novinar.sk novinar.sk Zend_Feed_Writer 1.9.7 (http://framework.zend.com) http://novinar.sk Ukradnú nám roboti všetku našu prácu? Sun, 14 Oct 2012 15:41:00 +0200 http://novinar.sk/clanok/ekonomika/71/ukradnu-nam-roboti-vsetku-nasu-pracu http://novinar.sk/clanok/ekonomika/71/ukradnu-nam-roboti-vsetku-nasu-pracu Kamil Kubík Kamil Kubík

 Celé tisícročia väčšina ľudí pracovala ručne v potravinárskych akvizíciách. Následná mechanizácia poľnohospodárstva zničila väčšinu pracovných miest, avšak, ľudská práca neprestala byť prebytočnou. Naopak, moderné poľnohospodárstvo oslobodilo ľudí od otrockej práce priemyselnou a informačnou revolúciou. Ľudská práca je naším najcennejším zdrojom, takže keď vravíme, že technológia eliminuje potrebu manuálnej ľudskej práce, je zároveň  prínosom pre ekonomiku tým, že posúva ľudský pracovný potenciál k dôležitejším úlohám vo výrobnom procese.

Modelová situácia

 Predpokladajme, že naša ekonomika produkuje iba dve veci:  víno a tortu. Každý človek vyrába jeden z týchto výrobkov a obchoduje s ostatnými.

Ak víno stojí 5 eur za fľašu a torta stojí  rovnako 5 eur za kus, tak potom skutočné náklady na fľašu vína predstavujú jeden kus torty. Toto zamyslenie zmierňuje obavy z nadvlády robotov, lebo nedokážu myslieť v relatívnych číslach a množstvách.  Ak by napríklad roboti začali vo veľkom vyrábať tortu alebo víno, ľahko by sa mohlo stať, že by zamenili relatívne ceny týchto výrobkov.  Taktiež by hodnotu týchto výrobkov brali iba podľa ceny, takže rovnocenne, neuvažovali by kratšiu expiráciu dátumu spotreby pri tortách.

 Samozrejme v krátkodobom horizonte by mohla poškodiť robotická výroba niektorých pracovníkov tým, že takáto výroba predstavuje lacnú a vysoko efektívnu náhradu. Kapitalizmus však spája zrušenie pracovných miest s vytvorením nových, takže by sme podľa tohto zmýšľania mali zavedenie robotickej výroby dokonca uvítať. Otázka znie, či to tak chápu všetci ľudia. Hlavne tí, pre ktorých je manuálna práca jedinou možnosťou na získanie obživy.


inšpirované knihou od James D. Millera s názvom Game Theory at Work

 

zdroj: Autor

 

]]>
Na školách absentuje podpora kreativity Fri, 12 Oct 2012 21:36:00 +0200 http://novinar.sk/clanok/spravodajstvo/70/na-skolach-absentuje-podpora-kreativity http://novinar.sk/clanok/spravodajstvo/70/na-skolach-absentuje-podpora-kreativity Kamil Kubík Kamil Kubík

V západných krajinách máme možnosť vidieť školy, na ktorých sa darí kreativite vo všetkých jej formách. Tieto školy sú prevádzkované vedúcimi, ktorí majú veľmi silnú víziu toho, ako vzdelávať deti. Vedomosti, ktoré sa  získali z nedávnych objavov o spôsoboch ľudského učenia sa stali neoddeliteľnou súčasťou ich každodennej praxe. Blahoželám všetkým, ktorí  ukázali svetu, že je možné prevádzkovať "perfektnú" školu.

Je kreativita možná aj u nás na školách?

V teoretickej rovine je to možné.  V praxi je to možné tiež, ale len za určitých podmienok. V súčasnej klíme, v systéme, v ktorom učitelia pôsobia, je veľmi nepravdepodobné,  že by sa ozajstná tvorivosť objavila na školách. Maximálne len ako koncept podľa vládnych dokumentov, na ktorý sadá prach a často nezmyselné vyhlásenia vlády.

Prečo potrebujeme začleniť kreativitu do nášho vzdelávacieho systému?

