepychom. Usporiadať v nich podujatie či akciu je preto ozaj skvelým rozhodnutím.

Okrem špičkovej služby, ktorú hotely ponúkajú pre organizovanie takýchto podujatí, je aj ponuka rôznych kongresových sál s rôznou kapacitou. Zorganizovať tak firemný večierok vo Vysokých Tatrách alebo honosnú svadbu nie je nič nemožné.

Firemné podujatia

Rôzne firemné podujatia sa môžu odohrávať priamo v horách a v lone nerušenej prírody. Hotely ponúkajú kompletný servis a starostlivosť o vás. Rôzne zľavy a benefity - ako napríklad voľné vstupenky do aquaparkov, spa či vstup na lanovky, alebo rôzne iné atrakcie - môžu byť jedným z lákadiel, prečo zorganizovať školenie či konferenciu práve v Tatrách. Samozrejme, záujem o ne sa neustále zvyšuje a preto si dostupnosť konkrétneho hotela pre vašu akciu, či podujatie, zaistite čím skôr.

Tatry ponúkajú netradičné aktivity aj pre teambuildingové akcie

Medzi podujatia, ktoré slúžia na upevňovanie a posilňovanie vzťahov medzi kolegami v práci ,patrí zaiste teambuilding. Môžete tak spoznať kolegov počas jedného víkendu tak, ako ste to nestihli za celé tie roky v práci. Tatry ponúkajú množstvo teambuildingových aktivít, ktoré môžete s kolegami vyskúšať.

Medzi ne patria napríklad túry a prechádzky krásnou slovenskou prírodou alebo náročnejšie výstupy na rôzne pohoria. Vyskúšať môžete aj menej tradičné aktivity, ako raňajky na Lomnickom štíte, Hurricane Factory alebo nočný pochod v našich horách. Práve pri týchto aktivitách môžete utužiť váš kolektív alebo zažiť naozajstný adrenalín.

 

Či už organizujete svadbu, firemný večierok alebo teambuilding, je dôležité, aké miesto si na konanie týchto podujatí vyberiete. Naše Tatry môžu byť pre vás voľbou číslo jeden pri zorganizovaní rôznych podujatí.

]]>
Gastronomický zážitok spod Tatier Mon, 04 Sep 2017 12:42:00 +0200 http://novinar.sk/clanok/spravodajstvo/827/gastronomicky-zazitok-spod-tatier http://novinar.sk/clanok/spravodajstvo/827/gastronomicky-zazitok-spod-tatier Vysoko položená reštaurácia Von Roll, ktorá sa týči na severnej strane Chopku v nadmorskej výške 1670 metrov nad morom (v oblasti Luková), ponúka príjemné prostredie, postavené z prírodných materiálov ako je drevo a kameň. Celú atmosféru ešte viac umocňuje dych vyrážajúci výhľad na Západné a Vysoké Tatry či Liptovskú kotlinu ponorenú v nekonečnej Liptovskej Mare.

Originálna reštaurácia vznikla z pôvodnej nástupnej stanice lanovky, ktorej lanovkový systém bol využitý ako základný architektonický prvok. Vkusne prestupuje celým interiérom reštaurácie, vďaka čomu nadobúda luxusná reštaurácia Von Roll atmosféru horského múzea s bohatou históriou.

Gastronomický zážitok vám od šéfkuchára v rukavičkách prinesú elegantní čašníci, ktorí vám aj ochotne poradia s výberom ideálneho vína k vášmu delikátnemu jedlu. V príjemnej atmosfére s historickým nádychom si tak môžete vychutnať mystické spojenie výborného jedla a kvalitného vína.

Tatranská večera zážitkov

Ak sa počas zimnej sezóny chystáte navštíviť luxusnú reštauráciu Von Roll, určite si nezabudnite objednať zaujímavý gastronomický produkt s názvom Tatranská večera zážitkov. Zažijete večeru snov!

Tá začína nezabudnuteľnou jazdou ratrakom, ktorý vás vyvezie priamo k reštaurácií. Tam sa vám odkryje nádherná večerná scenéria Vysokých a Západných Tatier spojená s romantickou nočnou oblohou. Potom nasleduje doslova kulinársky zážitok na Chopku.