 

Kreativita je jednou z troch kľúčových požiadaviek v dnešnom svete, ktorý sa mení  nebývalou rýchlosťou. Množstvo informácií, ktoré môže učiteľ odovzdať žiakom v čase, keď sú v škole, je veľmi obmedzený. Na druhej strane, prístup k všetkým druhom informácií  sa stal veľmi jednoduchým. Takže to nie je tým,  ako učíme, ale dôležité je dohliadanie na to, že žiaci vedia , ako sa učiť. Firmy po celom svete opakovane prejavili dopyt po kvalitnej pracovnej sile .  Je potrebné preto u detí podporovať a rozvíjať ich vlastnú kreativitu a pokúšať sa o zavedenie nových vyučovacích postupov, ktoré by podporovali mladých s ich novými nápadmi a návrhmi na zlepšenie. 

Zdroj: Autor

]]>
Dve kozy a auto ako pomocníci pri investovaní Thu, 06 Sep 2012 10:46:00 +0200 http://novinar.sk/clanok/ekonomika/64/dve-kozy-a-auto-ako-pomocnici-pri-investovani http://novinar.sk/clanok/ekonomika/64/dve-kozy-a-auto-ako-pomocnici-pri-investovani Kamil Kubík Kamil Kubík

Diváci so záujmom pozerajú na pódium. Moderátor  show stojí pri troch očíslovaných dverách.  Za dvomi z nich sú kozy, zvyšné dvere skrývajú pre súťažiaceho vytúženú výhru v podobe auta. Iba moderátor  vie, čo za ktorými dverami je. Súťažiaci najprv označí dvere, za ktorými si myslí, že je ukrytá výhra. Potom následne moderátor otvorí jedny dvere za ktorými je koza. Otázky znejú: Oplatí sa súťažiacemu ostať pri svojom prvotnom rozhodnutí alebo má svoje rozhodnutie zmeniť a otvoriť druhé z dvier, ktoré ostali zatvorené? Ako sa ma správať, aby mal väčšiu šancu na získanie auta?

Tento Monty Hall problém je známy najmä preto, lebo vzbudil veľký záujem vo vedeckých kruhoch. Ako prvá prišla s riešením pani Marylin vos Savant (žena s najvyšším evidovaným IQ ) v magazíne parade (odkaz tu), hneď na to sa dočkala búrlivých oponentúr z rady nositeľov PhD. titulov z rôznych amerických univerzít. Tvrdila, že zmeniť svoje rozhodnutie je dokonca až dvakrát výhodnejšie. Uvedomila si totiž, že zásah moderátora do hry ukázaním dverí, kde je jedna z kôz, nemení nič na prvotnom rozhodnutí súťažiaceho. Prvotná intuícia a sedliacky rozum tu teda často zlyhávajú.

Ako to súvisí s ekonómiou a investovaním?

Jednoducho. Táto modelová úloha sa môže v zložitejšom a modifikovanejšom poňatí objaviť aj pri investičnom správaní na trhu. Investor rozmýšľa medzi viacerými projektmi a často sa stáva, že pri výbere možnosti je ovplyvnený „moderátorom“ projektu. Každý tvorca projektu má predsa za cieľ získať investora. Oplatí sa teda staviť na svoj pôvodný zámer v investovaní , alebo zmeniť rozhodnutie a investovať do iného projektu, alebo prerozdeliť finančné prostriedky a investovať do dvoch menších projektov? Ktoré rozhodnutie prinesie investorovi „výhru“? Otázku nechávam na diskusiu.

 

Monty Hall problém si môžete interaktívne vyskúšať tu.

 

zdroj: Autor

 

]]>
Spolu s krátkymi sukňami prichádzajú aj lepšie časy. Naozaj? Wed, 05 Sep 2012 10:56:00 +0200 http://novinar.sk/clanok/ekonomika/61/spolu-s-kratkymi-suknami-prichadzaju-aj-lepsie-casy-naozaj http://novinar.sk/clanok/ekonomika/61/spolu-s-kratkymi-suknami-prichadzaju-aj-lepsie-casy-naozaj Kamil Kubík Kamil Kubík

Poznáme to všetci. Spolu s príchodom lepšieho počasia sa ženské sukne začínajú neustále skracovať. Dokáže tento jav ovplyvniť  správanie na trhu natoľko, že to spôsobí jeho bleskové posilnenie a rast? V štatistike a ekonómii sa môžeme stretnúť s rôznymi paradoxmi a zdanlivo bláznivými teóriami, takže by to nebolo až také prekvapujúce.  Myšlienka  jednej takejto teórie (na prekvapenie pochádzajúcej z USA) spočíva v tom, že kratšie sukne majú tendenciu objaviť sa v čase, keď všeobecne dôvera spotrebiteľov a vzrušenie sú vysoké, čo znamená, že trhy sú optimistické. Naproti tomu, teória hovorí, že dlhé sukne sa nosia viac v časoch strachu a všeobecnej beznádeje, čo naznačuje všeobecný pokles.