Päťchodové lahodné menu v príjemnej atmosfére so sviečkami a teplým a hrejivým krbom. Jednoducho kulinársky zážitok na Chopku, ktorý vám ostane v pamäti ešte na dlho.

Reštaurácia Rotunda

Nezabudnuteľná a ikonická reštaurácia na Chopku, ponúka okrem nezabudnuteľného kulinárskeho zážitku aj dych berúci 360-stupňový panoramatický výhľad na okolitú Tatranskú a Liptovskú prírodu. Štýlová samoobslužná reštaurácia ponúka výber tých najlepších slovenských špecialít, ktoré v spojení s krásnym výhľadom učarujú nejednému návštevníkovi. Po výdatnom a chutnom obede môžete zrelaxovať na lehátkach na terase a nerušene pozorovať krásnu prírodu. Súčasťou reštaurácie je aj Rum Bar, v ktorom si môžete vychutnať tie najlepšie drinky na Chopku.

Zážitky v Hoteli Grand

Vychytená reštaurácia v Nízkych Tatrách ponúka štýlové a elegantné prostredie, ladené v jemných odtieňoch sivej a béžovej farby, ešte viac umocňuje výnimočnú chuť z jedla. Hovorí sa, že niektorí ľudia len jedia, iní si zas naopak jedlo vychutnávajú. Vyberte si niektorú zo špecialít šéfkuchára v á la carte menu a nechajte si spárovať vaše jedlo s lahodným vínom.

Okrem obedov a večerí začínate každý deň bohatými raňajkami. V zimnej sezóne sú možné aj polpenzie - večere formou švédskych stolov a počas letnej sezóny môžete siahnuť po výbere z menu alebo rozmanitých švédskych stolov.

"Chill" v Lobby Bare

Vychutnajte si ničím nerušené chvíle v pulzujúcom srdci hotelu Grand Jasná. Ráno bar naplní aróma čerstvo upraženej kávy, ktorá núti človeka zastaviť sa a vychutnať si nezabudnuteľné okamihy v lone Tatranskej prírody. Na obed máte možnosť vychutnať si lahodné palacinky a večer sa oddať zábave s priateľmi s nekonečným výberom alkoholických či nealkoholických miešaných drinkov od popredných barmanov.

Zrelaxujte v príjemnom prostredí s dobrou knihou, časopisom alebo pri pozeraní Tv. Nechýba ani pripojenie na internet (Wifi), biliardový stôl, či detský kútik. Počas vášho relaxu sa tak zabavia aj vaše ratolesti. V rušných mesiacoch dopĺňa neopísateľnú atmosféru aj živá hudba, ktorá dodáva večeru úplne iný rozmer.

Terasa pri potoku

Počas horúcich letných dní je veľmi obľúbené miesto pre oddych priestranná terasa pri riečke Demänovka. Čaro terase dodáva otvorený gril, ktorý počas letnej i zimnej sezóny ponúka lahodné grilované špeciality šéfkuchára. V lete je súčasťou terasy aj detské ihrisko či dokonca minizoo. O zábavu vašich ratolestí tak bude postarané.

Nechajte svojim deťom voľnosť na hry, pohodlne sa usaďte, nastavte svoju tvár slnečným lúčom a vychutnávajte si svoju šálku či pohárik obľúbeného nápoja  Dokonalé miesto na relax alebo príjemný strávený čas v kruhu svojich najbližších a priateľov. Novinkou je tiež útulné átrium s posedením, ktoré poskytuje únik od ruchu okolitého diania v pár krokov vzdialenom centre strediska Jasná.

 

Ak teda túžite utiecť od rušného okolitého sveta, zabudnúť na starosti všedných dní a naplno zrelaxovať v kruhu najbližších alebo v prítomnosti milovanej osoby, nie jedna vychýrená reštaurácia v Nízkych Tatrách a Grand Jasná vám s radosťou ponúknu to, po čom túžite.

]]>