Hoci niektorí investori môžu tajne veriť v takéto teórie (v bláznivom svete ekonomických špekulácií sa ich nájde určite dosť),  skúsení analytici a investori sa zhodujú na tom, že namiesto skúmania dĺžky sukne , by sa mali prijímať správne investičné rozhodnutia so zameraním na základné trhové ukazovatele a údaje. Aj keď pri výpočtoch korelácii medzi dĺžkou sukne a trhovým rastom sa netypicky vykazuje prítomnosť istej nadväznosti, nastoľuje to len ďalšiu ukážku toho, aká vie byť štatistika nevypočítateľná.

zdroj: Autor

 

]]>
Návrh rozpočtu na roky 2013 až 2015 Wed, 05 Sep 2012 10:56:00 +0200 http://novinar.sk/clanok/ekonomika/59/navrh-rozpoctu-na-roky-2013-az-2015 http://novinar.sk/clanok/ekonomika/59/navrh-rozpoctu-na-roky-2013-az-2015 Kamil Kubík Kamil Kubík  

Nedávno sa mi dostal do rúk návrh rozpočtu z dielne ministra financií Petra Kažimíra. Pri pohľade na obsah a jednotlivé súčasti tohto návrhu je zrejmé, že je v súlade s programovým vyhlásením vlády Róberta Fica. Tá si dala za úlohu skonsolidovať verejné financie a stlačiť deficit štátneho rozpočtu pod 3 percentá HDP v nasledujúcom roku. Tým sa majú zároveň splniť záväzky voči Európskej únii obsiahnuté v Pakte stability a rastu. Predstavuje to pre ministra určite veľkú výzvu a z návrhu rozpočtu je zrejmé, že minister počíta s výraznými škrtmi v oblasti verejnej správy a celkovým zmenšením výdavkov štátu.

Pri spracovávaní rozpočtového návrhu sa podľa očakávaní zamerali na to, aby nebol ovplyvnený hospodársky rast krajiny a aby jednotlivé škrty, ktoré ako som uviedol vyššie budú určite potrebné, nemali dopad na sociálne najslabšie vrstvy obyvateľstva. Otázne je, či sa ministrovi tento zámer aj naozaj podarí, keďže čísla očakávané na strane výdavkov sa s dosť veľkou pravdepodobnosťou zvýšia, keďže Slovensko má záväzky voči Európskemu nástroju finančnej stability a množstvo finančných prostriedkov, ktoré poskytne Slovensko do tohto mechanizmu reštrukturalizácie a rekapitalizácie zadĺžených európskych krajín nieje známa a môže sa výrazne meniť. To ovplyvní stranu výdavkov, minister bude musieť pristúpiť k ďalším škrtom, ktoré už môžu čiastočne zmariť predpísaný cieľ tohto rozpočtového návrhu.

Na strane príjmov sa očakávajú výpadky hlavne v oblastí výberu daní. V najbližších rokoch sa počíta s čoraz väčším výpadkom na daniach, ktorému nepomohol ani ekonomický rast Slovenska. Minister si to uvedomuje, pretože na tlačovej konferencii sa jasne vyjadril, že to spôsobí výrazný škrt v rozpočte pre tento aj pre nasledujúci rok, v ktorom, ako bolo vyššie spomínané má minister záväzok neprekročiť deficit 3% HDP. Najväčší výpadok bude predstavovať daň z pridanej hodnoty, a to hlavne kvôli problémom na finančnej správe, konkrétne sa týkajúce jej informačného systému. V číslach bude tento výpadok podľa vyjadrení ministra Petra Kažimíra predstavovať mínus 208 miliónov eur v roku 2012 a až 257 miliónov eur v roku 2013.

Som zvedavý ako sa daný návrh rozpočtu bude ministrovi dariť napĺňať a hlavne  ako sa bude meniť strana výdavkov oproti naplánovaným očakávaniam. Neostáva mi nič iné, než držať palce a veriť, že sa to ministrovi podarí a Slovensko ako členská krajina EÚ splní všetky svoje záväzky.

 

zdroj: Autor

]]>